Partneři sekce:

Dálnice D 47 mezi Lipníkem nad Bečvou a Bělotínem

Dálnice D 47 mezi Lipníkem nad Bečvou a Bělotínem

Koncem listopadu loňského roku se dálniční síť České republiky rozrostla o další úsek a dnes již významně přesahuje hranici tisícovky kilometrů. Před koncem roku 2008 Ředitelství silnic a dálnic ČR slavnostně předalo řidičům do užívání bezmála 16 kilometrů dlouhou trasu 4704 z Lipníku nad Bečvou do Bělotína a podstatně tak zrychlilo silniční spojení mezi Ostravou, Brnem a Prahou.
V těchto dnech je tak již v provozu více než polovina dálnice D 47. V minulých dvou letech byly dokončeny úseky:

  • 4707 Bílovec–Ostrava, Rudná,
  • 4708 Ostrava, Rudná–Hrušov,
  • 4709 Hrušov–Bohumín.

Práce na zbývajících třech úsecích 4705 z Bělotína do Hladkých Životic, 4706 z Hladkých Životic do Bílovce a 47092 z Bohumína na státní hranici s Polskem pokračují tak, aby byly hotovy do konce letošního roku. To je i přáním jak politiků moravskoslezského regionu a města Ostravy, tak zdejších občanů. Na polskou část dálnice D1 by měla podle předběžných smluv česká dálnice D47 plynule navázat v roce 2010. Zda ale bude včas dokončeno polské napojení, je v současné ekonomické situaci velkým otazníkem. Podle zpráv, které v minulých dnech vysílala polská televize Katovice, jsou kvůli nedostatku financí stavby polských komunikací pozastaveny.

Listopadovým otevřením téměř 16kilometrového úseku z Lipníku nad Bečvou do Bělotína se dálnice D47 dostala za polovinu své celkové délky; řidiči již dnes užívají 44 kilometrů moderní komunikace z plánovaných 80 kilometrů. Jízda z Ostravy do Prahy nebo do Brna se tak opět výrazně zkrátila, neboť nejen osobní, ale především tranzitní kamionová doprava se vyhýbá městu Hranice a dalším kritickým místům na původní silnici, kde docházelo jak ke zbytečnému zdržování provozu na přeplněných úsecích, tak k častým a tragickým dopravním nehodám.

Mezinárodní význam dálnice
Po dokončení stavby dálnice D47 se tato v mezinárodním pohledu důležitá komunikace začlení do transevropského tahu ve směru Polsko–Rakousko. V národním měřítku pak bude důležitou součástí dálniční sítě České republiky, která připojí ostravskou průmyslovou aglomeraci k vnitrostátní dopravní síti.

Zdejší občané od ní očekávají výrazné zlepšení podmínek pro další hospodářský a podnikatelský rozvoj regionu. Pokud se i navzdory celosvětové hospodářské krizi podaří dálnici D47 dokončit nejpozději do prosince 2009, bude to podle náměstka primátora města Ostravy Vojtěcha Mynáře obrovský krok kupředu. Potom bude tato prozatím spíše regionální dálnice D47 od okamžiku zprovoznění označena jako dálnice D1, kterou známe z úseku Praha–Brno a která by měla už v příštím roce mezi Prahou a Ostravou dosáhnout délky 377 kilometrů.

Technická stránka dálnice
Jak uvedl při otevření nové trasy generální ředitel ŘSD ČR Alfréd Brunclík, v koncepci dálniční sítě České republiky tvoří úsek Lipník nad Bečvou–Bělotín průplet dálnice D1 ve směru od Brna a rychlostní silnice R35 od Olomouce na straně jedné a dálnice D1/D47 na Ostravu a rychlostní silnice R48 na Frýdek-Místek na straně druhé.

Kromě tohoto nesporného ekonomického a dopravního přínosu je však nový 16kilometrový úsek zajímavý i po technické stránce. Nová šestiproudová dálnice poskytuje řidičům maximální komfort při cestování. Na úseku byl vybudován zahloubený a přesýpaný tunel, který přes dálnici D47 převádí do Drahotuší plynovod, jako by to byla místní komunikace.

Jeho nosnou konstrukci tvoří spojitá železobetonová oblouková konstrukce v kombinaci s horní taženou deskou z předpjatého betonu. Rozpětí obou polí podjezdu je 2 × 21,73 metru. Na trase bylo postaveno úctyhodných pětadvacet mostů. Třeba mostní estakádu přes údolí potoku Splavná v km 101,605 tvoří dva mosty, nosná konstrukce byla navržena jako spojitý nosník o dvanácti polích o rozpětí 30 + 10 × 42 + 30 m, celková délka je 481,5 metru.

Další mostní estakáda vede přes potok Ludina, na trase jsou čtyři mimoúrovňové křižovatky, výjezdy Lipník nad Bečvou, Hranice a dálniční křižovatka Bělotín. Součástí stavby je také dvoukilometrový přivaděč Bělotín, jímž je D1 napojena na rychlostní silnici R48 ve směru na Frýdek-Místek. Tak vznikl začátek další uvažované rychlostní silnice, která má v budoucnu končit na polské hranici u Českého Těšína.

Od partnerů ASB

Kolem úseků nové, více než 15kilometrové trasy, která vede v blízkosti obytných domů, bylo postaveno zhruba sedm kilometrů protihlukových stěn, na které téměř po celé délce plynule navazuje oplocení proti zvěři. Povrch dálnice je cementobetonový, některé úseky přiléhající k mostním konstrukcím a přivaděč Bělotín jsou kryty živičným povrchem.

Stavba 4704 je první ze staveb na tahu D47 ve směru Brno–Ostrava, navazuje na připravovanou dálnici D1 ve směru Brno–Praha a na již provozovanou rychlostní silnici R35 ve směru Olomouc–Hradec Králové.

Generální projektant:
RDS, Sdružení D4704, vedoucí člen sdružení SHB, a. s., člen SUDOP Praha, a. s.

Zhotovil:
Sdružení D4704 Lipník nad Bečvou–Bělotín, vedoucí člen
Skanska DS, a. s., členové Dálniční stavby Praha, a. s., a STRABAG

Údaje o novém úseku:
délka: 15 588 m
počet stavebních objektů: 231
mimoúrovňové křižovatky: 4
přeložky silnic: 4 600 m
mostní objekty: 25
objem pozemních prací: přes 3 000 000 m3
násypy: 2 179 000 m3
cena stavby: 7 010 557 025 Kč

Z podkladů ŘSD, Skanska DS zpracoval Ivan Šnejdar
Foto: autor

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

RubrikyDoprava