Partneři sekce:

Sanace spár na panelových domech

Sanace spár na panelových domech

Panelové domy jsou věčné, alespoň ty v Česku. Ač se celá řada z nich ocitla na pokraji své životnosti, fungují dál. Většina betonových sídlišť z dob socialismu prošla totiž rozsáhlými rekonstrukcemi, při kterých se řešila zejména obálka budovy. Šedé paneláky tak dostaly nejen nové okenní výplně, ale především pestrobarevné a zateplené fasády.

Bytový dům Geologická

Existují však četné výjimky, kdy k rekonstrukci paneláků (zatím) nedošlo. Příkladem je sídliště na pražském Barrandově, v ulici Geologická, kde na vás i po pětadvaceti letech dýchá atmosféra konce osmdesátých let minulého století.

K vidění jsou paneláky s původní vymývanou fasádou a typickými podélnými a příčnými spárami mezi jednotlivými panely, které jsou však ve velmi špatném stavu a způsobují značné tepelné úniky z interiérů bytů. Do doby, než dojde ke shodě vlastníků bytů na provedení celkového zateplení domu, bylo nutné provést důkladnou sanaci těchto panelových spár.

Navržené řešení

Požadavkem investora bylo sanovat spáry tak, aby nedocházelo k zatékání dešťové vody a aby byla zároveň spára tepelně i zvukově zaizolována, a to vše dlouhodobě, tedy nikoliv na několik měsíců.

Projektant navrhl systémové řešení skládající se ze 3 komponent:
1.    PUR pěna. Úlohou této první vrstvy bylo vyplnění spáry do co největší hloubky.
2.    Komprimační impregnovaná páska illbruck TP651. Funkcí této druhé vrstvy byla svrchní výplň spáry, sloužící jako další tepelná a zároveň i flexibilní výplň.
3.    Tekutá hydroizolační membrána illbruck SP925. Uzavírající vrstva ve formě tekuté roztíratelné membrány zamezující průniku vody a zajišťující finální estetický efekt rovné a precizní spáry.

Univerzální tekutá membrána

Poprvé byla v České republice v takovéto míře použita tekutá hydroizolační membrána illbruck SP925. Hlavní výhoda této hydroizolace spočívá zejména v její výborné roztíratelnosti a minimální stékavosti. Tím se rozšiřuje její využití na široké spektrum povrchů, tedy stropů nebo svislých částí domů. Tekutou membránou SP925 lze plnohodnotně a účinně nahradit konvenční technologie na bázi asfaltových tmelů (bitumen).

Na rozdíl od této lepkavé a obtížně smývatelné a zapáchající technologie je SP925 nezapáchavá a vodou snadno omyvatelná. Tekutou membránu je možné na sebe také vrstvit. Po vytvrzení první části je možné aplikovat další. Výsledkem je velmi pevná, houževnatá a přitom elastická hmota, odolávající i větším dilatacím.

Typické způsoby využití tekuté membrány:

•    Jakékoliv stavební spáry, které je potřeba izolovat proti vodě
•    Komplikované detaily na střechách
•    Detaily kolem klempířských prvků
•    Izolace prahů a přechodů SP925
•    Sanace nejrůznějších spojů, kterými zatéká
•    Izolační napojení podlahy a zdi
•    Izolační napojení stropu a stěny
•    Hydroizolace průchodů

INFORMACE O MATERIÁLU:

Tekutá hydroizolační membrána illbruck SP925 je roztíratelná nebo i stříkatelná hmota, určená k trvalému hydroizolačnímu uzávěru nejrůznějších spár či prostupů v interiérech a exteriérech.

TEXT + FOTO: TREMCO ILLBRUCK

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 2/2017.