Aplikační postup lepení obkladů a dlažeb (pracovní postup)

Partneři sekce:

Systémová řešení pro keramické obklady a dlažby – Rozmanitost a vzrůstající kvalita různých typů obkladů a dlažeb pro novostavby i renovace vyžaduje neustálý vývoj stavebních materiálů, které jsou pro jejich úspěšnou realizaci klíčové.

Profesionální systémové řešení Baumit Baumacol nachází široké uplatnění zejména v exteriéru, ale také v interiéru, především při realizacích koupelen, sprchových koutů a chodeb, často vyhřívaných pomocí podlahového topení. Pro konstrukci využívající podlahové topení je potřeba zvolit správný typ podlahového izolantu a zároveň dodržovat zásady zpracování a ošetřování litého potěru, který je dnes velmi častým řešením v rámci bytové i administrativní výstavby.

Důvodem je efektivnější přenos tepelné energie z otopné soustavy do jednotlivých vrstev podlahy a následně do vnitřního prostoru místnosti. Pokud je podlahové vytápění realizováno formou odporového drátu, je optimální jeho umístění ve vrstvě samonivelační stěrky.

Víte, že?
Baumit navíc nabízí u svých ucelených programů pro lepení a spárování obkladů a dlažeb velmi jednoduchou a intuitivní orientaci při jejich výběru, což potvrzuje mimo jiné systém piktogramů na obalech výrobků a v souvisejících informačních materiálech.

Exteriérová řešení

Typickým příkladem použití systémového řešení pro exteriér jsou balkonové konstrukce, tedy i terasy či lodžie. Základ takové konstrukce tvoří min. 2% spádová vrstva pro odvod dešťové či stékající vody od venkovní stěny. Tato vrstva je tvořena např. potěrem s účinnou hydroizolací. Tuto vrstvu lze doplnit dalším příslušenstvím, jako jsou například těsnicí pásky či okapní profily. Pro samotné lepení dlažby v exteriéru lze využít flexibilní lepidla.

V případě, že se jedná o zateplenou balkonovou konstrukci, je do celého systému po tepelnětechnickém výpočtu vložena další vrstva v podobě extrudovaného polystyrenu, s jehož pomocí je především eliminován vznik nežádoucích tepelných mostů. I tento materiál však může v podobě tzv. spádového klínu tvořit již zmíněnou spádovou vrstvu.

Kvalitní a rychlejší

Současný tlak investorů na zkrácení doby stavby s cílem snížení celkových ekonomických nákladů dává otevřený prostor pro využití rychle tuhnoucí flexibilní lepicí malty třídy C2FT S1. Jejím použitím je totiž daná realizace pochozí a spárovatelná již po třech hodinách, což je jejím významným benefitem.

Novinka

Součástí výrobního programu Baumit Baumacol jsou samozřejmě kvalitní spárovací hmoty a právě v této oblasti přichází letos Baumit s významnými změnami. Zcela novým výrobkem pro spárování obkladů fasád (cihlové pásky, kamenné obklady apod.) je vysoce flexibilní mrazuvzdorná spárovací hmota na cementové bázi s názvem Baumit Ceramic, a to ve verzích S nebo F.

Obě spárovací hmoty jsou určeny pro spáry o šířce 6 – 20 mm, ale písmena v názvu určují jejich odlišné zpracování. Ceramic S se nanáší celoplošně pomocí gumové spárovací stěrky, oproti tomu Ceramic F se vtlačuje přímo do vzniklé spáry pomocí spárovací špachtle. Obě verze ovšem spojuje současnými trendy vedená barevná škála devíti moderních pastelových odstínů.

Jak na to?

Pracovní postup není odlišný od jiných systémů – nejprve připravíme podkladní vrstvu, vyrovnávací hmotu volíme dle nasákavosti povrchu. Následně provedeme hydroizolaci prostor náchylných na působení vlhkosti. Do vrstvy hydroizolačního nátěru vložíme v nejvíce namáhaných místech hydroizolační pásku. Hydroizolaci provádíme vždy ve dvou vrstvách.

Po vyzrání lze začít s lepením obkladových prvků. Vhodné lepidlo nanášíme ve dvou krocích, nejprve jako tenkou kontaktní vrstvu, následně jako lepicí hmotu. Na takto připravenou vrstvu položíme dlaždici a přitlačíme. Mezi jednotlivými dlaždicemi používáme pro dodržení stejné velikosti spár obkladačské křížky, případně klínky. Mezi stěnou a podlahou a mezi stěnami je nutné dodržet dostatečnou dilatační spáru. Po dokončení pokládky a technologické přestávce je možné začít se spárováním. Namáhané spoje se následně vyplní silikonem.

Na závěr je vhodné připomenout, že všechny podlahové materiály společnosti Baumit jsou opatřeny certifikací EMICODE, která ve třech různých kategoriích potvrzuje u těchto výrobků velmi nízkou emisi organických těkavých látek. V praxi to znamená ekologicky velmi šetrné řešení podporující zdravé bydlení, které je z pohledu ochrany životního prostředí u investorů vhodnou orientační pomůckou pro posuzování a výběr stavebních materiálů.

Informace o materiálu:
Pro vyrovnání podkladu je ideálním řešením vyrovnávací hmota Baumit Baumacol Preciso, aplikovatelná v tloušťkách od 2 do 30 mm. Pokud spěcháte a chcete uspořit čas, je možné použít její rychletuhnoucí verzi Preciso Speed.

01 | Příprava podkladu 

Nejprve připravíme podkladní vrstvu, tu můžeme lokálně či celoplošně vyrovnat pomocí vyrovnávací hmoty Baumit Baumacol Preciso.

01 | Příprava podkladu
01 | Příprava podkladu |

02 | Základní nátěr

Po vyzrání vyrovnávací hmoty je nutná celoplošná aplikace základního nátěru buď pro nasákavé podklady (Baumit Grund), nebo pro nasákavé i nenasákavé podklady (Baumit SuperGrund), dle situace.

02 | Základní nátěr
02 | Základní nátěr |

03 | Hydroizolace – páska

V rámci realizace hydroizolační vrstvy je nutné nejprve ošetřit namáhaná místa (styk podlah a stěn) hydroizolační páskou, která je vložená do čerstvé první vrstvy hydroizolačního nátěru Baumit Baumacol Proof.

03 | Hydroizolace – páska
03 | Hydroizolace – páska |

04 | Hydroizolace – nátěr

Následuje celoplošný hydroizolační nátěr nanášený pomocí válečku či štětky.

04 | Hydroizolace – nátěr
04 | Hydroizolace – nátěr |

05 | Hydroizolace – vrstvy

Hydroizolační nátěr Baumit Baumacol Proof je nutné provádět vždy ve dvou vrstvách, minimální tloušťka jedné vrstvy je 1 mm. Mezi vrstvami je nutné dodržet potřebný čas k odvětrání, cca 4 hodiny.

05 | Hydroizolace – vrstvy
05 | Hydroizolace – vrstvy |