02 Příprava podkladu

Designové tenkovrstvé omítky s dekorem pohledového betonu (pracovní postup)

Partneři sekce:

Omítka Ceresit CT 760 Visage se aplikuje na hladké, nosné, suché a čisté povrchy zbavené oddělujících se částic a vrstev, jako jsou například tuky, bitumeny (živice) nebo prach.

Podkladem mohou být:

 • cementové a vápenocementové omítky (min. starší 28 dní), beton (min. starší 3 měsíce, vlhkost ≤ 4 %), penetrované základním nátěrem Ceresit CT 16,
 • podklady vytvořené stěrkovou hmotou a opatřené síťovinou se skelným vláknem (min. starší 3 dny), penetrované základním nátěrem Ceresit CT 16,
 • sádrové podklady (pouze v interiéru), s zůstatkovou vlhkostí < 1 %, nejprve penetrované hloubkovým nátěrem Ceresit CT 17 a následně základním nátěrem Ceresit CT 16,
 • dřevotřískové, dřevovláknité, cementovláknité (tloušťka ≥ 19 mm) a sádrokartonové desky, upevněné podle doporučení výrobců desek (pouze v interiéru), savé podklady nejdříve napenetrujeme hloubkovým nátěrem Ceresit CT 17 a následně základním nátěrem Ceresit CT 16,
 • nátěrové systémy a malby s dobrou přídržností k podkladu (pouze v interiéru), penetrované základním nátěrem Ceresit CT 16.

Znečištění, nátěry a vrstvy s nízkou přídržností úplně odstraníme, včetně případných zbytků tapet a lepidel. Nerovné a poškozené podklady nejdříve opravíme a vyspravíme opravnou maltou. Stávající podklady doporučujeme ošetřit výztužnou vrstvou se síťovinou se skelným vláknem. Nasákavé podklady nejdříve ošetříme hloubkovým penetračním nátěrem a potom min. po 2 hodinách základním nátěrem – v odstínu odpovídajícím přibližně odstínu omítky.

Dekorativní omítku nanášíme až po úplném vyschnutí základního nátěru. Prostup vlhkosti z podkladu může způsobit poškození omítky, proto je nutné na plochách trvale zatížených vlhkostí zajistit vytvoření dostatečně silné hydroizolační těsnicí vrstvy, zabraňující průniku vzlínající vlhkosti.

Informace o materiálu

Povrchové úpravy Ceresit Visage jsou určeny ke zhotovení tenkovrstvých dekorativních omítek a ozdobných ploch povrchů fasád. Umožňují aplikaci na podkladech, které tvoří tradiční omítky, betonové a sádrové povrchy, dřevotřískové, cementotřískové, sádrokartonové desky atd. Ceresit Visage tvoří povrchovou úpravu v kontaktních zateplovacích systémech budov Ceresit Ceretherm (ETICS) s použitím izolačních desek z pěnového polystyrenu EPS a minerální vaty MW.

Jak na to?

Tentokrát se jedná o kreativní a bezšablonovou aplikaci, která začíná tím, že zvolenou dekorativní omítku požadovaného odstínu naneseme v několika rovnoměrných vrstvách. Jednotlivé vrstvy necháme vždy před aplikací další vrstvy dostatečně zaschnout. Podle zvoleného dekoru provádíme do jednotlivých vrstev obtisky a nebo zanecháváme záměrně tahy hladítka, kde při aplikaci další vrstvy dojde k vykreslení požadovaného vzhledu betonu.

Na výběr je celkem ze šesti různých základních dekorů, které fasádě dodají vzhled reálného betonu. Jelikož ani pro jeden nejsou k dispozici šablony, musíme si při aplikaci vystačit doporučeným řešením, vlastní kreativitou, základním zednickým nářadím, s latí nebo vodováhou, případně s jinými dostupnými předměty. Věrohodnosti docílíme například i citlivým texturováním povrchu například rýžovým kartáčem, obtisky zmačkaných částí papíru, igelitu, obtisky hladítka, obtisky koženého / igelitového válečku aj.

