Stříbřité planetárium s titanzinkem na střeše
Galerie(5)

Stříbřité planetárium s titanzinkem na střeše

Partneři sekce:
  • Prefa

K cestě do Vesmíru přímo vybízí budova nového digitálního planetária, svou titanzinkovou fasádou evokující stříbrný vesmírný koráb, který dosedl na Zemi poblíž hvězdárny v Hradci Králové. Příběh vzniku planetária je však o něco prozaičtější, i když možná neméně zajímavý.

Budova Digitálního planetária je součástí areálu Hvězdárny v Hradci Králové. S původní budovou vytváří logický celek a zachovává rozsáhlý pozemek před nástupem do areálu, který může sloužit pro volnočasové aktivity návštěvníků a instalaci plastik.

Čistota tvarů

„Svým tvarem rotačního elipsoidu levitujícím na pevném pandantu kubické vstupní části tvarově zapadá do celkové koncepce areálu a výškově ho respektuje,“ popisuje architekt Karel Schmied ml. a vysvětluje volbu materiálů: „Zvolená materiálová kombinace monolitického betonu vstupní části a plechová kapotáž geoidu v středně šedé barvě předzvětralého titanzinku zvýrazňují čistotu tvarů a navržené materiály jsou v souladu s technicistním vzhledem budovy.“ Umístění pásu hliníkových oken umožňuje přirozené nasvětlení ochozu okolo sálu v patře. „To má význam nejenom pro instalaci interaktivních prvků, ale také pro usnadnění pohybu návštěvníků ze sálu. Kruhový sál s nakloněným hledištěm o kapacitě 99 míst se stává středem kompozice a přispívá k jednoduché orientaci v dispozici budovy. Ojedinělý je zde také způsob promítání na sférickou plochu pomocí pěti kamer z obvodu sálu,“ doplňuje architekt. Základ konstrukčního systému tvoří betonový válec, do kterého jsou kotveny železné ramenáty ve vrcholu spojené prstencem. Kubická část základního tvaru budovy včetně suterénu je železobetonová.

Volba velikosti

Stavba stříbřitého elipsoidu začala na jaře roku 2013, dokončena byla v roce 2014. Když byla ve výběrovém řízení na generálního dodavatele vybrána stavební společnost FATO, oslovila tato firma společnost Pario, která zajišťovala dodávku střechy a klempířské práce. „V průběhu realizace stavby se začalo řešit opláštění stavby s autorem návrhu Karlem Schmiedem ml. Materiál byl vybraný, takže zbývalo domluvit způsob kladení. Původní návrh pana architekta byl ten, že kladení bude z jednotlivých krytinových pásů bez příčného dělení. Vzhledem k tvaru objektu (geoid – v geometrii elipsoid) jsme navrhli finální podobu a to z jednotlivých dílů o rozměrech 800×800 mm s tím, že bude maximální snaha vycházet s rozměru polotovaru – svitku RŠ 670 mm. Nakonec už zbývalo přesvědčit pana architekta o velikosti jednotlivých dílů. Část položené krytiny ho přesvědčila za nás,“ říká Miroslav Vízek ze společnosti Pario.

Nepřehlédnete

VESMÍR JAKO NA DLANI: DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM

Realizace střechy

Vrchní konstrukci objektu tvoří nosná ocelová žebrová konstrukce s namontovanými dřevěnými hranoly. Na hranoly je připevněná pojistně hydroizolační vrstva ve formě kontaktní difuzní folie, přes kterou jsou ukotveny spádově seříznuté kontralatě a finální dřevěné bednění. Finální pohledovou vrstvu tvoří předzvětralý titanzinek RHEINZINK- prePATINA blaugrau (pozn. původní označení předzvětralý modrošedý) tloušťky 0,7 mm, RŠ 670 mm a položenou na strukturní dělicí vrstvu VAPOZINC. Plocha střechy je necelých 600 m2. V polovině rozděluje střechu prstenec oken po celém jejím obvodu v návaznosti na fasádní opláštění.

