15 Finální vzhled

Designové tenkovrstvé omítky s dekorem přírodního kamene (pracovní postup)

Partneři sekce:

Omítka Ceresit CT 710 se aplikuje na hladké, nosné, suché a čisté povrchy zbavené oddělujících se částic a vrstev, jako jsou například tuky, bitumeny (živice) nebo prach.

Podkladem mohou být:

 • cementové a vápenocementové omítky (min. starší 28 dní), beton (min. starší 3 měsíce, vlhkost ≤ 4 %), penetrované základním nátěrem Ceresit CT 16,
 • podklady vytvořené stěrkovou hmotou a opatřené síťovinou se skelným vláknem (min. starší 3 dny), penetrované základním nátěrem Ceresit CT 16,
 • sádrové podklady (pouze v interiéru), s zůstatkovou vlhkostí < 1 %, nejprve penetrované hloubkovým nátěrem Ceresit CT 17 a následně základním nátěrem Ceresit CT 16,
 • dřevotřískové, dřevovláknité, cementovláknité (tloušťka ≥ 19 mm) a sádrokartonové desky, upevněné podle doporučení výrobců desek (pouze v interiéru), nejdříve napenetrujeme hloubkovým nátěrem Ceresit CT 17 a následně základním nátěrem Ceresit CT 16,
 • nátěrové systémy a malby s dobrou přídržností k podkladu (pouze v interiéru), penetrované základním nátěrem Ceresit CT 16.

Znečištění, nátěry a vrstvy s nízkou přídržností úplně odstraníme, včetně případných zbytků tapet a lepidel. Nerovné a poškozené podklady nejdříve opravíme a vyspravíme opravnou maltou. Nasákavé podklady nejdříve ošetříme hloubkovým penetračním nátěrem a potom min. po 2 hodinách základním nátěrem – v odstínu odpovídajícím přibližně odstínu omítky.

Dekorativní omítku nanášíme až po úplném vyschnutí základního nátěru. Prostup vlhkosti z podkladu může způsobit poškození omítky, proto je nutné na plochách trvale zatížených vlhkostí zajistit vytvoření dostatečně silné hydroizolační těsnicí vrstvy, zabraňující průniku vzlínající vlhkosti.

Informace o materiálu

Povrchové úpravy Ceresit Visage jsou určeny ke zhotovení tenkovrstvých dekorativních omítek a ozdobných ploch povrchů fasád. Umožňují aplikaci na podkladech, které tvoří tradiční omítky, betonové i sádrové povrchy, dřevovláknité, cementovláknité, sádrovláknité desky atd. Ceresit Visage tvoří povrchovou úpravu i v kontaktních zateplovacích systémech budov Ceresit Ceretherm (ETICS) s použitím izolačních desek z pěnového polystyrenu EPS a minerální vaty MW.

Jak na to?

V případě dekoru přírodního kamene je ideální začít s tvorbou omítky již ve fázi zateplení objektu. Aby byly bloky kamene skutečně výrazné a pohledově neodlišitelné od originálu, začneme v první fázi vytvořením rastru v izolačních deskách. Budoucí bloky prořízneme do izolace řezačkou na polystyren, dno žlábku vyplníme PU pěnou a jejich hrany opatříme ochrannou lištou.

Žlábek následně zakryjeme lepící páskou, aby nedošlo k jeho poškození a zanesení při aplikaci dalších vrstev a omítky. Následně pokračujeme přípravou podkladu, tedy vytvoření vrstvy vyztužené síťovinou, kde pokračujete až k nanášení finální pohledové vrstvy, která završí důvěryhodnost našich kamenných bloků.

Pokud nechceme zacházet až k takovým detailům, můžeme samozřejmě rastr kamenných bloků udělat méně výrazný, tj. bez řezání polystyrenu, pouze za pomoci lepící pásky – v takovém případě si na základní nátěr lepící páskou vyznačíme rastr, který bezprostředně po aplikaci omítky odstraňujeme.

Co budete potřebovat?

 • Dekorační omítka dle zvoleného dekoru – 10 dekorativních řešení
  • Ceresit CT 710 – design přírodního kamene
 • Základní nátěr
  • Ceresit CT 16
 • Stěrková hmota
  • Ceresit CT 85 nebo Ceresit CT 190
 • Hloubkový penetrační nátěr
  • Ceresit CT 17
 • Opravná vysprávková hmota
 • Případná aplikace do cihelných šablon

01 Příprava

Příprava vzhledu přirozeného kamene začíná již u lepení izolačních desek. Pokud chceme dosáhnout věrohodných bloků kamenů, můžeme do desek tepelné izolace pomocí řezačky na polystyren vytvořit pravidelnou síť žlábků, které budou základem pozdějších kamenných bloků. Pokud nechceme zacházet tak daleko, můžeme si k podobnému efektu pomoci i lepicí pásky – bloky ale budou výrazně nižší a méně prokreslené než při vyříznutí polystyrenu.
01 Příprava
01 Příprava | Zdroj: Ceresit

