Profil společnosti Profi am Bau CM spol. s r. o.
Galerie(4)

Profil společnosti Profi am Bau CM spol. s r. o.

Být dceřinou společností firmy, která je na trhu více než jedno století, bývá závazkem. Léty ověřená kvalita a věrnost zákazníků přinesla rakouské Ernstbrunner Kalktechnik řadu úspěchů. Suché omítkové a maltové směsi vyráběné ve výrobním závodě v rakouském Ernstbrunnu jsou známé v celé Evropě. Svůj podíl na tom má i česká pobočka Profi am Bau se sídlem v Brně.


Ing. Luděk Drobek, ředitel firmy Profi am Bau
Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně a po násled­ném studiu na Ústavu soudního inženýrství byl v roce 2001 jmenován soudním znalcem v oboru ekonomika a stavebnictví. Praktické zkušenosti získával nejprve ve stavebním provozu jako stavbyvedoucí a následně jako vedoucí stavební výroby. Od roku 2001 je ředitelem společnosti Profi am Bau CM, spol. s r. o. Ve volném čase se věnuje rodině a sportu.

Jste dceřinou společností rakouské firmy s dlouholetou tradicí. Vy sami jste již oslavili patnácté výročí na českém trhu. Myslíte si, že tradice zavazuje?
Naše mateřská společnost Ernstbrunner Kalktechnik působí na trhu již 125 let. Profi am Bau jako její dceřiná společnost je v České republice již 15 let a na Slovensku téměř 5 let. Tato tradice sice zavazuje, ale rovněž pomáhá. Pokračujeme v pozitivním vývoji společnosti, jsme rádi, pokud můžeme dát všem dostatečné záruky o kvalitách produktů a služeb. Skutečnost, že zákazníci, se kterými jsme začali spolupracovat před 15 lety, jsou stále našimi váženými klienty, mluví sama za sebe.

Jak se těchto patnáct let projevilo na skladbě vašeho sortimentu? Můžete v krátkosti popsat či rozdělit vaši nabídku a označit váš nejvýraznější potenciál?

Stavebnictví prošlo za 15 let určitým vývojem. To se odráží i na skladbě našeho sortimentu. Zatímco na začátku jsme prodávali především omítkové a maltové směsi, postupně se naše nabídka dále rozšiřovala o sanační omítkové systémy, systémy litých sádrových a později i cementových potěrů a fasádní zateplovací systémy. Mezi stěžejní produkty patří skupina strojních omítek a litých sádrových a cementových potěrů. V posledních letech výrazně posiluje především prodej zateplovacích systémů. Výhodou je široká nabídka, díky níž nejsme výrazně vázáni na stavební sezónu související s počasím. Bohatý sortiment nám umožňuje významnou část našich produktů prodávat i v zimních měsících.

Předpokládám, že s tím souvisejí také nejrůznější služby. Můžeme jmenovat alespoň některé?
Kromě dnes již běžných služeb, jako jsou zajištění dodávky materiálu přímo na stavbu, odborný technický servis a podobně, nabízíme i další služby. Pro realizační firmy je to především pronájem a servis strojního zařízení potřebného pro zpracovávání našich materiálů. Koncovým zákazníkům pomáháme v oblasti sanací vlhkého zdiva měřením vlhkosti a stupně zasolení s doporučeným návrhem sanačních opatření; v oblasti zateplení a povrchových úprav se jedná o kompletní servis při výpočtu tepelných ztrát budov, monitorování tepelných ztrát termovizní kamerou, asistenci při barevném řešení fasády pomocí grafického programu, tónování originálních barevných odstínů podle vlastních předloh zákazníka pomocí našeho fotospektrometru a další.

Za velkou výhodu v oblasti služeb považuji to, že nejsme závislí na jiných subjektech a v případě servisu a pronájmu strojního zařízení disponujeme jak vlastními servisními techniky, tak dostatečným množstvím vlastního strojního zařízení, kterým pokrýváme podstatnou část současných požadavků. Tato nezávislost zvyšuje naši pružnost a spolehlivost.

