Budoucí podobu vlakové stanice Praha-Veleslavín vybrala mezinárodní porota

Na pražském Veleslavíně by měla vzniknout ekologická budova

Na pražském Veleslavíně by měla vzniknout ekologická budova, která zlepšuje okolní prostředí a zároveň slouží jako přehledný dopravní uzel. Návrh architektonického studia idhea architekti uspěl v soutěži, kterou v souvislosti s modernizací železniční trati spojující centrum metropole s Letištěm Václava Havla vypsala Správa železniční dopravní cesty.

Vyhlášení architektonické soutěže na vlakovou stanici je v České republice bohužel stále ojedinělé, správce železniční sítě se však v tomto případě k tomuto kroku odhodlal.

„SŽDC si uvědomuje svoji zodpovědnost v roli investora infrastrukturních staveb v intravilánu města, proto poprvé ve své historii vyhlásila architektonickou soutěž. Vítězný návrh účelně řeší železnici v návaznosti na metro i její další přímé vazby na okolí. Vybrané prvky navíc použijeme jako jednotící design v dalších stanicích a zastávkách trati Praha–Kladno,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Soutěž, vyhlášená v únoru 2019, vybírala nejlepší řešení zastávky ve dvou kolech. Z přihlášených 22 návrhů vybrala mezinárodní porota v čele se Sándorem Fintou a HelgemLunderem pět návrhů, postupujících do druhého kola výběru. Byla mezi nimi řešení od ateliérů ra15, a.s., PROJEKTIL ARCHITEKTI, s.r.o., monom works, s.r.o., a ABTSMOLEN, spol. s r.o., nakonec ale uspěl projekt Dalibora Hlaváčka a Zuzany Kučerové z pražského studia idhea architekti.

Vnitřní prostor budovy je na první pohled přehledný a cestující přirozeně naviguje. Střecha

Jejich projekt z oblasti železniční dopravy pracuje s vlastními motivy pohybu a účelnosti. Dynamický tvar budovy i její konstrukce jsou inspirovány rychlostí vlakové dopravy. Hlavním cílem architektů bylo zajistit logickou a jednoduchou provázanost nádraží s pěší, cyklistickou, veřejnou hromadnou a automobilovou dopravou.

„Nádraží Praha-Veleslavín chápeme nejen jako důležitý přestupní uzel, ale díky napojení na letiště i jako bránu do hlavního města; zároveň je přirozeným těžištěm celé čtvrti. Budovu nádraží jsme proto navrhli jako jasně rozpoznatelný orientační bod, její okolí jako nové místní centrum s piazzettou. Vnitřní prostor budovy je na první pohled přehledný a cestující přirozeně naviguje. Střecha nádraží je navržena jako velká travnatá pobytová plocha protnutá pěšími a cyklistickými trasami. Navazuje tak na 10 km dlouhý lineární park, který vznikne v úseku Veleslavín–Dejvice díky plánovanému zahloubení železniční trati,“ uvedl architekt Dalibor Hlaváček.

Důležitým prvkem návrhu jsou ekologické aspekty s ohledem na měnící se klima městského prostředí. Budova i její okolí jsou navrženy tak, aby přirozeně zadržovaly vodu a vytvářely prostředí pro rozmanité ekosystémy. Součástí konceptu je využití vzrostlých stromů, zelených střech, popínavých rostlin, přirozených průsaků, akumulace a znovuvyužití dešťové vody.

TEXT: RED
FOTO: SŽDC

RubrikyArchitektura, Doprava