incol 3
Galerie(5)

Fasády z probarvených cementotřískových desek CETRIS®

Od loňského roku je v nabídce největšího evropského výrobce cementotřískových desek, společnosti CIDEM Hranice, a.s., fasádní deska probarvená ve hmotě. Produkt CETRIS® INCOL má shodné složení jako základní standardní cementově šedivá deska CETRIS® BASIC, navíc je ale probarvená v celé hmotě černým pigmentem.

Deska CETRIS® INCOL si při atraktivním vzhledu zachovává všechny příznivé vlastnosti cementotřískové desky CETRIS® – mechanickou pevnost,  odolnost vůči plísním, houbám, mechanickému poškození, povětrnostním vlivům a je nehořlavá (třída reakce na oheň A2-s1,d0). Tento nový produkt je určen zejména pro dekorativní použití v interiéru a exteriéru – opláštění stěn, vytvoření podhledů apod.

Probarvená deska je nabízena v tloušťce 12 mm a v rozměrech až 1250 x 3350 mm. Montážní zásady (kotvení, vzdálenost podpor a kotevních prvků, dilatace) jsou totožné jako při užití ostatních typů cementotřískových desek CETRIS®. Vše o deskách  CETRIS® INCOL najdete na https://www.cetris.cz/desky/bez-povrchove-upravy/deska-cetris-incol/

30711088 1261904197273162 1683099126687858688 o
CETRIS® INCOL
incol 2
incol 3

Stejně jako u základní desky CETRIS® BASIC také deska CETRIS® INCOL nemá definovaný jednotný barevný vzhled. Charakteristická vlastnost těchto povrchově neošetřených desek – barevná nejednotnost – je dána zejména použitým pojivem – portlandským cementem a výrobním procesem. V ploše cementotřískových desek CETRIS® se vlivem způsoby výroby a opracování barevný odstín i struktura povrchu mohou  lišit.

Mohou tak vznikat tmavší a světlejší nestejnorodá místa (fleky, pásy…). Cementotřískové desky CETRIS® s těmito šmouhami, společně s deskami bez nich vytváří opláštění s přirozenou různorodostí vzhledu betonových stěn. Z realizací fasád máme zkušenosti, že působením povětrnostních vlivů nastává mírné sjednocení vzhledu základních cementotřískových desek CETRIS®.

CETRIS INCOL
CETRIS® INCOL |

Charakteristická různorodá „tvář“ základních cementotřískových desek je známá autorům stavebních projektů. Důvodem proč použít „surovou“ desku je získání cenově dostupného opláštění   rozličného – „živého“ vzhledu, který je v kontrastu s uniformovanými barevně jednolitými fasádními plášti. Přitom vznikne obklad s vysokou životností a v podstatě nulovými provozními náklady.

Dlouholetá zkušenost s používáním probarveným cementotřískových desek je v západní Evropě. Například ve Francii je masivně pro výstavbu rodinných domů používaná takzvaná technologie výstavby Pop Up. Tato unikátní technologie chráněná patentem je složena z vrstvené překližky (LVL) z různých statických vrstev (300-450 mm )a  isolovaného expandovaného grafitového polystyrenu EPS.

Samotné panely jsou složené z tenké dřevěné dýhy (základ smrková dýha 3 mm), tepelně zpracované a lisované do tl. 27 nebo 45 mm pomocí fenol-formaldehydového lepidla WBP (E1 třída emisí, kompatibilní pro vnitřní i venkovní použití). Předností jsou vysoká mechanická odolnost, vysoká rozměrová stálost, úspora materiálu ve srovnání s konstrukcemi z plného masívu.

30711088 1261904197273162 1683099126687858688 o

Osová vzdálenost mezi sloupky panelů je obecně 627 mm v rozích – v exponovaných místech  327mm. Touto technologií je možné řešit běžně rozpony 4 000 mm bez vnitřních podpor

Při užití portálových oken je max. délka překladu z vrstvené překližky 4 000 mm. Díky masivní vrstvě izolace (šedý grafitový polystyrén, vložen mezi dvěma překližkovými nosnými prvky a těsného a lepeného šroubovaného spoje) konstrukce dosahuje vysokých hodnot tepelného odporu. Ztužení konstrukce je zajištěno vzájemným sešroubováním dlouhými šrouby.

Vnitřní opláštění je řešeno dřevoštěpkovou deskou, venkovní plášť je vytvořen cementotřískovými deskami CETRIS® INCOL.  V České republice touto technologií realizuje stavby společnost ConTree Concept a.s.

Vše o deskách CETRIS®, jejich použití i montážní návody,  najdete na www.cetris.cz

ZDROJ: PR článek společnosti CIDEM Hranice, a.s.