Hygiena a kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí budov

Panasonic
Zdroj: Panasonic

Jak uplynulý rok ovlivnil český trh? A jak se na trhu projeví stavba téměř nulových budov?

Události posledního roku výrazně zasáhly do života lidí prakticky na celé planetě a přinesly s sebou celou řadu nových výzev i do stavebnictví, zejména pak do odvětví technických zařízení budov a sanity. Jisté je, že stále platí nejen celá řada nařízení naší vlády, ale i doporučení vydaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO) – tedy časté mytí rukou, dostupný dezinfekční prostředek na bázi alkoholu aj., ale i dostatečné větrání vnitřních prostor, a to ideálně bez zpětné cirkulace vzduchu (případně s řádným čištěním a údržbou).

K tomuto tématu se vyjádřila i REHVA (Evropská federace odborných společností v oblasti vytápění, větrání a klimatizace budov), jež podpořila kampaň 40 vědců a inženýrů ze 14 zemí světa, kteří vydali prohlášení, že vzduch a všechny patogeny v něm obsažené by měly podléhat stejným nárokům a regulím, jakým v současné době podléhá například jídlo či voda, a že „ventilační systémy budoucnosti by se měly řídit dobře známými zásadami: musí být řízeny poptávkou, být flexibilní a vycházet z účelu a činnosti, která v interiéru probíhá (množství osob, fyzická aktivita, použití hlasu atd.).

A co je nejdůležitější, měly by dodávat čistý vzduch do dýchací zóny a odstranit znečištěný vzduch bezprostředně předtím, než je zcela promíchán v prostorovém objemu“. To je ovšem samozřejmě pouze stávající vize ideální budoucnosti – jak tedy situace vypadá nyní? A jak se události poslední doby projevily na našem trhu?

firmy o hygieně
I bezdotykové ovládací desky Viega mohou být vybaveny tzv. hygienickou funkcí, která sama spouští splachovací proces, čímž předchází nežádoucí stagnaci vody v potrubí | Zdroj: Viega

Část 1: Hygiena a vnitřní prostředí ve stínu uplynulého roku

Uplynulý rok se podepsal na životě prakticky všech obyvatel republiky a mj. s sebou přinesl zcela nové, vyšší nároky na hygienu a kvalitu vnitřního prostředí budov. Jak toto období vnímáte z hlediska firem, které se danými technologiemi zabývají? Zaznamenali jste zvýšenou poptávku některých výrobků či technologií?

Ing. Filip Rezek
vedoucí oddělení VZT, chlazení a úspory energií, Ptáček – velkoobchod, a.s.
Díky médiím se podařilo více rozšířit do podvědomí zákazníků, že kvalita prostředí uvnitř budovy je částečně ovlivněna tím, zda je či není v budově vzduchotechnika.

Zároveň proběhly i útržkovité informace, že díky vzduchotechnice dochází ke snižování rizika přenosu covid-19 z toho důvodu, že dochází k pravidelnému provětrání místnosti a odtahu vodních par nasycených případnými bakteriemi a viry. Tato problematika je nyní vnímána primárně ve spojení s budovami určenými pro děti, ale nově nad tímto začínají přemýšlet i menší stavebníci rodinných dům, což je skvělý začátek.

Kateřina Klimšová, DiS.
ředitelka marketingu Viega pro Českou a Slovenskou republiku
V oblasti hygieny to byl rozhodně rok výzev a zcela pragmatických zjištění. Jako příklad můžeme uvést fakt, že v současné době technického, technologického i vědeckého pokroku jsme se začali bát toho nejmenšího, co kolem nás vůbec může být, a toho, co ani nevidíme – mikroorganismů.

Lidé se začali více hlídat, začali být důslední při hygienických návycích, obezřetní při osobních kontaktech a podobně. Z hlediska sanity se lidé začali více zajímat o naše ovládací desky Visign k toaletám a pisoárům, které fungují zcela bezdotykově a jsou nositeli mnoha designových ocenění.

Zároveň jsme řešili otázky a doporučení při nucených několikatýdenních přestávkách v provozech hotelů, restauračních zařízení, sportovišť, wellness center, kanceláří nebo některých průmyslových továren, kdy nedocházelo k pravidelnému odběru pitné vody.