Zmínil jste vaše zákazníky. Jaký je vlastně jejich profil, kam cílí váš marketing?
Hlavní skupinu našich zákazníků tvoří specializované aplikační firmy realizující omítky, lité podlahové potěry, zateplovací systémy, sanace vlhkého zdiva a další. Většinou se jedná o dlouholeté obchodní partnery s bohatými zkušenostmi. Další významnou část našich zákazníků představují stavební společnosti, velkoobchody se stavebním materiálem i menší stavebniny a samozřejmě nezapomínáme ani na živnostníky a drobné stavebníky, kterým při výběru vhodného produktu vždy ochotně poradíme.

S prodejem souvisí také distribuce. Ve kterých regionech lze zakoupit vaše zboží?
Přestože nejhustší distribuční síť máme logicky v oblasti jižní Moravy, prostřednictvím našich obchodních partnerů je zboží Profi dostupné i v ostatních částech naší republiky. Sítí spádových prodejců dodáváme do Plzně, Prahy, Pardubic i na Ostravsko. Někteří z těchto prodejců jsou zároveň vybaveni zařízením pro tónování námi dodávaných pastózních omítek. Velice dynamicky se rozvíjí také prodej na Slovensko. Naše zásobníková sila můžete potkat na stavbách v nejrůznějších místech České i Slovenské republiky.

Českému stavebnictví se stále poměrně dobře daří navzdory všem předvídaným krizím. Jaký je podle vás současný stav – nemáte obavy z nasycení trhu a z dopadů finanční krize?
Trh je nasycen již delší dobu. Široká nabídka na trhu umožňuje zákazníkům při výběru zboží více porovnávat. Velká část stavebních firem se již na takto nasyceném trhu zorientovala a začala rozlišovat nabídky nejen podle ceny, ale také podle kvality. To se týká především zkušených stavebních firem, které kladou důraz na dlouhodobou kvalitu svých staveb. Díky vysokému standardu našich výrobků nám tento trend poskytuje určité výhody.

Dopadů finanční krize se prozatím neobáváme, období stavebního boomu nemohlo trvat věčně a my jsme se postupně připravovali na to, že přijdou i horší časy. Stejně tak na nás prozatím nedolehl ani letošní pokles výroby ve stavebnictví. V roce 2008 dokonce vykazujeme ve srovnání s dosud nejsilnějším rokem 2007 nárůst obratu zhruba o 15 %.

Mezi novinkami nabízíte i řadu stavebních materiálů, které své zákazníky v Česku teprve hledají. V jaké oblasti se to projevuje nejvíce?
Tým odborníků v mateřské společnosti v Rakousku se neustále věnuje vývoji nových produktů. Po několikaleté práci byl například představen systém Profi – Faradyus. Jde o skupinu produktů určených k odstínění elektrosmogu, kterým jsme v dnešní moderní době všichni obklopeni. Přestože není o elektrosmogu mezi českou veřejností zdaleka tak velké povědomí jako v sousedním Rakousku, snažíme se lidem tuto problematiku objasnit a produkty si postupně získávají zákazníky i u nás.

Jsou tady ale i další novinky, které si už své zákazníky našly…
Mezi tyto novinky patří například nový typ povrchové úpravy pro zateplovací systémy. Jde o pastózní omítku s prodlouženou životností s názvem Profi Anti Aging, kterou stejně jako standardní typy pastózních omítek tónujeme do barevných odstínů podle výběru zákazníka.

Začali jsme 15. výročím působení vaší firmy, ale ještě jsme nemluvili o celkové bilanci a o plánech do budoucna. Jaké tedy jsou?
Bilancujeme průběžně. Kromě vyhodnocování prodeje a plnění plánů bedlivě sledujeme také situaci na trhu, abychom mohli včas reagovat na aktuální požadavky zákazníků. Uplynulých 15 let vnímáme pozitivně a s našimi dosavadními výsledky jsme spokojeni. Jen za posledních pět let se nám podařilo navýšit obraty více než šestinásobně. Výrazným posílením prodeje a rozšířením oblasti našeho působení jsme získali odpovídající postavení na trhu. Mezi naše hlavní plány do budoucna patří kromě upevnění současné pozice také její další posílení. V příštích letech se hodláme více zaměřit na prodej cementových litých potěrů, prodej zateplovacích systémů s Anti Aging omítkou a samozřejmě chystáme ještě další novinky, ale to si necháme na příští sezónu jako překvapení.

Rozhovor připravil Vlastimil Růžička
Foto: Profi am Bau CM spol. s r. o.