Fasáda s keramickým obkladem

Fasáda s keramickým obkladem (pracovní postup)

Partneři sekce:

Aplikace zateplovacích systémů ETICS dnes patří k běžným standardům většiny staveb rodinných i bytových domů. Vedle zcela prokazatelných ekonomických úspor však zateplení nabízí také možnost kreativního ztvárnění finální fasády pomocí keramických a dekorativních obkladů.

Zateplovací systém s povrchovým obkladem umožňuje výraznou individualizaci finální fasády a lze aplikovat především tam, kde je podkladem běžné zdivo a monolitický nebo prefabrikovaný beton. Příprava povrchu nevyžaduje žádnou speciální péči, je však důležité dosáhnout bezchybné soudržnosti všech vrstev.

To předpokládá zajištění bezprašného, rovného a především vlhkosti zbaveného povrchu. Jako izolant umožňuje zmíněný zateplovací systém s keramickým a dekorativním obkladem využít nejen minerální vatu, ale také polystyren (EPS-F).

Odlišnosti mezi oběma typy izolantů hledejme zejména v systému lepení. Jako lepicí hmotu můžeme využít Baumit StarContact, popř. Baumit SupraFix. Při lepení polystyrenových fasádních desek Baumit nanášíme tzv. obvodový rámeček se třemi vnitřními terči lepicí hmoty o průměru 120 mm na horizontální ose desky s cílem plochy slepu min. 60 % (u běžných ETICS systémů je tato hodnota min. 40 %).

Naopak lamely minerální vaty s kolmým vláknem se lepí na podklad vždy celoplošně pro dosažení větší přídržnosti k podkladu.

Víte, že?

Keramické dekorativní obklady na fasádách nejsou žádnou novinkou, ale byl to právě výrobce stavebních materiálů Baumit, který stál v polovině 90. let u počátků této formy individualizace fasády na domech. Původně nesl tento zateplovací systém pro použití keramických obkladů označení KERA, před přibližně třemi lety byl název sjednocen s celoevropským označením Baumit Ceramic.

Další fáze technologického postupu se již pro oba druhy izolantu shodují. Kotvení izolantu do konstrukce obvodového pláště probíhá přes sklotextilní armovací síťovinu pomocí šroubovacích hmoždinek, jejichž počet je dán statickým výpočtem.

Co budete potřebovat?

 • Lepicí hmota izolantu
  • Baumit StarContact nebo Baumit SupraFix
 • Tepelný izolant
  • minerální vata nebo EPS-F, např. desky Baumit
 • Stěrková hmota
  • Baumit StarContact
 • Sklotextilní armovací síťovina
  • Baumit KeraTex s gramáží 343 g/m2nebo 2x Baumit StarTex s gramáží 145 g/m2
 • Hmoždinky
  • šroubovací hmoždinky Baumit S
 • Lepicí malta
  • Baumit Baumacol FlexTop
 • Spárovací hmota
  • Baumit Baumacol PremiumFuge pro spáry menší než 8 mm

Systém zateplení Baumit Ceramic umožňuje použít dva typy sklotextilních výztužných síťovin. V prvním případě lze použít jednu vrstvu síťoviny Baumit KeraTex, která se vloží do čerstvě nanesené vrstvy stěrky Baumit StarContact a prokotví se pomocí šroubovacích hmoždinek Baumit S.

Druhé řešení umožňuje použití dvou vrstev standardní síťoviny Baumit StarTex. V tomto případě je ovšem velmi důležité dodržet technologický postup z pohledu včasného propojení základní stěrky s jednotlivými vrstvami sítě s cílem zabránit jejich pozdější separaci, tzv. zprahnutí.

Keramické obklady jsou poté lepeny pomocí flexibilní lepicí malty Baumit Baumacol FlexTop a pro spárování se doporučuje využít cementovou spárovací hmotu Baumit Baumacol PremiumFuge. Lepení obkladů provádíme metodou tzv. buttering–floating, tedy nanesení lepicí hmoty jak na keramický obklad, tak i na příslušný podklad s přesně stanovenými dilatačními spárami na celkové ploše obkladu.

Jaké obklady lze použít?

Zateplovací systém Baumit Ceramic si získal pro své jedinečné vlastnosti na trhu velkou oblibu a jediné, co až do letošního roku limitovalo jeho použití, bylo poměrně úzké spektrum obkladových materiálů splňujících českou certifikaci – bylo možné použít pouze ty keramické a dekorativní obklady, které prošly náročnými zkouškami s technickým osvědčením tuzemské zkušebny.

Letos systém získal evropskou certifikaci pro ucelený zateplovací systém Baumit Ceramic. V současné době je Baumit jedním z mála výrobců, kteří touto evropskou certifikací v daném segmentu na českém trhu disponují.

A co přináší tato změna? Především podstatně větší výběr keramických obkladů, kterým nyní stačí pouze splnit předepsané technické parametry jakéhokoliv obkladového materiálu – otevřené certifikáty (přesněji ETA – evropská technická posouzení) pro zateplovací systémy s keramickými obklady stanovují poměrně přísné parametry. Každý keramický obklad, který tato kritéria prokazatelně splňuje či v budoucnu splní, může být bez jakéhokoliv dalšího zkoušení a bez výškového omezení okamžitě použit.

01 Nanášení lepicí hmoty

Vybraný tepelný izolant lepíme pomocí lepicí hmoty Baumit StarContact, kterou nanášíme formou rámečku a tří středových terčů.

01 Nanášení lepicí hmoty
01 Nanášení lepicí hmoty | Zdroj: Baumit

02 Lepení izolantu

Izolant aplikujeme přitlačením na určené místo rovnoměrným tlakem tak, abychom dosáhli požadované plochy slepu min. 60 %

02 Lepení izolantu
02 Lepení izolantu | Zdroj: Baumit

03 Aplikace stěrky

Na izolant naneseme celoplošně vrstvu stěrky Baumit StarContact zubovým hladítkem.

03 Aplikace stěrky
03 Aplikace stěrky | Zdroj: Baumit

04 Sklotextilní síťovina

Do vrstvy následně vložíme vybranou sklotextilní síťovinu a zateplovací systém prokotvíme hmoždinkami.

04 Sklotextilní síťovina
04 Sklotextilní síťovina | Zdroj: Baumit

05 Nalepení obkladu

Samotný obklad následně lepíme do celoplošně nanesené vrstvy lepicí malty Baumit Baumacol FlexTop, každou dlaždici či pásek důkladně přitlačíme, dbáme ovšem na to, abychom maltu nevytlačili. Spárujeme doporučenou spárovací hmotou.

05 Nalepení obkladu
05 Nalepení obkladu | Zdroj: Baumit
red, zpracováno z podkladů Baumit