SIKA: Stavební chemie se stoletou tradicí

SIKA: Stavební chemie se stoletou tradicí

Mateřská společnost Sika nedávno oslavila 100leté výročí od svého založení. Firma s bohatou historií zažila prakticky všechny velké krize i stavební boomy 20. století. Její česká dcera má sice o poznání kratší životopis, nicméně na trhu působí jako etablovaná společnost, která si díky specifickým produktům vysoké kvality dokáže najít odbytiště i v období poklesu stavebních investic u nás. O firmě jsme mluvili s jednatelem Sika Česká republika Ing. Zdeňkem Bílkem, MBA.

Jak byste nejlépe charakterizoval vaši společnost?
Za silnou pozicí naší společnosti v oblasti stavebnictví stojí komplexnost nabízených produktových řešení, která se dá charakterizovat výstižným mottem Od základů až po střechu. A to je i hlavní znak, který nás odlišuje od konkurence. Zároveň jsme také významným dodavatelem pro strojírenství a automobilový průmysl, a to zejména v oblasti lepení a tmelení různých dílů. Z těchto zkušeností vychází například naše aplikace lepených fasádních keramických a skleněných prvků. Obratově tvoří dodávky do sektoru stavebnictví zhruba osmdesát procent.

Má vaše firma stanovenou nějakou základní filozofii?
Společnost Sika se zavázala k myšlence trvale udržitelného rozvoje, a to je základem všech procesů, které se odehrávají v každém oddělení. Je to neustálé hledání prostoru ke zlepšení nejen výsledků, ale i toho, jak se chovat vůči zákazníkům a jak chránit životní prostředí.

Patříte do švýcarského holdingu s působností po celém světě. Považujete to za výhodu? A jak se daří českému zastoupení?

Zde je možno využít jasné výhody v předávání si zkušeností. Naše společnosti se nacházejí na různých trzích světa a i historicky jsou v různém procesu vývoje. Není to konkurence, ale vzájemná podpora. My k ní svým týmem také přispíváme nemalou měrou, samozřejmě nejvíce jsme v kontaktu s našimi nejbližšími sousedy.

Jak již bylo řečeno, jste součástí nadnárodního koncernu. Máte i domácí dodavatele, neuvažovali jste i o domácí výrobě? Nebo suroviny a hotové produkty nakupujete centrálně v rámci koncernu po celé Evropě?
Tak toto se v posledních letech zásadně změnilo. Do roku 2010 jsme pouze kupovali v rámci výrobních závodů korporace, nyní jsme jedním z významných dodavatelů i my. Suché maltové směsi, samonivelační stěrky, zálivkové malty a vsypy do podlah dodáváme s úspěchem nejen do celé Evropy, ale například i do Indie nebo Izraele. Do těchto dalekých zemí směřují naše speciální produkty.

Výroba stavební chemie je v mnoha ohledech ještě pořád považována za výrobu s velkou ekologickou zátěží. Vy jste udělali mnoho opatření, která tento stereotyp nabourávají. Můžete je popsat?

Výroba základních surovin možná spadá do Vámi zmiňované kategorie, my je však následně v podstatě „pouze“ mícháme podle vyvinutých receptur. Již při tomto procesu se zaměřujeme zejména na ochranu a bezpečnost zdraví pracovníků výroby. Životní prostředí nijak nezatěžujeme, o čemž svědčí výsledky pravidelných kontrol prováděných nezávislými institucemi. V našem závodě v Curychu odchází přes výfukové potrubí s filtry do obydleného okolí často čistější vzduch, než jaký je nasáván v rámci běžného stavu ovzduší této městské aglomerace.

Vaše výrobky se řadí ke špičce i z hlediska vývoje a inovací. Využíváte i český myšlenkový potenciál k rozvoji produktů v rámci koncernu? Pracují také Češi na vývoji jednotlivých produktů?

I v této rovině se nám podařilo zaujmout důležité místo v rámci korporace. Naše vývojové centrum, které zaměstnává významné specialisty v oboru, se podílí na projektech pro celou Evropu a je mnohdy vzorem pro ostatní země. Nejde jen o profesionální vybavení, ale i o systematický přístup k řešení zadaných úkolů.

Jak vůbec hodnotíte současný český stavební trh?
To je otázka do pranice, která na tomto trhu nyní reálně existuje v nebývalé míře. Nedostatek zakázek a přebytek kapacity plodí boj, který často končí snahou uspět za každou cenu. Navíc se stále setkáváme s požadavky, které jsou daleko od jasné specifikace, což zapříčiňuje nejasnosti, nervozitu a zdlouhavá obchodní jednání, při kterých si nejdříve musíme ověřit a ujasnit očekávání zákazníka. Jsem realistou a vím, že naše společnost je důležitou součástí tohoto procesu a musí se aktivně podílet na jeho zlepšování.

Jak čelíte poklesu? Dává vaše společnost přednost úsporným opatřením, nebo naopak investicím?
Nejprve jsme se zaměřili na tvrdá úsporná opatření, abychom pak následně mohli investovat. Nyní jsme v období optimalizace všech vnitřních procesů a nastavení co nejvyšší výkonnosti každého člena našeho týmu.

A jaký vývoj očekáváte?
Zde opět musím použít spojení reálný výhled, který mi napovídá, že v následujících několika letech – možná pěti až deseti – k žádné podstatné změně již nedojde. Mám tím na mysli extrémní výkyv v obou směrech. Je to tedy o nastavení společnosti a jejich vnitřních procesů na současný stav trhu.

Dnes se v případě zakázek tlačí hodně na cenu. Výrobky Sika nepatří mezi nejlevnější. Jak čelíte tomuto tlaku?

Ano, máme řadu výrobků, které jsou nejen cenou, ale i kvalitou nadstandardní. Umíme se však také přizpůsobit potřebám trhu a máme ve svém sortimentu celou řadu produktů, které jsou cenově srovnatelné s konkurencí. Poskytujeme také bezplatný a komplexní poradenský servis často přímo na stavbách. Nyní stále intenzivněji navštěvujeme projektanty a stavební firmy, kterým předvádíme přednosti našich výrobků a řešení takzvaně ušitých stavbě na míru. V této rovině se setkáváme se zájmem a většinou dokážeme vhodným řešením a kombinací produktů dosáhnout výsledných úspor..

Vaše společnost zastřešuje i aktivitu nazvanou Sika Experience.
Jde o celosvětovou aktivitu, v jejímž rámci dáváme příležitost účastníkům, a to zejména studentům, poznat společnost Sika jinou formou. Studenti aktivně vstupují do diskusí a blogů, vybraní účastníci pak absolvují unikátní výlety s různými cíli zaměřenými na trvale udržitelný rozvoj. Do tohoto programu byla v letošním roce vybrána i studentka ČVUT v Praze, která v rámci projektu Fascination Glass strávila týden ve Švýcarsku. Na místě se seznámila s výrobou, laboratořemi a praktickým využitím lepených skleněných výplní.


Jednatel společnosti Sika CZ, s. r. o.,
Ing. Zdeněk Bílek, MBA

Rozhovor připravil Matej Šišolák
Foto: Archiv Sika CZ