shutterstock 1677208792

Nádraží v Nymburce: O nové podobě rozhodne architektonická soutěž

Partneři sekce:

Správa železnic vypsala architektonickou soutěž na novou podobu nádraží v Nymburce. Současná výpravní budova se má zachovat, mělo by vzniknout nové zázemí pro cestující a zaměstnance dopravců. Stavět by se mohlo začít v roce 2025.

Současná nádražní budova bude sloužit Správě železnic. „Předpokládá se rekonstrukce její hlavní třípodlažní části, stávající jednopodlažní přístavky mohou být v návrhu odstraněny. Součástí zadání je také výstavba nové nádražní budovy,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.. Ta má sloužit pro cestující i zaměstnance dopravců, součástí bude například hygienické zázemí a komerční plochy určené k pronájmu.

„Součástí soutěže je také ideová část na umístění staničního podchodu na nástupiště a ztvárnění přednádražích prostor ve vazbě na okolní objekty,“ doplnila mluvčí.

Cílem soutěže je nalezení optimálního řešení výpravní budovy s návazností na širší vazby přednádražního prostoru a přiléhajícího prostoru, navazující dopravní infrastrukturu a železniční infrastrukturu. Nejlepší řešení tak zajistí rychlé odbavení, dobrou a intuitivní orientaci v prostoru železniční stanice a přednádraží, vysokou míru pohodlí a bezpečnosti cestujících a zvýší tak atraktivitu přepravy veřejnou dopravou.

Soutěž je dvoufázová projektová otevřená architektonicko-urbanistická, kdy část návrhu bude pouze v rovině ideové. Lhůta pro odevzdání návrhů je do 13. února 2023. Proměna nymburského nádraží naváže na připravovanou modernizaci trati z Lysé nad Labem do Nymburka a modernizaci celé stanice.

red