Celá střecha po jejím obvodu byla rozdělena na 24 segmentů. Stejný počet segmentů je nad i pod vloženým prstencem oken. Počet segmentů vycházel z měření a zvoleného způsobu pokládky. Střechu můžeme pomyslně rozdělit na třetiny, kde první třetina střechy po spádu nad okny byla tvořena 4 díly na segment o výšce 600 mm. Druhou třetinu tvořily kónické svitky upravované na dílně v počtu 4 ks na segment. Vrcholovou část střechy tvořily také kónické pásy v počtu 2 dílů na segment s ohledem na jejich šířku. Pro podélné spojování byla zvolena dvojitá stojatá drážka a příčné spoje byly provedeny na jednoduchou ležatou drážku. Pouze ve druhé a třetí třetině, což jsou části střechy s mírnějším spádem, byly použity pro řešení příčných spojů jednoduché ležaté drážky s přídavnou drážkou. Ve vrcholu střechu ukončuje větrací vrchlík.

Půdorys 1. NP

Půdorys 1. NP

Pro každého klempíře je velkou výzvou realizace střechy s takto neobvyklým tvarem. Základem dobrého finálního výsledku je především plánování, které spočívá v dokonalém rozměření a přípravě podkladů pro výrobu. Na stavbě vyvstala celá řada atypických detailů, které bylo potřeba vyřešit a především zrealizovat. O co se jednalo? Průtok vzduchu v nepravidelném mezistřešním prostoru, nadpraží nad okny v prstenci, vrcholové větrání, návaznost na fasádu a samozřejmě i přesnost formátování jednotlivých dílů. Naši klempíři všechny operace zvládli, což je nakonec vidět i na výsledku celé stavby,“ dodává Miroslav Vízek.

Na střeše je použit titanzinek RHEINZINK-prePATINA blaugrau, který má už od počátku přírodní modrošedý tón patiny. Titanzinek dodává objektu přirozený vzhled, a i když je tvar odvážně nadčasový, zcela nenásilně se začlenil do stávající zástavby. Použitý materiál má životnost 80-100 let a je zcela bezúdržbový.

Mechanicko-technologické vlastnosti významně přispěly k možnosti realizovat zvolený způsob opláštění objektu. Je nutno zmínit, že všechny detaily, a to včetně spojů,  jsou řešeny technologiemi, které mají stejnou funkční i materiálovou životnost jako základní materiál. Klempířské práce se neobejdou bez použití nástrojů, které musí být nutně v kontaktu se zpracovávaným materiálem.  V případě titanzinku se stopy po zpracování po čase zacelí vlivem permanentní patinace spojeným s obměnou povrchu po celou dobu životnosti. V případě realizace takto složitého objektu se tato vlastnost opravdu využije. Odvážná architektura, kvalitní materiál a precizní řemeslo je spojení pro stavby, které tu necháme jako odkaz doby budoucím generacím.  

Půdorys 2. NP

Půdorys 2. NP

Digitální planetárium

Místo: Hradec Králové
Investor: Královéhradecký kraj
Uživatel: Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
Architekt: Karel Schmied ml., Atelier Schmied
Projektant: ARCHaPLAN s.r.o.
Generální projektant: Akia, a. s., Hradec Králové
Hlavní projektantka: Zdena Otčenášková
Generální dodavatel: FATO, a.s., Hradec Králové
Klempířské práce s titanzinkem RHEINZINK: Pario s.r.o., Hradec Králové
Střecha a fasáda: 850 m2, 7 t
Materiál: titanzinek RHEINZINK- prePATINA blaugrau
Technika krytí na dvojitou stojatou drážku, úhlovou stojatou drážku a jednoduchou ležatou drážku
Realizace: 2013 – 2014

TEXT: red
foto: Rheinzink

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.