Akustické řešení Xella pro vnitřní příčky Ytong a Silka plní náročné požadavky současné akustické normy

Zdroj: Xella

Současná akustická norma přinesla řadu výzev nejen pro projektanty, ale i pro výrobce stavebních materiálů. Pro investory, kteří při výstavbě preferují pórobetonové příčkovky Ytong a vápenopískové tvárnice Silka je dobrou zprávou, že díky těmto stavebním materiálům a vnitřní akustické omítce Ytong je společnost Xella schopna realizovat štíhlé příčky, které splní i náročné požadavky současné normy.

Snadná a rychlá výstavba s řadou výhod a v souladu s požadavky normy

S příčkovkami z pórobetonu Ytong se snadno a rychle pracuje bez ohledu na to, jestli se s nimi staví nový objekt nebo rekonstruuje stávající bydlení. Při potřebě zlepšit akustiku vnitřních prostor nebo nosnost stěn lze vybrat ze sortimentu firmy Xella vápenopískové tvárnice Silka. U výstavby bytových domů jsou architektům, projektantům a realizačním firmám k dispozici velkoformátové stavební prvky, například Ytong stěnové panely SWE nebo příčkové GHT panely Ytong.

Příčkovky Ytong vynikají snadným a rychlým zděním s minimem odpadu, předností je i jejich nízká hmotnost a vysoká přesnost vyzděných příček. Při výstavbě pomáhá systémová nabídka jejich výrobce a rozsáhlý produktový katalog, v němž nechybí překlady, stropy, střechy, malty, omítky a nářadí.

Akustické parametry se nyní týkají všech obytných místností domu

Podle Martin Mihála, vedoucího technického oddělení Xella CZ/SK, přinesla poslední změna akustické normy více změn, zásadní je však z pohledu výrobce stavebních materiálů skutečnost, že akustické parametry, kladené na příčky uvnitř bytu, se nyní týkají všech obytných místnosti (mimo příslušenství). A současně platí nejen pro bytové, ale i pro rodinné domy. Smysl současné normy je tak zřejmý – je jím ochrana dané místnosti před jakýmkoliv zdrojem hluku, včetně případů, kdy je jeho zdrojem vedlejší místnost. Norma tak vyžaduje vybalancovaný pohled na akustickou izolaci všech příček a dveří.

Zdroj: Xella

Podle upravené akustické normy by stěny mezi obytnými místnostmi měly splňovat zvukovou izolaci R´w a/příp. Dntv ≥ 40 dB. Jak již bylo řečeno, tento požadavek platí pro bytové a rodinné domy včetně terasových nebo řadových domů a dvojdomů s jednou bytovou jednotkou.

Systémové řešení s vnitřní akustickou omítkou Ytong odpovídá náročným požadavkům normy

Pro ilustraci uvádíme parametry stěny, realizované s příčkami Ytong Klasik tl. 100 mm na maltu Ytong, oboustranně omítnutých akustickou omítkou Ytong tl. 15 mm. V tomto případě je hodnota Rw(C, Ctr) = 42, pokud stavebník použije příčky Ytong Klasik tl. 125 mm, vzroste hodnota Rw(C, Ctr) = 44. Klasické příčky Ytong, omítnuté vnitřní akustickou omítkou Ytong, odpovídají požadavkům normy. A díky akustickým tvárnicím Silka je Xella schopna vyhovět i nárokům na ještě vyšší akustický útlum.

Zdroj: Xella

ZDROJ: PR článek společnosti Xella

RubrikyStavebnictvíŠtítky,