To představovalo a stále představuje hrozbu pro lidské zdraví při opětovném obnovení provozu. Voda v potrubí dlouho stagnovala a vzniklo tím ideální prostředí pro vznik zdraví nebezpečných bakterií, jako je Legionella pneumophila, E.coli, koliformní bakterie a další.

Ing. Aleš Řezáč
obchodní zástupce Schell pro ČR.
Zatímco téma hygieny, úspornosti a zdravotní nezávadnosti je v popředí zájmu zákazníků a investorů především na západ od naší hranice, na našem trhu rozhodují především pořizovací náklady a nabídkové ceny.

A to bohužel i v případech, kdy projektanti navrhují taková řešení sanitárních prostor, při nichž upřednostňují hygienický a úsporný provoz. Při realizaci ale vše určuje co nejnižší rozpočet. I když období protipandemických opatření jistě přispělo ke zvýšenému zájmu o hygienu, zatím bohužel příklon k sofistikovanějším řešením v oblasti sanity neregistrujeme.

Spíše naopak – většina veřejných objektů, kde bývá investorem subjekt závislý na rozpočtech regionů, měst, obcí apod., byla buď pozastavena, nebo naopak urychleně dokončována při redukci nákladů na minimum, protože finanční prostředky byly a zatím ještě jsou potřeba jinde.

Stále tedy čekáme, že se změna přístupu a myšlení i v oblasti vybavení veřejných sanitárních prostor přesune z čistě cenové relace na otázky funkčnosti, hygieny, provozních nákladů, trvalé úspory a ochrany před přenosem virových onemocnění.

S ohledem na výše uvedené jsme zatím především ve střední a východní Evropě nezaznamenali takový nárůst poptávky po hygienicky ovládaných umyvadlových, sprchových a splachovacích armaturách v enormním množství. Naší prioritou proto bylo nabídnout novou řadu elektronických senzorových armatur (Schell Modus E a Modus E Trend) v nejnižší, a tedy nejpřístupnější cenové relaci.

Ing. Peter Mésároš
Product Manager, Geberit
Lidé si rozhodně více uvědomují možná hygienická rizika a více o nich přemýšlejí – firmy v oborech stavebnictví a technologie pro budovy si je rovněž uvědomují a vidí v tom i směr většího rozvoje a další obchodní potenciál.

Z hlediska hygieny a sanity se například dostalo na zcela jinou úroveň pozornosti používání a navrhování bezdotykových technologií v sanitární oblasti – automatické bezdotykové splachování pisoárů a WC, bezdotykové umyvadlové baterie, bezdotykové dávkovače mýdla apod.

Běžní lidé, ale i odborníci se začali zamýšlet například nad tvorbou aerosolů obsahujících koronavirus při spláchnutí WC, začaly se ve větší míře navrhovat nové typy splachování. Geberit v této oblasti nabízí například technologii splachování TurboFlush, která minimalizuje šplouchání vody při spláchnutí, a tím tvorbu aerosolů.

A vzhledem k tomu, že většina z nás trávila ve svých domovech výrazně více času než dříve, se velký počet zákazníků rozhodl investovat do vylepšení svých příbytků, a to právě do výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Ukázkovým příkladem tohto fenoménu jsou například sprchovací toalety, u kterých jsme zaznamenali v minulém roce výrazný nárůst.

Radek Vanduch
hlavní technik společnosti Panasonic Heating & Cooling Solutions
Zákazníci o dost víc než dřív řeší kvalitu ovzduší v objektu a schopnosti technologií zlepšovat kvalitu ovzduší i schopnost filtrovat vzduch od alergenů a škodlivin včetně virů. Za naši firmu v této oblasti můžeme doporučit technologii nanoe, která zlepšuje kvalitu vzduchu v objektu.

Aktuální verzi technologie – nanoe X – instalujeme do prémiových komerčních a rezidenčních řad našich klimatizací, kterým umožňuje neutralizovat pachy, pyly, viry, plísně či bakterie. Technologie nanoe X je samozřejmě rovněž účinná i proti viru covid-19 – během 8 hodin v místnosti o objemu 6,7 m3 dokáže eliminovat vir z více než 90 % a během 24 hodin z 99,78 %.

Co byste v momentální situaci doporučili z hlediska hygieny a kvality vnitřního prostředí pro novostavby?

