Hlavní nádraží

Soutěžní dialog Nový Hlavák zná počet účastníků. Pochází z Česka i ze zahraničí

Do zadávacího řízení se soutěžním dialogem pro revitalizaci parku Vrchlického sady, novostavbu tramvajové trati Muzeum – Bolzanova a rekonstrukci Nové odbavovací haly Hlavního nádraží se přihlásilo 26 architektonických týmů z Česka i zahraničí.

V pátek 15. června 2022 uplynula lhůta, v níž se zájemci mohli přihlásit o účast v soutěžním dialogu Nový Hlavák. Této příležitosti využilo celkem 26 architektonických studií z Česka i zahraničí. Výhradně česká účast je reprezentována 9 soutěžními týmy, zbytek soutěžních týmů představují týmy zahraniční nebo týmy smíšené v podobě Česko – zahraničních konsorcií.

„Téma, které je předmětem soutěžního dialogu “Nový Hlavák”, je neuvěřitelně komplexní a vyžaduje účast a zkušenosti multidisciplinárního týmu. Očekávali jsme, že o soutěžní dialog bude zájem nejen ze strany tuzemských účastníků, ale i ze zahraničí. Celkový počet 26 přihlášených, a to celkem z 13 zemí světa, ale předčil naše očekávání“, objasňuje garant části zadání k soutěžnímu dialogu doc. Ing. arch. Jakub Cigler.

Soutěžní dialog bude postupně přecházet do své další fáze. Přihlášené týmy, které prokážou svoji kvalifikaci pro účast v soutěžním dialogu, budou vyzvány ke zpracování metodiky přístupu k jednotlivým tématům, které bude nutné v území řešit. Na základě této metodiky pak hodnotící komise v září 2022 vybere 5 architektonických týmů, které v dialogu budou dále pokračovat.

„Jako náhradník hodnotící komise se budu zářijového jednání také účastnit, a už nyní jsem na konečný výběr velice zvědavý. Myslím, že hodnotící komisi čekají velmi zodpovědná, ale zároveň složitá rozhodnutí. Mezi přihlášenými účastníky je celá plejáda skvělých týmů architektů, já osobně mám radost zejména ze zajímavého českého zastoupení. O to těžší bude vybrat jen 5 týmů“, uzavírá Jakub Cigler.

red