Široký záběr se stylem (Profil společnosti Knauf Praha, s. r. o.)

Široký záběr se stylem (Profil společnosti Knauf Praha, s. r. o.)

Firma Knauf Praha, s. r. o., je známá především díky výrobě a prodeji sádrokartonových systémů a suchých maltových směsí. Tento rok Knauf slaví dvacet let působení na našem trhu. O tom, jak se zde tato firma rozjížděla, jaké jsou její současné aktivity a kam budou směřovat její další kroky, jsme si povídali s Ing. Miroslavem Nyčem, vedoucím produktového managementu společnosti.

Firma Knauf vznikla v Německu v roce 1932. Na český trh vstoupila v roce 1992 jako společnost Knauf Praha, s. r. o. Jaké byly její začátky v Česku? Co bylo nejtěžší na budování této pobočky?
V roce 1992 zde Knauf začal prodávat produkty suché výstavby a v roce 1993 zde začal i prodej suchých maltových směsí. Především bylo nutné přesvědčit zákazníky o výhodách technologií, které společnost přinášela. Sádrokarton a produkty ze sádry vyráběné v tehdejších zemích Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), která sdružovala země socialistického bloku, měly na československém trhu poměrně mizernou pověst i kvalitu a nikdo neměl ani mlhavou představu, co vše lze ze sádry vyrobit a následně využít ve stavebnictví. U suchých maltových směsí, kde zábor veřejného prostranství stál ve srovnání s dneškem pakatel, bylo těžké odpovědět na otázku, proč si maltu nemíchat na stavbě. 

Na druhou stranu to byla úžasná doba v tom, že vše, co Knauf na trhu ukázal, byla obrovská novinka, která přilákala pozornost.

Druhou oblastí bylo budování sítě prodejců a zpracovatelů. Běžným stavebninám se z cihel a obrubníků do neprobádaných vod moc nechtělo, a tak většina dnešních prodejců vnikla takřka nově a teprve později se přidávaly klasické stavebniny. V této oblasti bylo samozřejmě nutné uhlídat především platební morálku, neboť má dáti dal nešlo každému. 

Můžete porovnat situaci na trhu suché výstavby a suchých maltových směsích před 20 lety a nyní? Co se v těchto oborech změnilo nejvíce?
Dnes je suchá výstavba ve stavebnictví prakticky samostatnou odborností zahrnující problematiku ochrany před požárem, akustiku, statiku a nakonec i tepelnou techniku. O suché výstavbě se učí již na učilištích a středních školách. 

Změnilo se například nazírání na sádrové omítky, o nichž se již neučí, že jsou vhodné pouze pro podřadné a pomocné konstrukce. Dnes jsou brány jako vysoce jakostní a hladké jednovrstvé omítky. Oblíbená po celé republice je tmelicí hmota Knauf Uniflott. A poslední ukázkou technologického pokroku firmy jsou produkty na sanaci betonových konstrukcí.
 
Firma Knauf působí celosvětově. Přichází česká pobočka s nějakými novinkami, vylepšeními v sortimentu, vývojem produktů, anebo se toto děje v centrále firmy a k nám se to dostává už jako „hotová věc“?
Každá pobočka má volnou ruku při vývoji nových produktů a může se, ale nemusí, opírat o výzkumné a vývojové zázemí mateřské firmy. Nezřídka jsou přebírány ideje a novinky i z jiných zahraničních poboček mimo centrálu. Některé novinky vyvinuté na pobočkách jsou naopak přebírány centrálou. Vše ovšem musí být v kvalitě odpovídající standardu Knauf.

Pokud jde o novinky Knauf Praha, každý rok přichází firma s přibližně dvaceti vylepšeními v rámci výroby, respektive jednotlivého produktu, případně se zcela novými produkty.
 
K 15. výročí působení firmy Knauf na českém trhu přivedla firma na náš trh novou značku Marmorit. Co se chystá k letošním dvacetinám firmy v ČR?
Překvapení k narozeninám se neprozrazují. Pro odbornou veřejnost připravujeme velké setkání, na kterém se ohlédneme zpět za svou činností a podíváme se především do budoucnosti. A věřte mi, bude to určitě stát za to.
 