 

Ing. Filip Rezek
vedoucí oddělení VZT, chlazení a úspory energií, Ptáček – velkoobchod, a.s.
Obecně platí, že z koupelen, kuchyní či WC je potřeba odtahovat odpadní vzduch, který je výrazně nasycený (vodní páry, mikromastnoty, nežádoucí aroma).

Z tohoto důvodu je potřeba, aby se tento odpadní vzduch dostal z domu. Je ale škoda přijít o teplo a někdy vlhkost, která se v případě odvětrání pomocí oken nebo vzduchotechnických ventilátorů z domu vypustí ven. Tomuto má pomoci instalace rekuperačních jednotek, které dokážou díky svému křížovému výměníku s vysokou účinností až 94 % navracet zpět tepelnou energii, takže ušetříme více než 30 % nákladů na vytápění a v některých případech i žádoucí vlhkost, aby se mikroklima v budově či v bytě extrémně, především v zimních měsících, nevysoušelo.

Pomocí vlhkostních čidel se dá celkem dobře hlídat nežádoucí vlhkost v domě, která by neměla přesahovat 60–65 %. Co se týká kuchyní, je potřeba, aby součástí varné plochy bylo i odvětrání pomocí digestoře, která má za úkol zbavit kuchyni nežádoucích mastnot pomocí tukových filtrů a případně i pachu, a to pomocí uhlíkového filtru v případě cirkulační digestoře a nebo odtahu do komína. Toto ale díky rekuperačním jednotkám již není potřeba a snižují se tím požadavky na výstavby komínů.

Někdo může namítat, že si otevře okno, ale ruku na srdce, kolikrát denně to uděláme, především v době, kdy nejsme doma, nebo v noci, kdy spíme. Za naši firmu tedy doporučujeme pořídit si vzduchotechniku pomocí rekuperačních jednotek; výběr je velmi rozmanitý a umíme ušít díky pestré škále produktů od renomovaných dodavatelů to správné a optimální řešení pro zákazníka.

Kateřina Klimšová, DiS.
ředitelka marketingu Viega pro ČR a SR
Z hlediska hygieny bychom řekli, že v bytech nebo rodinných domech nedochází zpravidla k omezeným odběrům pitné vody, ale základní pravidla lze aplikovat i zde. Osamostatněné toalety je dobré osadit speciálními ovládacími deskami s tzv. hygienickou funkcí.

Takové ovládací desky mohou samy spustit splachovací proces v předem nadefinovaném časovém odstupu a množství od posledního manuálního spláchnutí. Tím je zajištěna výměna vody v samostatném úseku vedoucím k toaletě. Rozvody pitné vody je dobré ideálně lisovat, aby se zabránilo uvolňování zbytků materiálu, těsnění a jiných částic, které později poslouží jako živná půda pro růst biofilmů a bakterií.

Jako nejvhodnější materiál z hlediska zdravotní nezávadnosti pro novostavby lze považovat ušlechtilou ocel. Pak samozřejmě nesmíme zapomenout na již zmiňovanou bezdotykovou techniku ovládání toalet a pisoárů, která nachází své místo už i v rezidenční výstavbě.

Ing. Peter Mésároš
Product Manager, Geberit
V soukromém, ale hlavně veřejném sektoru staveb je třeba klást větší důraz na promyšlené navrhování tras a vedení rozvodů pitné vody. Vyvarovat se úseků rozvodů, kde může

docházet k dlouhodobé stagnaci pitné vody, kde tímto vzniká prostředí pro nežádoucí bakterie v potrubí. Z hlediska sanitární keramiky je rozhodně vhodné upřednostnit výrobky, na kterých se usazuje minimum nečistot a které disponují zjednodušeným čištěním (z našeho portfolia KeraTect).

Radek Vanduch
hlavní technik společnosti Panasonic H&C
Z hlediska vzduchotechniky by si každý zákazník a investor měl u výrobce či jeho distributora jednoznačně pohlídat schopnost nainstalovaných technologií filtrovat vzduch a projít všechny garance výrobce v této oblasti – mj. úspěšnost technologie v eliminaci či neutralizaci nečistot a škodlivin. Druhý zásadní faktor z mého pohledu představuje pravidelný servis, revize funkčnosti klimatizací a pravidelné čištění klimatizačních filtrů. Špatně servisované a nedostatečně čištěné klimatizační zařízení může pro uživatele představovat zdravotní riziko, nehledě na vyšší spotřebu elektrické energie apod.

firmy o hygieně ptáček
Systémy větrání firmy Zehnder nabízejí minimální výměnu vzduchu, snižují náklady na vytápění a po celý rok zajišťují
příjemné vnitřní klima. Zakoupení v prodejní síti Ptáček – velkoobchod, a.s. | Zdroj: Ptáček – velkoobchod, a.s.

