Flexibilní hydroizolační pás pod poklady a dlažbu (pracovní postup)

Pro vytvoření hydroizolační vrstvy do vlhkých prostor s netlakovou vodou, např. v koupelnách a sprchách, či v bazénech, je možné použít flexibilní hydroizolační pás. Jde o vodotěsnou pružnou izolaci, která je určena k ochraně citlivých podkladů před vlhkostí, pro vyrovnání pnutí, deformací podkladu a překlenutí trhlin v podkladu.

Podklad, na který se bude hydroizolační pás aplikovat, musí být pevný, suchý, čistý, bez zbytků mastnot a jiných nečistot. V případě potřeby můžeme uvedené nečistoty důkladně odstranit opískováním, kartáčem nebo „obrokováním“ ocelovými kuličkami. Velké rovné plochy nesmí obsahovat žádné kaverny, otevřené trhliny nebo výčnělky.

Podklady s obsahem sádry, sádrokartonové desky, nasákavé minerální podklady a suché dřevotřískové desky je třeba napenetrovat vhodnou penetrací. Flexibilní hydroizolační pás se rozvine a odřízne nebo odstřihne na potřebný rozměr. Na suchý napenetrovaný podklad se nanese ozubeným hladítkem (velikostí zubu 4 nebo 6 mm) lepidlo klasifikace C2 TE S1. Během času lepivosti (přibližně 30 min.) se do lepidla vloží flexibilní hydroizolační pás a přitlačí se přítlačným válečkem nebo hladítkem.

Jednotlivé pásy se kladou na doraz k sobě (nebo cca 50 mm přes sebe). Spoje se překryjí izolační páskou vlepené do rychleschnoucí hydroizolační stěrky, která se nanese štětcem celoplošně a bez mezer. V případě lepení přes sebe se pás v místě spoje podmaže hydroizolační stěrkou. Rohové spáry, styk stěny a podlahy se utěsní těsnicí páskou, která se vloží do rychletuhnoucí hydroizolační stěrky.

Po vytvrdnutí lepidla klasifikace C2 TE S1(přibližně 12 h) se může na hydroizolační pásy klást dlažba či obklad. Dlažba se uloží do vrstvy lepidla klasifikace C2 TE S1. Pro spárování dlažby nebo obkladu je třeba použít flexibilní spárovací maltu.

Co budete potřebovat?

 • penetrační nátěr
   PCI Gisogrund na sádrové a minerální podklady, spotřeba: přibližně 50 až 200 ml / m2 (1 nátěr, v                        závislosti na typu podkaldu), plastový sáček 1 l, plechové vědro 5 a 10 l
 • flexibilní hydroizolační pás
  PCI Pecilastic W
  šířka: 1 m, tloušťka: přibližně 0,5 mm, role 30 m
 • flexibilní lepidlo
  PCI Nanolight
  spotřeba: přibližně 2,2 az 3,4 kg / m2 (v závislosti na velikosti zubu hladítka),  pytle, 15 kg
 • rychletuhnoucí hydroizolační stěrka
  PCI Seccoral 1K
  spotřeba: přibližně 3,3 kg / m2 (tloušťka vrstvy 2 mm), papírový pytel 3,5 a 15 kg
  nebo
  PCI Seccoral 2K Rapid
  spotřeba: přibližně 2,5 kg / m2 (tloušťka vrstvy 2 mm), plastové vědro 12,5 kg (tekutá složka) + papírové pytle 12,5 kg (suchá složka)
 • těsnicí páska
  PCI Pecitape® Objekt
  šířka: 100 mm, kotouč 10 a 50 m
 • nářadí a pomůcky
  štětka, plastová nádoba
  ostrý nůž nebo nůžky
  nízkootáčkové elektrické míchadlo
  ocelové zubové hladítko (velikost zubu 4 nebo 6 mm)
  přítlačný váleček, ocelové hladítko

01 Uložení hydroizolačních pásů

Na suchý napenetrovaný podklad se nanese ozubeným hladítkem lepidlo klasifikace C2 TE S1. Během času lepivosti (přibližně 30 min.) se do lepidla vloží flexibilní hydroizolační pás a přitlačí se přítlačným válečkem nebo hladítkem.

Uložení hydroizolačních pásů
Uložení hydroizolačních pásů | Source: BASF

02 Vzájemné slepení spojů

Jednotlivé pásy se kladou se vzájemným přesahem cca 50 mm Nebo je možné je klást na sráz a následně přelepit izolační páskou. V místě přesahu pásů se spoje důkladně slepí rychletuhnoucí hydroizolační stěrkou, která se nanese štětcem celoplošně bez mezer.

Vzájemné slepení spojů
Vzájemné slepení spojů | Source: BASF

03 Přitlačení a zahlazení spojů

Během otevřené doby hydroizolační stěrky se na spodní pás přitlačí vrchní a zahladí se hladkou stranou ocelového hladítka. Po vytvrdnutí vysoce flexibilního lepidla (přibližně 12 h) je možné na hydroizolační pásy klást dlažbu nebo obklad.

Přitlačení a zahlazení spojů
Přitlačení a zahlazení spojů | Source: BASF

04 Lepení obkladů a dlažeb

Hladkou stranou hladítka se na podklad nanese tenká kontaktní vrstva vysoce flexibilního lepidla. Pak se na čerstvou kontaktní vrstvu nanese ozubeným hladítkem jedním směrem lepící lůžko. Obklady a dlažba se uloží posuvným pohybem a vyrovnají se.

Lepení obkladů a dlažeb
Lepení obkladů a dlažeb | Source: BASF

TEXT+FOTO: BASF