Partneři sekce:

Teploty klesají. Zedníci se musí poohlížet po zimních maltách

HELUZ RD Myslkovice průběh stavby 56
Zdroj: HELUZ

Dlouhé zimní prázdniny zednických profesí, které za časů našich rodičů mívaly od listopadu do března volno,  se v posledních letech staly minulostí. Stavební sezonu totiž významně prodloužily speciální zimní malty, se kterými mohou stavaři zdít i při teplotě vzduchu až -5°C.

Tato minimální teplota samozřejmě musí být dodržena nejen při zpracování, ale i při tuhnutí malty a neměla by klesnout ani po dobu dalších dvou týdnů od vyzdění. Faktorů, které je třeba při stavbě v zimě ohlídat, je však více, a vždy je to hlavně s ohledem na počasí: Například čerstvě vyzděné zdivo musí být chráněno před povětrnostními vlivy, jako je déšť a sněžení, a období teplot pod +5°C se nezapočítává do nutné technologické přestávky.

Obecně lze říci, že se snižující se teplotou dochází ke zpomalení tvrdnutí malty. Proto jsou do zimních malt přidávány přísady zrychlující proces tvrdnutí a tuhnutí malty, aby malty měly rychlejší nárůst pevností. Právě díky přidáním přísad lze malty použít i v zimním období.

Zároveň je nutné pamatovat na to, že při velmi nízkých teplotách je potřeba předehřívat záměsovou vodu, která pomáhá udržet vyšší teplotu čerstvé směsi a zajišťuje rychlejší průběh tvrdnutí malty. Proto na druhou stranu není dobré maltu se zimní úpravou používat při teplotách nad +15°C, protože by rychle tuhnula a byla by těžko zpracovatelná.

Další možností pro zdění v zimním období je systémová zdící pěna jejíž aplikační teplota je uváděna dokonce -10 °C. PUR pěna na rozdíl od klasických vápenocementových malt neobsahuje vodu, takže při jejím využití nedochází k přenášení vlhkosti z pěny do cihel. Určitým omezením PUR pěny je o trochu nižší pevnost zdiva, proto by její použití mělo být konzultováno s projektantem pokud dochází k záměně za jiný typ malty.

Malty je potřeba dobře skladovat

Hlídání teplot a počasí provází stavbu v zimě nejen při samotném zdění, ale už od okamžiku přivezení materiálu na stavbu. Chránit se musí proti nepříznivému počasí (déšť, sníh…) a rozbalené palety cihel a pytle s maltou musejí být uskladněny v suchu za teploty nad -5 °C, tzn. v krytých skladech.

Zdicí pěna se musí skladovat alespoň v temperované stavební buňce, neboť teplota samotné dózy s pěnou musí být vyšší než +10°C (ale zároveň méně než +30°C). Samozřejmostí je, že při zdění nesmějí být na cihlách zbytky námrazy nebo sněhu a ani nesmějí být zaprášené či jinak znečištěné, veškerý zdicí materiál musí být suchý a při zdění v zimě se cihly nenamáčejí.

HELUZ TREND zimní
HELUZ TREND je zimní zdící a zakládací malta |

„Čerstvě vyzděné zdivo musí být chráněno před povětrnostními vlivy nepromokavou fólií a teplota vzduchu, nejen při zpracování a tuhnutí malty, ale i během následujících 14 dní po vyzdění nesmí klesnout pod -5°C.Pokud pod ochrannou folii naskládáte kolem celé zdi polystyrén v min. tl. 5 cm, může teplota krátkodobě klesnout až na -10°C,“ radí Ing. Zuzana Hejlová, hlavní statička společnosti HELUZ, která má v sortimentu i nabídku zimních malt.

Od partnerů ASB

Sledujte předpovědi počasí

Současně však doporučuje, aby při očekávaných teplotách nižších než -5°C byly práce přerušeny a počkalo se na příznivější předpověď.  „Pokud se zimní malty zpracovávají při teplotách nad 0°C, není nutné záměsovou vodu předehřívat, při zdění pod bodem mrazu (tzn. od 0°C do -5°C) musí být pro přípravu zimních malt ohřátá i záměsová voda na cca 30°C. Zároveň platí u zimních malt omezení i opačně, lze je zpracovávat do teploty +15°C – na tzv. zimní malty není možné zdít v létě,“ upozorňuje Zuzana Hejlová.

Zároveň připomíná, že období teplot pod +5°C se nezapočítává do nutné technologické přestávky před statickým zatížením zdiva nebo před omítáním (čili o tuto dobu se musí prodloužit technologická přestávka). Zdánlivě se může jednat o složitější proces při zdění. Ale měření teplot na stavbě a sledování předpovědi počasí patří k samozřejmostem během stavby. Díky broušeným cihlám a tenkovrstvým maltám lze zdivo vyzdít velmi rychle a tím si v dnešní době napjatých termínů výrazně ulehčit život.

Hlavní zásady při zdění v zimě

Materiál a následně i čerstvě vyzděné zdivo se musí chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy.
Při zdění nesmějí být na cihlách zbytky námrazy nebo sněhu.
Teplota vzduchu v průběhu zpracování a tuhnutí malty nesmí klesnout pod -5°C.
Období teplot pod +5°C se nezapočítává do nutné technologické přestávky.
Jakékoliv podcenění zimních teplot může vést k dodatečným vícenákladům.

red s využitím materiálů firmy HELUZ