Co doporučujete pro zvýšení stávajícího hygienického standardu a kvality vnitřního prostředí u veřejných budov (například úřadů, sportovišť, nemocnic…)?

Ing. Filip Rezek
vedoucí oddělení VZT, chlazení a úspory energií, Ptáček – velkoobchod, a.s.
Veřejné budovy, sportoviště atd. již nyní v nových projektech není možné dělat bez vzduchotechniky s rekuperací tepla. V čem se dá zvýšit do budoucna standard užívání, je lepší regulace (na základě čidel CO2), častější ionizace VZT rozvodů, která pomáhá sterilizaci systému rozvodu vzduchu, a v neposlední řadě i kvalitní filtrace proti prachu, pylu atd. U větších vzduchotechnik se již často používá i případné dochlazování nebo dohřev distribuovaného vzduchu, aby se maximálně zvýšil uživatelský komfort.

Kateřina Klimšová, DiS.
ředitelka marketingu Viega pro ČR a SR
Ve veřejných nebo komerčních provozech, kde nedocházelo k pravidelnému odběru pitné vody, představuje opětovné obnovení provozu vždy reálnou hrozbu pro lidské zdraví. Ideální je zajistit i v době odstávky provozu pravidelný odběr odpouštěním vody v celé instalaci. Interval kompletní výměny vody v celém systému by neměl být delší než 72 hodin.

To je ale nekomfortní a mnohdy i nerealizovatelné. Společnost Viega, která se této problematice dlouhodobě věnuje, proto pravidelně komunikuje se státním zdravotním ústavem i odborníky z oboru. A majitelům odstavených provozů doporučujeme pro další používání při opětovném uvedení do provozu jednorázovou chemickou a termickou dezinfekci celé instalace dle požadavků ČSN EN 806-4 a ČSN EN 806-5.

Nucenému stagnování pitné vody v rozvodech lze předcházet i do budoucna. A to správným způsobem instalace a volbou použitého materiálu. Je proto na zvážení i případná úprava rozvodů samotných. V těchto případech je nutné upravit rozvody potrubí do takzvané okružní instalace, kdy jsou odstraněna odběrná místa ve slepých ramenech tak, aby voda mohla neustále proudit v celém systému.

Okružní instalace s maximálně dvěma odběrnými místy se doplňují tzv. tlakovou tryskou. Ta na základě Venturiho efektu dokáže rozproudit vodu v potrubí díky samovolnému vyrovnávání rozdílu tlaku v potrubí při každém odběru vody.

Pro veřejné prostory jsou také klíčové chytré bezdotykové a senzorové technologie. Například naše skryté splachování pisoárů nabízí úspornou variantu spláchnutí jedním litrem, komfortní spláchnutí třemi litry vody a dynamickou variantu, která automaticky rozpozná časté intervaly použití, na základě čehož sníží množství splachovací vody ze tří na jeden litr. K častým intervalům použití dochází například v poločase fotbalového utkání nebo při koncertní přestávce.

Četnost splachování je pak také omezena na jedno spuštění za minutu. V závislosti na zvoleném programu se po 24 hodinách navíc provede ještě jedno automatické hygienické spláchnutí.

Ing. Aleš Řezáč
obchodní zástupce Schell pro ČR
Značka SCHELL je nejen synonymem pro jedny z nejpoužívanějších a nejkvalitnějších rohových a připojovacích ventilů, ale věnuje se stále více armaturám právě pro veřejný sektor. Nejčastěji se investoři takových objektů z našeho sortimentu rozhodují pro tzv. samouzavírací armatury pro umyvadla a sprchy.

Tento způsob ovládání armatur sice není u nás rozšířen tak jako např. v Německu, Francii nebo zemích Beneluxu, ale především poměr cena/výkon, resp. pořizovací náklady versus hygiena, funkce a úspora, je mnohdy atraktivnější než v případě elektronických senzorových armatur, které nabízejí sice maximální hygienické ovládání, ale mají vyšší pořizovací náklady.

