Skleník i nadstavba. Prohlédněte si další finální návrhy Nového Hlaváku

Partneři sekce:

Vítězný návrh dánského studia Henning Larsen Architects na úpravy území hlavního nádraží v Praze budí mezi odbornou i laickou veřejností rozpaky. Hlavními důvody je zejména rozhodnutí autorů zbourat větší část brutalistní stavby Nové odbavovací haly Hlavního nádraží a nahradit ji dřevěnou "pergolou".

Zatímco o vítězi soutěžního dialogu je jasno, další návrhy, které se umístily na druhém a  třetím místě, zůstávají upozaděny. Přinášíme proto jejich podobu, včetně vyjádření poroty.

2. místo – Miralles Tagliabue EMBT (ES) + OCA architects (ESCZ)

Návrh vzešlý ze spolupráce španělského a španělsko-českého studia byl porotou doporučen k dopracování. Porota ocenila snahu smířit intervenci infrastrukturní budovy ze sedmdesátých let do prostoru původního parku rozšířením její identity jako jakéhosi parkového skleníku byl od začátku vnímán jako perspektivní a legitimní Koncept umožňující atraktivní ztvárnění.

Adice nad stávající odbavovací halu tvarově navazovala na secesní jazyk jak Fantovy budovy, tak stávajících nádražních hal nad nástupišti. Současně přidaný objem byl hledáním, jak přidat nové funkční vrstvy a zapojit stávající střechu do života území.

Obdobně působil i přístup k řešení parku, kde byl od začátku kladen důraz na intenzivní, jak prostorový, tak krajinný, ale i materiální charakter prostoru.
Dopracovaný návrh je jen odrazem lehkosti Konceptu a zpřesňování dílčích částí návrhu nepřineslo přesvědčivá řešení, jak z pohledu funkce, provozu, správy a udržitelnosti celého řešení. A to jak s ohledem na řešení odbavovací haly, tak parku, ale i dopravy.

2. místo - Miralles Tagliabue EMBT (ES) + OCA architects (ESCZ)
2. místo – Miralles Tagliabue EMBT (ES) + OCA architects (ESCZ) | Zdroj: IPR Praha

Řešení a funkce haly bylo oslabeno důrazem na rozšíření/přesun funkcí na stávající střechu haly, jejíž fungování ale nebylo přesvědčivě obhájeno. Především s ohledem na moderování náplně, ale i z hlediska přístupů. Snaha o přilákání cestujících na horní úroveň současně způsobuje i zhoršení přirozené orientace, především od podchodů pod nástupišti.

Vnitřek stávající haly je v návrhu řešen maximálním otevřením a vytvořením nadstandardních prostor pro vyčkávání, na druhou stranu toto řešení přináší odsunutí komerčních ploch a služeb pro cestující pouze do bočních, neatraktivních poloh.

2. místo - Miralles Tagliabue EMBT (ES) + OCA architects (ESCZ)
2. místo – Miralles Tagliabue EMBT (ES) + OCA architects (ESCZ) | Zdroj: IPR Praha

3. místo – re architekti (CZ) + baukuh (IT) + YellowOffice (IT)

Na třetím místě se umístil společný projekt českého a italských architektonických studií. Návrh podle poroty jasně a správně identifikuje klíčové problémy současného stavu a snaží se na ně odpovídat cílenými opatřeními.

Porota kladně vnímala koncept zachování centrální části haly, respektive úpravu, která navrací její schéma původně otevřeného/volného prostoru, a vytvoření dvou nových objektů po stranách, které otevírají halu k Václavskému náměstí a k Bolzanově ulici.

3. místo - re architekti (CZ) + baukuh (IT) + YellowOffice (IT)
3. místo – re architekti (CZ) + baukuh (IT) + YellowOffice (IT) | Zdroj: IPR Praha

Návrh přináší výstavbu dvou nových objektů po stranách odbavovací haly, které nahrazují současné zásobovací rampy. Tyto objekty nejenom přinášejí nové vstupy do haly, ale obsahují nové funkce a náplně a především díky svému převýšení nad stávající střechu haly mají podporovat její nové využití. V úrovni ulice WIlsonova tak společně s Fantovou budovou vzniká nově vymezené náměstí, na které jsou v návrhu primárně soustředěné nové venkovní aktivity a náplně, ať už “trvalé” nebo jen sezónní.

3. místo - re architekti (CZ) + baukuh (IT) + YellowOffice (IT)
3. místo - re architekti (CZ) + baukuh (IT) + YellowOffice (IT)
3. místo - re architekti (CZ) + baukuh (IT) + YellowOffice (IT)
3. místo - re architekti (CZ) + baukuh (IT) + YellowOffice (IT)
3. místo - re architekti (CZ) + baukuh (IT) + YellowOffice (IT)
405706794 841939907937833 7825307783427618472 n
3. místo - re architekti (CZ) + baukuh (IT) + YellowOffice (IT)
3. místo - re architekti (CZ) + baukuh (IT) + YellowOffice (IT)

Tento přístup sice rozvíjí předprostor Fantovy budovy, nicméně stále zůstává výrazně odtržený od okolního parku a města a návštěvník tam musí jít téměř cíleně. Komise tento veřejný prostor vnímala problematicky především z pohledu nakolik je daný prostor nutné aktivně moderovat a zda je řešení dlouhodobě udržitelné a problém plochy střechy tak nebyl přesvědčivě vyřešen. Vnitřek haly přináší nově přidané plochy komerce, ale současně snižuje přirozenou orientaci v množství nových průchodů.

3. místo - re architekti (CZ) + baukuh (IT) + YellowOffice (IT)
3. místo – re architekti (CZ) + baukuh (IT) + YellowOffice (IT) | Zdroj: IPR Praha