Po zaschnutí výstupky betonového dekoru seškrábněme ocelovým hladitkem, abychom docílili rovného podkladu bez ostrých hran a přebytečných výstupků. Nerezovým hladítkem přitlačeným na plocho k podkladu vytvoříme tzv.“pálení pigmentů”, které prokreslí vytvořenou strukturu. Zajímavější vzhled může dodat vytvořenému dílu přetažení tenkou vrstvou v jiném odstínu omítky Ceresit CT 760.

Co budete potřebovat?

 • Dekorační omítka dle zvoleného dekoru – 3 dekorativní řešení (Sydney Light, Chicago Grey, Tokyo Graphite)
  • Ceresit CT 760 Visage, design pohledového betonu
 • Základní nátěr
  • Ceresit CT 16 (pro Sydney Light – odstín Etna 1, pro , Chicago Grey, Tokyo Graphite – odstín Etna 3)
 • Stěrková hmota
  • Ceresit CT 85 nebo Ceresit CT 190 se síťovinou se skelným vláknem
 • Hloubkový penetrační nátěr
  • Ceresit CT 17 Opravná vysprávková hmota
 • Základní zednické nářadí, rozšířené o pomůcky vytvářející dekorativní strukturu (benátské hladítko, rýžový kartáč, papír, igelit, hladítka, kožený / igelitový válečk, dlouhá lať, váha aj.), ochranné pomůcky
 • Ceresit CT 760 Visage, design pohledového betonu – 3 základní odstíny, 6 typů struktury

01 Příprava

Před aplikací dekorativní první vrstvy omítky Ceresit CT 760 musíme připravit pracovní plochu. V první řadě zaplachtujeme všechny okna, dveře, otvory či instalace v ploše, kde budeme aplikovat dekorativní omítky, aby nedošlo k jejich znečištění. A v případě potřeby ohraničíme lepící páskou plochu, abychom dosáhli rovných, přímých linií a zároveň ochránili před znečištěním již hotové plochy.

01 Příprava
01 Příprava | Zdroj: Ceresit

02 Příprava podkladu

Jako podkladovou základní barvu Ceresit CT 16 volíme odstín, kde pod Sydney Light doporučujeme odstín Etna 1 a pod Chicago Grey i Tokyo Graphite odstín Etna 3. Základní nátěr Ceresit CT 16 před aplikací důkladně promícháme ponorným míchadlem. Promíchaný základní nátěr nanášíme širokým štětcem (například kolem oken či u jiných detailů) nebo válečkem. Perfektního krytí bychom měli dosáhnout po aplikaci dvou vrstev nátěru, kdy při aplikaci základní nátěr neředíme vodou. Podklad necháme zaschnout alespoň 4 hodiny.

02 Příprava podkladu
02 Příprava podkladu | Zdroj: Ceresit

03 Odstíny a dekory

Na výběr jsou v nabídce 3 odstíny šedé: Sydney Light – světlešedá, Chicago Grey – šedá, Tokyo Graphith – tmavě šedá. Podle způsobu aplikace, strukturování, volby nářadí vytváříme rozdílnost betonového vzhledu. V nabídce odkazujeme na 6 ukázek texturování, kde je každé dílo ve své podstatě originál a dává velký prostor pro individuální improvizaci.

02 Odstíny a dekory
03 Odstíny a dekory | Zdroj: Ceresit

04  Nanesení prvních vrstev

Před aplikací provedeme důkladné promíchání omítky Ceresit CT 760 míchadlem s vhodným nástavcem. V první fázi naneseme tenkou kontaktní vrstvu nerezovým hladítkem pod ostrým úhlem. Na tuto vrstvu aplikujeme hmotu dekorativní omítky, kde se tloušťka vrstvy pohybuje do 2mm. Hmotu aplikujeme zednickou lžící nebo ocelovým hladítkem.