V oblasti právě elektronických armatur ale firma SCHELL nabízí relativně unikátní systém maximální ochrany pitné vody a úspornosti provozu, a to systém hospodaření s vodou SWS. Jedná se o propojení všech elektronických armatur (umyvadla, sprchy, WC, pisoáry) ve větších objektech (nemocnice, polyfunkční objekty, velká sportoviště apod.) do jednoho serveru, který lze např. v kanceláři správy objektu napojit na centrální počítač a pomocí unikátního softwaru nastavovat parametry jednotlivých armatur či jejich skupin, hygienické proplachy, diagnostiku systému, příp. ve spojení s otopným systémem provádět tzv. termickou dezinfekci proti bakteriím Legionely. I zde ale můžeme zatím registrovat realizace objektů spíše v Německu a okolních západoevropských zemích.

Ing. Peter Mésároš
Product Manager, Geberit
Na prvním místě vybavení veřejných budov stojí a vždy stála hygiena a požadavkem číslo 1 při navrhování veřejných a polostátních sanitárních zařízení je, aby WC nebo pisoár byl po použití vždy řádně opláchnutý. Mimochodem – velmi optimistické – odhady říkají, že minimálně polovina uživatelů veřejných WC po sobě nesplachuje. Proto doporučujeme toto riziko minimalizovat a zajistit splachování automaticky navržením automatického splachování pisoárů a automatického splachování WC. Samozřejmostí v takových prostorech by měly být i automatické bezdotykové umyvadlové baterie.

Zcela novým tématem se nyní stává hygiena pitné vody v budovách a její zabezpečení. Za hygienu pitné vody v provozovaných budovách je zodpovědný provozovatel. Představme si situaci, která nastala během pandemie, kdy byly mnohé provozy (obchody, kancelářské budovy nebo jejich části, školy apod.) na dlouhou dobu zavřené, bez odběru vody, bez pohybu vody v potrubích. Pravidelný odběr vody je přitom nezbytný pro zajištění kvality vody. Který z provozovatelů zajistil výměnu vody v potrubích alespoň 1x za 7 dny? A co se dělo v potrubích, kde tato výměna nebyla zajištěna?

V řešení takových situací umí být nápomocný i projektant ZTI, který má k dispozici například jednotky hygienického proplachu Geberit, které lze naprogramovat podle různých požadavků na výměnu vody v době stagnace. Podobnou funkci mají i všechna automatická bezdotyková ovládání splachování WC, pisoárů a elektronické umyvadlové baterie Geberit zmíněná výše.

Už roky se tato zařízení hygienického proplachu používají a jsou vyžadována v projektech ZTI v zahraničí. V tomto roce představil Geberit jednotku hygienického proplachu integrovanou přímo do splachovací nádržky, čímž rozšířil možnost volby nejvhodnějšího řešení pro projektanty.

U nás bohužel stále často platí, že veřejné budovy jsou často soutěženy na nejnižší cenu. Bohužel to většinou obnáší i seškrtání nákladů na sociální vybavení a mnohé dobré a technicky pokročilé řešení navržené v projektové dokumentaci je nahrazeno výrobky, které spíše vyhovují svou cenou než kvalitou a technickou úrovní. Pokud bude u veřejných budov ve výběrovém řízeních hrát prim stále nejnižší cena, zlepšení situace se hned tak nedočkáme.

Radek Vanduch
hlavní technik společnosti Panasonic H&C
Při návrzích klimatizačních zařízení pro veřejný sektor se Panasonic snaží vždy nabídnout řešení, které je uživatelsky přívětivé, provozně úsporné a bezpečné, a snažíme se maximálně prosadit technologii nanoe X, protože věříme v její pozitivní vliv na kvalitu vnitřního ovzduší.

firmy o hygieně schell
Senzorová umyvadlová armatura XERIS E od firmy Schell. | Zdroj: Schell

Část 2: Téměř nulové budovy, úspora a trendy budoucnosti

Téměř nulové budovy jsou v současné době velmi často probíraným tématem, jak přesně vnímáte tento nový standard v rámci hygieny a vnitřního prostředí?

