Profil společnosti Tondach Česká republika, s. r. o.

Profil společnosti Tondach Česká republika, s. r. o.

Společnost Tondach Česká republika, s. r. o., je jediným výrobcem pálených střešních krytin u nás. Podle slov Vojtěcha Stoklásky, ředitele firmy, přitom ušla dlouhou, již patnáctiletou cestu ke zkvalitnění pálených tašek a také k celkové modernizaci výroby.

Historie firmy Tondach začala v roce 1881, kdy byla v Gleinstättenu postavena první cihelna. V 90. letech minulého století vstoupil koncern i na zahraniční trhy. První expanzní krok na naše území byl učiněn v roce 1992, kdy tato rakouská společnost, tehdy ještě vystupující pod názvem Ziegelwerke Gleinstätten GesmbH & CoKG, získala podíly ve firmách Krytina Hranice, s. r. o., a Šlapanice, a. s.

V roce 1998 došlo v Česku k další expanzi – od velkého francouzského koncernu získali Rakušané podíly společnosti Jirčany, a. s. Postupně, v průběhu dvou let, se v roce 2000 české podniky sloučily do společnosti Tondach Česká republika, s. r. o. K dalšímu rozšíření na území ČR pak došlo v roce 2001, kdy byla získána firma České cihelny Josef Meindl, s. r. o. Společnost se tak rozrostla o dva závody ve Stodu a jeden závod na tažené tašky bobrobky v Blížejově.

V současné době patří do koncernu Tondach 21 výrobních závodů v rámci střední a východní Evropy. Konkrétně je to pět v České republice, pět v Maďarsku, čtyři v Rakousku, dva závody v Chorvatsku a po jednom ve Slovinsku, Slovensku, Srbsku, Makedonii a Rumunsku.

Celkové výrobní kapacity koncernu činí cca 500 milionů kusů tašek a cca 300 milionů cihelných jednotek zdicích materiálů. V Česku Tondach dodává na trh 14 druhů střešních tašek a kromě základní režné varianty také v úpravě glazura nebo engoba. Ve Šlapanicích a Jirčanech jsou ve výrobním programu kromě výroby tašek také zdicí materiály, a to v celkovém objemu kolem 100 milionů cihelných jednotek.

Celková roční produkce krytiny ve všech druzích tašek činí 5,5 milionů m2, z toho 75 % je určeno na český trh, zbylých 25 % je exportováno zejména na Slovensko, do Německa a do Rakouska.

V letech 1992–1997 byla v ČR  vyráběna pouze režná střešní krytina.Engobovaná střešní krytina (vyráběná od roku 1998)

Jaké je postavení vaší firmy na tuzemském trhu?

Jsme dominantním výrobcem pálené střešní krytiny na českém trhu. Menší výrobci přestali pálené tašky produkovat, ty větší postupně získala společnost Tondach. Máme však velkou konkurenci ve výrobcích betonové krytiny a společně s nimi jsme vy­staveni také konkurenci z Německa a Polska.

Máte osvědčenou metodu, jak čelit konkurenci – byť mezi výrobci jiných druhů střešních krytin?

V první radě se snažíme svoji výrobu zefektivnit při zachování té nejvyšší kvality. Za dobu svého působení zrekonstruoval Tondach komplexně závod Hranice, modernizovány byly závody Šlapanice a Jirčany. Závody Stod a Blížejov jsou nové. Technologické vybavení našich závodů dává předpoklad pro výrobu vysoce kvalitní pálené krytiny, jejíž kvalita je srovnatelná s produkcí například v Německu, ve Francii nebo v Rakousku.

Jak je to v současnosti s poptávkou po pálených taškách?

V posledních letech zájem o pálenou střešní krytinu výrazně roste, co nás samozřejmě těší. Například v Německu se za posledních šest let změnil podíl pálené krytiny ze 40 na 60 % procent. Důvodem, který je patrný i v České republice, je rostoucí poptávka po přírodních a přírodně povrchově upravených materiálech.

Jaké distribuční kanály používáte?

Prodáváme přes síť obchodních partnerů, kteří zajišťují distribuci k pokrývačům nebo koncovým zákazníkům. Z větší části je prodej kryt činností specializovaných prodejců střešních materiálů. Ti prodávají koncovým zákazníkům i pokrývačům. Umění prodávat nesouvisí jen se vztahem k obchodním partnerům, ale i k pokrývačským firmám a koncovým zákazníkům.

Správná pokládka střešní krytiny je velmi důležitá hlavně proto, aby se předešlo chybám a vadám střechy. Co děláte pro osvětu realizačních firem, realizátorů, kteří s vašimi výrobky pracují?

Pro realizátory, v našem případě pro pokrývače, každoročně organizujeme regionálně zaměřené akce a školení. Například letos jsme se prostřednictvím našich školení zaměřili na propagaci novinek, které zjednodušují pokládku. Také intenzivně spolupracujeme s Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů.

(red)
Foto: Tondach, Česká republika, s r. o.