Plechové fasády 01
Galerie(6)

Plechové fasády staveb očima řemeslníka

Partneři sekce:

Vývoj v současné době, kdy se klade stále větší důraz na dodržování a uplatňování stavebně fyzikálních zákonů, přináší v každém řemeslném oboru obrovskou spoustu nových materiálů a nových technologií.

Jedním z těchto nových oborů jsou tzv. plechové fasády budov, tedy nejen průmyslových budov, ale i ostatních staveb včetně rodinných domů.

Hovoříme-li o plechových fasádách, myslíme tím praktické, ale i dokonale dekorativní oplechování fasády kazetovým nebo lamelovým obkladem – nikoliv o panelovém systému PIR/PUR, který se převážně používá u technických staveb.

Mimo dekorativního efektu se především jedná o obvodovou tepelně izolovanou samonosnou konstrukci.

Plechové fasády 01
Plechové fasády 03
Plechové fasády 04
Plechové fasády 05
Plechové fasády 02

Klady a zápory

Každý materiál má své přednosti i zápory. Za největší přednosti ozdobných maloformátových plechových fasád lze považovat trvanlivost, pevnost, přesnost, variabilitu tvaru a barev a samozřejmě ochranu objektu s možností dokonalé tepelné izolace a větrání stavby za zisku dlouhé životnosti s minimální údržbou.

Tento systém navíc disponuje vysokou požární odolností, velice dobře tlumí hluk, nepoškozují jej hlodavci a neumožňuje nežádoucí hnízdění ptáků.

Nepřehlédněte: Stříbřité planetárium s titanzinkem na střeše

Za zápor lze považovat skutečnost, že tento systém vyžaduje poměrně vysokou míru kvality a odpovědnosti práce při montáži nosné podpůrné konstrukce a samozřejmě zde hraje svou roli i skutečnost, že tato fasáda se s ohledem na vstupní cenu materiálu vždy řadí mezi ty dražší.

Dalším záporem je skutečnost, že klempířské práce, které zde vždy musí být při tvoření napojení a různých detailů, se musí provádět velmi opatrně a čistě, protože každý detail je zde viditelný (tj. je pohledový), a proto se k fasádě musí přistupovat promyšleně a zodpovědně.

Vhodné materiály a přístup

Jako materiál lze pro plechové fasády použít plechů přírodních, to je hliník, slitiny zinku (TiZn) nebo měď. Nejčastěji se však používá ocelový lakovaný plech nebo hliníkový lakovaný plech. Díky lakování a díky možnosti variability tvaru a rozměru lze docílit absolutně všech možných architektonických představ.

Co tedy tento systém přináší řemeslníkům? Samozřejmě – to je nejdůležitější – práci. Potom je vhodné říci, že je potřeba se naučit něco zcela jiného, než co řemeslníci s plechem dělali.

Proti klasickému klempířskému řemeslu je zde změna v tom, že v případě plechových systémů fasád je potřeba bez kompromisu dodržovat technologický postup výrobce daného systému plechové fasády. I když jsou systémy dosti podobné, jsou dle pokynů výrobců při realizaci značně odlišné.

Výhodou řemeslníků-klempířů při práci s těmito systémy je skutečnost, že nářadí, které se používá, je klasické standardní klempířské, jen doplněné o elektrické nářadí, které má ve výbavě dnes již každý klempíř.

I u těchto systémů stále platí, že v případě práce s ocelovými barvenými plechy se nesmí nikdy používat úhlová bruska.

Plechové fasády 04

Příprava realizace

Postup realizace fasádního pláště je odlišný proti zvyklostem klempíře již v tom, že řemeslník musí úzce spolupracovat nejprve především a výhradně s technikem společnosti, která daný fasádní systém vyrábí.

Tato spolupráce je nutná proto, že technik navrhne kladečský plán fasády, to jest rozmístění pohledových prvků a prvků nosného roštu.

Nosný rošt je v podstatě nejdůležitější část fasády. Musí být navržen tak, aby pevnostně (tedy počtem kotvicích prvků) vyhovoval jak z pohledu statického, tak i dynamického zatížení fasády, což určuje velikost a výška objektu, tloušťka tepelné izolace, ale i místně klimatické podmínky v místě stavby.

Toto by měl vždy řešit a navrhnout odborník k tomu určený. Stejně tak je třeba určit nejen počet kotvicích prvků, ale i typ roštu pro daný typ kazet.

Z rozmístění pohledových prvků pak vychází určení rozměrů kazet, tedy šířka a délka kazet, dále pak určení šíře vodorovných a svislých spár kazet nebo lamel, barevnost a rozličné kombinace z pohledu architekta, ale samozřejmě i typ olemování prostupů oken, dveří a jiných prvků, např. atiky, ozdobné masky a podobně.

Tento návrh by měl být příslušným technikem podepsán a datován, protože v případě poškození vlivem namáhání větrem je vždy nejdůležitější určit odpovědnost za vznik škody.

Přečtěte si také: Dům vám udělá fasáda

Realizace pláště

Vlastní realizace, pokud je opravdu technikem od výrobce správně navržen nosný rošt a přesný kladečský plán kazet, je velmi příjemná, jednoduchá a radost přinášející práce.

V okamžiku, kdy je práce hotova a demontuje se pracovní lešení, se dílo ukáže ve své plné kráse a nejen řemeslník silně vnímá a poznává pocit dobře vykonané práce. Je to odměna jiná než finanční, nicméně i tak ji každý ke svému životu potřebuje – posiluje nás do další práce.

Text + foto: Jaroslav Straka, cech KPT ČR

Článek byl uveřejněn v časopise Realizace staveb 2/2019.