Ing. Filip Rezek
vedoucí oddělení VZT, chlazení a úspory energií, Ptáček – velkoobchod, a.s.
Tyto budovy jsou čím dál náročnější na stanovení typu technologií na základě výpočtu energetického štítku. Samozřejmě veškerá legislativa a požadavky nahrávají využití čím dál více oblíbených obnovitelných zdrojů, jako jsou tepelná čerpadla, rekuperace, fotovoltaika a další. Rozhodně je fakt, že nové budovy se již bez některé z dříve jmenovaných technologií nedají naprojektovat a zrealizovat.

Stále ale říkáme, že důležitější než 30% úspora energie díky rekuperaci tepla vzduchu při větrání je přísun čerstvého vzduchu, který zabraňuje tvorbě plísní, bakterií a další nežádoucích vlivů do interiéru.

Kateřina Klimšová, DiS.
ředitelka marketingu Viega pro ČR a SR
Z hlediska instalací se jedná o bezproblémový a bezúdržbový provoz po celou dobu životnosti budovy. V této oblasti tak nachází své místo pouze kvalitní materiál instalovaného potrubí a lisované spoje. Kombinací obojího dochází k úsporám za dodatečné nebo pozdější opravy a přitom k zachování těch nejvyšších hygienických standardů.

Jak vidíte úspornou domácnost z hlediska zařízení? Kde všude můžeme v rámci téměř nulové budovy ušetřit (jak z hlediska financí, tak životního prostředí)? Můžete nám poradit nějaký přijatelný kompromis?

Kateřina Klimšová, DiS.
ředitelka marketingu Viega pro ČR a SR
I toaleta může šetřit, vezměte si takovou ovládací desku. Ta je jedním ze základních designových prvků moderní toalety. Avšak kromě své typické funkce, jakou je splachování toalety, a estetického oživení daného prostoru umožňuje významnou měrou šetřit přírodní zdroje.

Ovládací desky Viega Visign spolu s předstěnovým prvkem Prevista například umožňují nastavit jak malé, tak velké množství splachované vody. V kombinaci s vhodně tvarovanou a bezokrajovou keramickou mísou je pak možné nastavit opravdu i to nejmenší možné nastavitelné množství pro dostatečně čisté spláchnutí toalety. Automatické splachování s možností předdefinovaného množství splachované vody je výborným řešením pro úsporné bydlení.

Ing. Peter Mésároš
Product Manager, Geberit
Úspora vody a energie v budovách je stále populárnější téma. I proto se stává součástí zadání diplomových prací současných studentů univerzit v oboru ZTI, například využití srážkové vody pro účely splachování WC, ale i tématem výzkumných projektů zaměřených například na zpětné získávání tepla z odpadní vody ze sprch a podobně.

Ani nám toto téma není cizí, právě naopak – již v minulém století jsme vyvinuli první splachovací nádržku na splachování dvěma množstvími vody, a tím nastavili trend „úsporného“ splachování WC! Současné splachovací nádržky Geberit jsou vhodné i na splachování dešťovou vodu a umožňují nastavit různá množství splachovací vody, dle požadavků zákazníka a podle zvolené keramiky WC.

Třeba ale dodat, že neustálá snaha o snižování množství splachovací vody musí být posuzována v rámci projektu ZTI, i s ohledem na dimenzování kanalizace nové, resp. posouzení kanalizace stávající, protože správná funkce kanalizace je podmíněna i množstvím splaškové vody v potrubí určitého průměru (stupněm plnění potrubí).

Pokud je množství splachovací vody z WC extrémně snižováno, aniž by tento fakt byl zohledněn při dimenzování kanalizace, hrozí, že kanalizace přijde o hlavní „motor“ fungování a nedostatečné množství vody v potrubí nebude schopno dopravovat tuhé složky v potrubí.

Na co se podle vás nyní zákazník orientuje nejvíce – investice, úspory anebo design? Je jasné, že ideální je realizace co nejlevnější, nejhezčí a nejúspornější, lze se tomu alespoň přiblížit?

Ing. Filip Rezek
vedoucí oddělení VZT, chlazení a úspory energií, Ptáček – velkoobchod, a.s.
Za nás jako největší problém při realizaci vnímáme to, že se zákazník ztrácí v dostupných informacích a často si plete klimatizaci a rekuperaci a nebo žije v mylné informaci, že rekuperace = zákaz otvírání oken.