01  Nanesení prvních vrstev
04  Nanesení prvních vrstev | Zdroj: Ceresit

05 Texturování

Podle výběru výsledné textury, volby nářadí vytváříme v této vrstvě dekorativní textruru. Ještě čerstvou omítkovou hmotu krátkými pohyby hladítka vyhlazujeme, potažmo již vytváříme základ struktury. Snažíme se, aby byly pohyby hladítka v celé ploše stejné, ty můžou být náhodné, vodorovné, horizolntální… Do takto vystrukturované plochy můžeme provádět otisky, které dotvářejí požadovaný motiv. Pro rozdělení jednotlivých ploch na bednící celky použijeme elastický provázek pro tenčí spáry, nebo dlouhou lať a rydlo.

03 Poslední vrstva
05 Texturování | Zdroj: Ceresit
04 Vyškrabování
05 Texturování | Zdroj: Ceresit

06 Otiskování spojů bednění

Pro iluzi upevnění bednících desek šrouby, otiskneme do všech rohů liniemi vytvořených desek kruh příslušné velikosti. Snažíme se o maximální přesnost při dodržení vzdáleností jednotlivých „šroubů“. Pro potřeby otisku nám postačí například hrdla instalatérského potrubí.

05 Otiskování
06 Otiskování | Zdroj: Ceresit

07 Póry v betonové ploše

Pro co největší věrohodnost nakonec opatrně vytvoříme pórovitou texturu na povrchu vytvořených desek. Toho docílíme opatrným otiskováním rýžového kartáče, obtiskem koženého nebo igelitového válečku, obtiskem pomuchlaného papíru nebo igelitu, obtiskem plochy hladítka s následným uhlazením do ještě vlhké hmoty. Finální podoba „betonu“ závisí na způsobu úpravy povrchu a kreativitě pracovníka.

06 Textura
06 Póry v betonové ploše | Zdroj: Ceresit

08 Vyhlazení plochy

Po technické pauze 12 až 24 hodin suchým ocelovým hladítkem odstraníme přebytečnou nebo jakkoli z plochy vyčnívající hmotu.

07 Přebroušení fasády
08 Vyhlazení plochy | Zdroj: Ceresit

09 Vyhlazení a popálení fasády

Krouživými pohyby vyhlazením, pomocí nerezového hladítka položeného celou plochou k podkladu, můžeme dosáhnout i různého zbarvení povrchové vrstvy, převážně v místech, kde došlo k stření nerovnosti, potažmo vyčnívající nebo přebytečné hmoty.

08 Vyhlazení a popálení fasády
09 Vyhlazení a popálení fasády | Zdroj: Ceresit

09 Výsledný vzhled

Výsledný vzhled hotové povrchové úpravy můžeme umocnit přetažením tenké vyhlazující vrstvy pomocí omítkové hmoty Ceresit CT 760, kde vykreslení struktury mnohonásobě umocní použití omítkové hmoty v jiném odstínu.

09 Výsledný vzhled
09 Výsledný vzhled | Zdroj: Ceresit
JAK DOCÍLIT JEDNOTLIVÝCH STRUKTUR?

1. Struktura „ICE / WAVE“ – vlnitá struktura, pálená

 • Vrstva, do které budeme provádět požadovanou strukturu bude v tloušťce do 2,0mm, kde její povrch upravíme do hladka, pomocí kovového nebo benátského hladítka. Vlnitou strukturu provedeme vertikálními pohyby pomocí hladítka předtím, než tato vrstva zaschne.
 • Po 12–24 hodinách od aplikace dané vrstvy provedeme vyrovnání povrchové úpravy. Toto vyrovnání provedeme odstraněním vyčnívajících částí nad povrch první vrstvy a stržením hranou benátského hladítka (nezaměňovat s plošným přebroušením!). Následně provedeme pomocí benátského hladítka efektu „pálení“. Efekt „pálení“ dosáhneme hlazením suchým hladítkem drženým pod ostrým úhlem nebo přitlačením celou plochou k povrchu.
 • Na takto hotový povrch je možné aplikovat tenkou vrstvu omítky v minimální tloušťce umožňující souběžné vytvoření efektu „pálení“ a vyhlazení povrchu. Při aplikaci této dodatečné vrstvy je možné pro zvýraznění struktury použít jiný odstín omítky Ceresit CT 760.
1. Struktura „ICE / WAVE“ - vlnitá struktura, pálená
1. Struktura „ICE / WAVE“ – vlnitá struktura, pálená | Zdroj: Ceresit

