ASB Články na téma

AGC

S cílem uspokojit rostoucí poptávku trhu a snížit dopad svých výrobních procesů na životní prostředí, tak jak si stanovila ve svém plánu uhlíkové neutrality, uvedla v závěru minulého roku společnost AGC Glass Europe na trh škálu skel Low-Carbon Glass, která se vyznačuje výrazně sníženou uhlíkovou stopou.