Jde to postupným krokem, kdy si zákazníci uvědomují rozdíly a nebo se s těmito technologiemi přímo potkávají – výrazně samozřejmě pomáhá i řada příspěvků v médiích, které tuto problematiku osvětlují a rozšiřují do povědomí lidí. Ti pak sami zjišťují, jaký mají technologie příjemný efekt na zkvalitnění bydlení.

Na druhou stranu se stále stává, že zákazníci dávají větší důraz na vybavení interiéru – které mají neustále na očích – než na výběr technologií. Někdy je až zarážející, že jsou ochotni zaplatit i velmi vysoké částky za tyto technologie v řádech sta tisíců korun, aniž by se s výrobky detailněji seznámili.

Kateřina Klimšová, DiS.
ředitelka marketingu Viega pro ČR a SR
Každý se orientuje na něco jiného. V tomto ohledu je dobré, že vznikají standardy a normy, kterých se pak výrobci drží, a v rámci svého portfolia jsou pak schopni nabídnout různé varianty produktů, jež vyhoví jak z pohledu funkčnosti, tak i ekonomičnosti, ekologické ohleduplnosti a designu. Pak už je jenom na zákazníkovi, co přesně si vybere.

Ing. Peter Mésároš
Product Manager, Geberit
Toto téma určitě nelze takto paušalizovat, protože každý zákazník dává přednost něčemu jinému a vyzdvihuje něco jiného. Je ovšem pravda, že všichni chceme zakoupit co nejkrásnější a nejúspornější výrobek za co nejnižší cenu. A ano, samozřejmě se tomu lze přiblížit – ale dosáhnout toho se dá jen rozumným vyvážením všech zmíněných atributů. Celkový výsledek je podmíněn nejen kvalitou, designem a cenou výrobků a použitých materiálů, ale i kvalitou a cenou montáže.

I nejkvalitnější materiál a výrobek nám může znehodnotit neodborná montáž a instalace. Jestliže ušetříme na kvalitě materiálu či na kvalitní práci instalatéra při instalacích, které jsou „za stěnou“, a tedy neviditelné, je zřejmé, že při případných problémech se k nim dostaneme jen přes tu zeď, kterou ale máme možná obloženou velmi drahým designovým obkladem. Na materiálech, které se zabudovávají do stěn (anebo za stěny samotné, samozřejmě) se nevyplatí extrémně šetřit, protože ty by tam mohly zůstat takříkajíc „navěky“.

Troufnete si odhadnout nějaký výhled do budoucna z hlediska požadavků jak na kvalitní vnitřní prostředí, tak na hygienu či šetrnost?

Ing. Filip Rezek
vedoucí oddělení VZT, chlazení a úspory energií, Ptáček – velkoobchod, a.s.
Samozřejmě trend moderních technologií pokračovat bude. Koho by před 10–15 lety napadlo, že se bude ročně prodávat 10 000 tepelných čerpadel – vždy to bylo spojováno s drahou a zbytečnou technologií. Nyní bez tepelných čerpadel prakticky už nelze postavit nový dům.

To samé se nyní děje s rekuperacemi. Ještě před 5–10 roky byla instalace těchto jednotek v rámci stovek kusů na celou ČR a šlo o výsadu podivínů, ekologů a výstřelek lidí žijících v pasivních domech. Nyní se vybrané developerské projekty bez rekuperace nestaví a zákazníci v RD již mají konkrétnější představu o přínosu této technologie. Takže náš odhad je, že i zde přetrvá setrvalý nárůst, který se již nyní ročně pohybuje mezi 20–30 %

Kateřina Klimšová, DiS.
ředitelka marketingu Viega pro ČR a SR
Určitě velkým tématem bude stále úspora vody, a to nejenom při hygieně. Šetrné splachování toalety s co nejmenším, ale stále dostačujícím množstvím splachované vody, využití šedé vody, spolehlivá těsnost potrubních spojů a armatur, ekologický ohřev teplé užitkové vody atd. Vždy bylo a stále je co zdokonalovat. To nás žene dopředu, a i proto na trh dodáváme stále sofistikovanější řešení v oblasti potrubních systémů, předstěnových splachovacích systémů i odvodňovací techniky.

Ing. Aleš Řezáč
obchodní zástupce Schell pro ČR
V návaznosti na výše uvedené doufáme, že se postupně i na našem trhu bude prosazovat pohled na tuto problematiku nikoli s ohledem pouze na pořizovací náklady, ale na ochranu zdraví, hygienu, funkčnost, úsporu vody a energie, tedy provozní náklady v řádu let.