2. Struktura „SNOW“ – vlnitá struktura, pálená

 • Vrstva, do které budeme provádět požadovanou strukturu bude v tloušťce do 2,0mm, kde její povrch upravíme do hladka, pomocí kovového nebo benátského hladítka. Vlnitou strukturu provedeme vertikálními pohyby pomocí hladítka předtím, než tato vrstva zaschne. Pórovitou strukturu provedeme do nezaschnuté vrstvy otiskem hrubého kartáče / zmačkaných částí papíru / zmačkaných částí igelitu.
 • Po 12–24 hodinách od aplikace dané vrstvy provedeme vyrovnání povrchové úpravy. Toto vyrovnání provedeme odstraněním vyčnívajících částí nad povrch první vrstvy a stržením hranou benátského hladítka (nezaměňovat s plošným přebroušením!). Následně provedeme pomocí benátského hladítka efektu „pálení“. Efekt „pálení“ dosáhneme hlazením suchým hladítkem drženým pod ostrým úhlem nebo přitlačením celou plochou k povrchu.
 • Na takto hotový povrch doporučujeme udělat tenkou vrstvu omítky v minimální tloušťce umožňující souběžné vytvoření efektu „pálení“, vyhlazení povrchu. Při aplikaci této dodatečné vrstvy je možné pro zvýraznění struktury použít jiný odstín omítky Ceresit CT 760.
2. Struktura „SNOW“ - vlnitá struktura, pálená
2. Struktura „SNOW“ – vlnitá struktura, pálená | Zdroj: Ceresit

3. Struktura „LAKE“ – struktura s rýhami, tvarovaná kartáčem, pálená

 • Vrstva, do které budeme provádět požadovanou strukturu bude v tloušťce 1,0 -2,0mm, kde její povrch upravíme do hladka, pomocí kovového nebo benátského hladítka. Rýhovanou strukturu vytvoříme tažením tvrdého kartáče v jednom směru, než daná vrstva zaschne. Výsledný povrch následně vyhladíme tahy jemnějšího a hustšího kartáče nebo štětce ve stejném směru.
 • Po 12–24 hodinách od aplikace dané vrstvy provedeme vyrovnání povrchové úpravy. Toto vyrovnání provedeme odstraněním vyčnívajících částí nad povrch první vrstvy a stržením hranou benátského hladítka (nezaměňovat s plošným přebroušením!). Následně provedeme pomocí benátského hladítka efektu „pálení“. Efekt „pálení“ dosáhneme hlazením suchým hladítkem drženým pod ostrým úhlem nebo přitlačením celou plochou k povrchu.
3. Struktura „LAKE“ - struktura s rýhami, tvarovaná kartáčem, pálená
3. Struktura „LAKE“ – struktura s rýhami, tvarovaná kartáčem, pálená | Zdroj: Ceresit

4. Struktura „RAIN / FROST“ – pravidelná struktura, tvarovaná válečkem, pálená

 • Vrstva, do které budeme provádět požadovanou strukturu bude v tloušťce do 2,0mm, kterou naneseme pomocí kovového nebo benátského hladítka. Strukturu vytvoříme vertikálními pohyby dekorativního koženého válečku Rain – jedním svislým / Frost – náhodným směrem, než daná vrstva zaschne.
 • Po 12–24 hodinách od aplikace dané vrstvy provedeme vyrovnání povrchové úpravy. Toto vyrovnání provedeme odstraněním vyčnívajících částí nad povrch první vrstvy a stržením hranou benátského hladítka (nezaměňovat s plošným přebroušením!). Následně provedeme pomocí benátského hladítka efektu „pálení“. Efekt „pálení“ dosáhneme hlazením suchým hladítkem drženým pod ostrým úhlem nebo přitlačením celou plochou k povrchu.
 • Na takto hotový povrch provedeme vyrovnávací tenkou vrstvu omítky v minimální tloušťce umožňující souběžné vytvoření efektu „pálení“ a vyhlazení povrchu. Při aplikaci této dodatečné vrstvy je možné pro zvýraznění struktury použít jiný odstín omítky Ceresit CT 760.
4. Struktura „RAIN / FROST“ - pravidelná struktura, tvarovaná válečkem, pálená
4. Struktura „RAIN / FROST“ – pravidelná struktura, tvarovaná válečkem, pálená | Zdroj: Ceresit