02 Řezání polystyrenu

Po řezání odstraníme všechny uvolněné částečky a vzniklé žlábky vyplníme PU pěnou – Ceresit CT 84 Express Plus.
02 Řezání polystyrenu
02 Řezání polystyrenu |

03 Ochranné lišty

Do aplikované PU pěny na hrany bloků budoucích kamenů umístíme ochranné lišty, které vykreslí hrany a zabrání poškození hran jednotlivých bloků. Před poškozením a zašpiněním lišty chráníme vlepením lepící pásky.
03 Ochranné lišty
03 Ochranné lišty |

04 Stěrky

Aplikujeme vrstvu vyztuženou síťovinou se skelným vláknem (perlinkou), abychom připravili dostatečně kvalitní a únosný podklad pro budoucí dekorativní omítku. První kontaktní vrstvu naneseme hladítkem bez použití zubu.
04 Stěrky
04 Stěrky |

05 Úprava vrstvy

Nanesenou vrstvu upravíme zubovou hranou. Při celé aplikaci hmoty dbáme na to, aby se hmota nedostala do dříve vytvořených spár.
05 Úprava vrstvy
05 Úprava vrstvy |

06 Ochrana rohů budovy

Ochranu všech rohů a přechodů budovy ošetříme rohovými profily s tkaninou. Rohové lišty, nadokenní lišty s okapničkou a s tkaninou vždy opatrně vmáčkneme do odpovídající vrstvy stěrky, vyhladíme a překryjeme další vrstvou.
06 Ochrana rohů budovy
06 Ochrana rohů budovy |

07 Výztuž

Do ještě čerstvé stěrkové hmoty umístíme předem připravené pruhy síťoviny se skelným vláknem. Jednotlivé pruhy musí mít překrytí alespoň 10 cm. Velikost jednotlivých pruhů upravíme po aplikaci tak, aby končila u již zabudovaných hran profilů nebo lišt. Síťovinu se skelným vláknem přetáhneme další vrstvou stěrkové hmoty.
07 Výztuž
07 Výztuž |

08 Druhá vrstva

Aplikujeme druhou vrstvu stěrky a vyhladíme. Doporučená tloušťka výztužné vrstvy by měla být cca 3mm a poloha výztužné síťoviny by měla být cca v 1/2 až 1/3 směrem k vnějšímu líci. Rastr výztužné síťoviny by neměl být vidět a krycí vrstva by se měla pohybovat v tloušťce kolem 1mm. Celé souvrství je nezbytné nechat kompletně vyschnout.
08 Druhá vrstva
08 Druhá vrstva |

09 Zakrytí oken

Před aplikací dekorativních povrchových úprav zakryjeme plachtou okna, dveře a prvky či části fasády, které neplánujeme zašpinit. Vytvořené spáry mezi budoucími kamennými bloky opatříme lepící páskou, aby nedošlo k jejich zašpinění a poškození.
09 Zakrytí oken
09 Zakrytí oken |

10 Základní nátěr – Primer

Ponorným míchadlem řádně promícháme základní podomítkový nátěr Ceresit CT 16 (primer), odstín vybíráme takový, aby se podobal finální barvě fasády. Hmotu nanášíme širokým štětcem a necháme alespoň 4 hodiny schnout.

10 Primer
10 Primer |

11 Povrchová úprava – příprava

Ponorným míchadlem důkladně promícháme hmotu vybrané povrchové úpravy – vybíráme z nabídky 10 odstínů struktur produktu Ceresit CT 710. V případě potřeby podle podmínek aplikace můžeme upravit konzistenci přidáním max. 1% čisté vody a opětovně promícháme.

11 Barva
11 Barva |

12 Povrchová úprava – aplikace

Omítku nanášejte výhradně ručně, nerezovým hladítkem drženým pod úhlem a to tak, aby byla vytvořena dostatečná krycí vrstva nanesená rovnoměrně po celé ploše. Než začne povrch nanesené omítky zasychat (cca 30 min) vyhladíme povrch hladítkem. Netlačíme, nestrukturujeme, jen za častého čištění hladítka zlehka vyhlazujeme povrch. Dbáme, aby nedošlo k zanesení spár.

12 Úprava povrchu
12 Úprava povrchu |

13 Úprava hran a rohů

Zvláště pečlivě pracujeme okolo hran a rohů. Čím důkladnější jsme, tím věrohodnější bude výsledek.

13 Úprava rohů
13 Úprava rohů |

14 Finální vzhled

Jakmile hmota ztuhne a zaschne, je fasáda hotová.

15 Finální vzhled
14 Finální vzhled |
Text + foto: Henkel, Ceresit