Velkým posunem vpřed by byl přechod od manuálně ovládaných, tedy pákových armatur a sprch alespoň k samouzavíracím a od těch samouzavíracích k elektronickým, případně ve velkých objektech od jednotlivých elektronických k jejich propojení v popsaném systému SWS. Doufáme, že se k tomuto ideálu bude celý trh postupně alespoň přibližovat.

Ing. Peter Mésároš
Product Manager, Geberit
Trendy v oblasti směřují jednoznačně k větší úspoře vody, její akumulaci a opětovnému využití až na hranici soběstačnosti budovy. Mezi ty lze nyní zařadit například toalety s kombinovaným oplachem vodou bez nutnosti používání toaletního papíru a nízkými nároky na množství vody nutné pro splachování.

Z hlediska koncového uživatele pak jednoznačně půjde o zařízení s jednoduchým a intuitivním řešením. Velký potenciál mohou mít i výrobky, které zákazníkovi přinesou nějakou dodatečnou hodnotu či úsporu (např. úsporu rozvodů). Jednotlivé parametry splachování pisoárů, WC a baterií lze již nyní nastavit pomocí dálkového ovladače, nejnovější výrobky komunikují s mobilní aplikací a umožňují kromě nastavení parametrů i čtení statistických údajů o používání zařízení.

Tyto údaje mohou následně například ve veřejných budovách sloužit například na plánování pravidelné údržby proaktivní, což je důležité hlavně ve velmi vytížených zařízeních. Ve veřejném a poloveřejném sektoru je ovšem šetrnost v zájmu provozovatele budovy, a ne až tak v zájmu uživatele – návštěvníka. Proto je na investorovi, aby do budovy navrhl zařízení a výrobky, které mu zajistí co nejúspornější provoz samozřejmě při zajištění požadované úrovně hygieny.

Dalším krokem v oblasti hygieny, vnitřního prostředí a šetrnosti bude určitě možnost připojení jednotlivých elektronických zařízení do managementu budovy či přes kabelové připojení nebo přes internet, což umožní provozovateli získat aktuální informace o fungování zařízení.

Radek Vanduch
hlavní technik společnosti Panasonic H&C
Z našeho pohledu se bude pozornost výrobců klimatizací a vzduchotechniky upírat čím dál víc k rozvoji a hojnějšímu využívání tzv. přírodních chladiv, mezi které patří např. oxid uhličitý, čpavek, propan, isobutan a voda.

Výhodou přírodních chladiv je velmi nízké GWP (např. čpavek má GWP = 0, oxid uhličitý má GWP = 1) a nízká cena. Nevýhodou je toxicita (čpavek), hořlavost (propan, isobutan) a vysoké provozní tlaky (oxid uhličitý, až 120 bar). Čpavek má svoje místo ve velkých systémech průmyslového chlazení (potravinářství, zimní stadiony apod.). Isobutan se používá např. v domácích chladničkách, kde je velmi malá náplň chladiva.

Propan nyní úspěšně používají někteří výrobci monoblokových tepelných čerpadel. Voda jako chladivo se používá ve speciálních zařízeních např. pro chlazení kapalin v průmyslu nebo ve velkých klimatizačních systémech pro budovy.

Oxid uhličitý má do budoucna velký potenciál díky své nízké ceně, netoxicitě a nevýbušnosti. Chladicí zařízení s oxidem uhličitým však pracují s velmi vysokými pracovními tlaky, což klade velké nároky na použité materiály a komponenty. Cena chladicího zařízení s oxidem uhličitým je vyšší, než u zařízení s tradičním syntetickým chladivem.

Přesto se oxid uhličitý poslední dobou úspěšně uplatňuje v komerčním chlazení (prodejny potravin, supermarkety) nebo ve vysokoteplotních tepelných čerpadlech, které se používají např. k ohřevu teplé vody. V zahraničí (Japonsko, USA) mají pozitivní zkušenosti s použitím oxidu uhličitého v tepelných čerpadlech typu monoblok pro domácnosti. Do Evropy však tato technologie zatím ve větší míře nepronikla. Při současném stavu techniky nelze předpokládat, že by se oxid uhličitý v nejbližší době uplatnil také v domácích klimatizacích typu split.

Zpracováno z vyjádření zástupců jednotlivých firem.