Partneři sekce:

Malty pro zimní zdění

malta
Zdroj: Shutterstock

Obecnou radou, jak si poradit se stavbou či úkony na stavbě v zimě, je počkat na teploty nad nulou. Pro zdění a omítání ve stavebnictví platí závazná norma, která udává, že se tyto stavební práce provádí při teplotě ovzduší i podkladu nad + 5 °C. V praxi ovšem je možné zdít i při teplotách nižších, ne však za mrazu – tato hranice se ve stavebnictví pohybuje kolem teploty -5 °C.

Zimní řešení

Pro zdění v zimním období (zpravidla mezi 1. listopadem a 31. březnem) nabízí mnoho výrobců zimní malty. Jsou to zimní varianty maltových směsí – zpravidla všech variant malt od tenkovrstvé celoplošné malty, malty zakládací, klasické zdicí malty… Nemrznoucí vlastnosti maltě zpravidla dodává přísada Betodur F, která umožňuje tvrdnutí malt i za velmi nízkých tepot.

Cemix
Zdroj: Cemix

Další možností je využít v zimním období zdění na systémovou zdicí pěnu, při které nedochází k přenášení vlhkosti z pojiva do cihel – pěna na rozdíl od vápenocmentových malt neobsahuje vodu.

Pozor!
Dny s teplotou pod +5 °C se nezapočítávají do nutné technologické přestávky před omítáním, ani do nutné přestávky před statickým zatížením (kladení stropu apod.).

Jak na to?

Při práci s maltami je prvním předpokladem, aby všechny zdící materiály (tvarovky, cihly atd.) byly dokonale suché. Na stavbě v zimním období zásadně nekropíme a musíme zajistit, aby se na materiály a stavbu nedostal sníh či námraza.

 

Heluz
Zdroj: Heluz

 

Voda totiž, jak je dobře známu, při zmrznutí zvětší svůj objem a vyzděné zdivo by mohla poničit či roztrhat. Čerstvě vyzděné zdivo rovněž chráníme před povětrnostními vlivy.

KMBeta
Zdroj: KMBeta

Během stavby pravidelně kontrolujeme teplotu a naměřené hodnoty zaznamenáváme do stavebního deníku. Pokud v průběhu zdění klesnou teploty pod 0 °C, je třeba záměsovou vodu předehřát na +30 °C a opět vše zaznamenat do stavebního deníku.

Xella
Zdroj: Xella
Víte, že?
Pokud zdivo chráníme nejen fólií, ale i deskami z polystyrenu o tloušťce alespoň 5 cm, může teplota na stavbě krátkodobě klesnout až na -10 °C – opět je třeba tento fakt zaznamenat do stavebního deníku.
Zdroj: red
Vytvořeno z podkladů jednotlivých firem.
red