Spolupracujete na různých zajímavých projektech. Mohl byste nám přiblížit ty, na které jste nejvíce pyšní?
Vždy jsou to projekty, které ukázaly cestu dál a staly se jakýmsi etalonem pro ostatní. Na začátku byla vždy jen hrubá idea a čistý papír. Patří sem určitě především realizace, na nichž se uplatnily produkty, které výrazně rozšířily soudobé mantinely – první objekty s jednovrstvými omítkami, s lepidly a spárovacími hmotami, s deskami na bázi cementu, se sádrovými omítkami. A tím posledním krokem jsou právě hmoty na opravy mostů.
 
Sortiment vašich produktů je široký. Zahrnuje nějaký okruh produktů, který není u vašich zákazníků příliš v povědomí? Plánujete v tomto směru nějaká vylepšení?
Určitě jde o produkty pro opravy betonu, které kromě toho vysoce profesionálního použití umožňují velmi efektivní a především trvalé opravy svépomocí. Dalším typem takovýchto produktů jsou nově zavedené barvy na beton ocel i dřevo, určené i pro pochozí plochy. V tomto oboru nás přece jenom zákazníci více vnímají jako výrobce jiného segmentu výrobků. A pokud zůstanu u tradiční části produktů Knauf, tématem k rozšíření povědomí jsou zde sádrové omítky a nové druhy desek s vysokou přidanou hodnotou (myšleno technickou hodnotou, nikoli DPH), jako jsou Knauf Diamant či Silentboard.
–>–>
S jakým množstvím stavebních firem spolupracujete. Jakým způsobem spolupráci navazujete? Necháváte si zpracovávat nějaké průzkumy, najejichž základě pořádáte vzdělávací akce a odborná školení? Co je pro vás v těchto věcech směrodatné?
Našimi zákazníky jsou prodejci, zpracovatelé, stavební firmy i projektanti. Každý z nich má nezastupitelné místo pro úspěšně a vhodně použitý produkt či systém. Používáme jak klasické metody spolupráce (osobní kontakt, časopisy atd.), tak novější média, jako je internet. V otázce vzdělávání mluví za vše skutečnost, že od roku 1996 se na učilištích vyučuje obor suché výstavby a všechny firmy montující požární konstrukce absolvují pravidelná doškolování každé tři roky. Semináře pro projektanty a stavební firmy jsou samozřejmostí.

Směrodatné jsou pro nás především zkušenosti z trhu, které prostřednictvím stálých kontaktů pravidelně aktualizujeme a vyhodnocujeme.
 
Neustále rozšiřujete portfolio svých výrobků i služeb. Nechystáte se na našem stavebním trhu expandovat i do dalších segmentů?

Jak jsem již řekl, příkladem naší expanze jsou produkty pro sanace betonových konstrukcí, které na sebe nabalují další příbuzné obory. Vše se neustále vyvíjí. Kdo by si před několika lety pomyslel, že v roce 2012 budeme mít jen v sádrokartonových deskách přibližně 20 druhů s výrazně rozdílnými vlastnostmi?
 
Zpřísňování tepelnětechnických požadavků na budovy, snižování energetické náročnosti budov, směrnice EPBD II., k jejímuž plnění se ČR zavázala a která razantně změní nároky na postavené či rekonstruované budovy. Jak se na tuto situaci připravujete?
Zvyšování tloušťky zateplovacího systému nelze provádět donekonečna. Proto Knauf přišel s Coralem – energeticky a prostorově úsporným systémem fasád. Další důležitou oblastí jsou systémy či výrobky kombinovatelné s nízkoenergetickými zdroji tepla – sem patří například systémy podlah či stěn se sádrovými produkty pro podlahové či stěnové vytápění atd.
 
Jaký by měl být rok 2012, aby byl z pohledu společnosti Knauf Praha úspěšný?
Především s jasnými a stabilními hospodářskými pravidly bez větších kotrmelců. Produkty, kterými oslovujeme zákazníky, už zvládáme. 
 
Rozhovor připravila Jitka Kulhánková.
FOTO: Knauf Praha
 
Krátký medailonek o dotazovaném:
Ing. Miroslav Nyč (*1970) je absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze. U firmy Knauf působí od roku 1994, nejprve v pozici technické podpory produktů suché výstavby, od roku 2000 jako vedoucí produktového managementu a technického oddělení Knauf Praha, spol. s r. o., jehož náplní je vývoj a uplatnění produktů a systémů Knauf na trhu včetně jejich technických parametrů. Je autorem dvou úspěšných publikací o suché výstavbě, řady příspěvků v odborných periodikách a členem evropských technických skupin pro suchou výstavbu.  

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.