5. Struktura „STORM“ – nepravidelná struktura, tvarovaná válečkem, dva odstíny, pálená

 • Vrstva, do které budeme provádět požadovanou strukturu bude v tloušťce do 2,0mm, kterou naneseme pomocí kovového nebo benátského hladítka. Strukturu vytvoříme náhodnými pohyby dekorativního foliového válečku, než daná vrstva zaschne.
 • Po 12–24 hodinách od aplikace dané vrstvy provedeme vyrovnání povrchové úpravy. Toto vyrovnání provedeme odstraněním vyčnívajících částí nad povrch první vrstvy a stržením hranou benátského hladítka (nezaměňovat s plošným přebroušením!). Následně provedeme pomocí benátského hladítka efektu „pálení“. Efekt „pálení“ dosáhneme hlazením suchým hladítkem drženým pod ostrým úhlem nebo přitlačením celou plochou k povrchu.
 • Na takto hotový povrch provedeme vyrovnávací tenkou vrstvu omítky v minimální tloušťce umožňující souběžné vytvoření efektu „pálení“ a vyhlazení povrchu. Při aplikaci této dodatečné vrstvy je možné pro zvýraznění struktury použít jiný odstín omítky Ceresit CT 760.
5. Struktura „STORM“ - nepravidelná struktura, tvarovaná válečkem, dva odstíny, pálená
5. Struktura „STORM“ – nepravidelná struktura, tvarovaná válečkem, dva odstíny, pálená | Zdroj: Ceresit

6. Struktura „WAVE“ – struktura s póry, tvarovaná kartáčem, pálená

 • Vrstva, do které budeme provádět požadovanou strukturu bude v tloušťce do 2,0mm, kterou naneseme pomocí kovového nebo benátského hladítka. Vlnitou nebo hladkou strukturu povrchu provedeme vertikálními pohyby pomocí hladítka. Strukturu bednění s imitaci hran panelů, spojů a prvků nezhutněných betonu proveďte předtím, než tato vrstva zaschne. Chcete-li provést svislé a vodorovné stopy hran bednění, použijte pro rovnou linii vodováhu nebo lať a rydlo s kulatým hrotem pro vytvoření hrany. Imitace stop po otvorech pro spony, nebo šrouby lze vytvořit otlačením předmětu kulatého průřezu, například pozinkovaným, nebo plastovým kolenem pro rozvod vody. Strukturu nezhutněných betonu lze dosáhnout otlačením tvrdého kartáče, přírodní houby, zmačkaného kusu papíru nebo jiného vhodného nástroje.
 • Po 12–24 hodinách od aplikace dané vrstvy provedeme vyrovnání povrchové úpravy. Toto vyrovnání provedeme odstraněním vyčnívajících částí nad povrch první vrstvy a stržením hranou benátského hladítka (nezaměňovat s plošným přebroušením!). Následně provedeme pomocí benátského hladítka efektu „pálení“. Efekt „pálení“ dosáhneme hlazením suchým hladítkem drženým pod ostrým úhlem nebo přitlačením celou plochou k povrchu.
6. Struktura „WAVE“ - struktura s póry, tvarovaná kartáčem, pálená
6. Struktura „WAVE“ – struktura s póry, tvarovaná kartáčem, pálená | Zdroj: Ceresit
Text + foto: Henkel, Ceresit