Profil společnosti Coleman S. I., a. s.
Galerie(5)

Profil společnosti Coleman S. I., a. s.

Společnost Coleman S. I., a. s., byla založena v roce 1996 a hned v prvním roce existence otevřela první dvě obchodní centra se stavebními materiály ve Vsetíně a Ostravě. Strategií společnosti bylo od jejího založení budování řetězce prodejen specializovaných na materiály pro střechy. Na naše otázky odpovídá Ing. Tomáš Štejfa, marketingový manažer.

Vaší společnosti se podařilo celkem úspěšně zařadit mezi velké hráče na trhu stavebních materiálů. Co vám k tomu pomohlo?

Byla to jasná vize, že nebudeme pouze dodavatelem materiálu pro stavby a rekonstrukce střech, ale že budeme také poskytovat služby, které profesionálním zákazníkům pomohou v práci. Svou roli hrály i zkušenosti zakladatele, které nabyl v době, kdy se zabýval stavebními realizacemi a měl možnost si udělat obrázek o tom, co práce našich současných zákazníků obnáší.

Mohl byste přiblížit rozsah vašich činností?

Coleman se již od svého vzniku specializuje na poskytování služeb pokrývačům, klempířům, tesařům a izolatérům. Kromě standardních služeb, jako je doprava přímo na stavbu, příprava cenových nabídek, možnost vrácení zboží, půjčovna nářadí a stavebních výtahů, poskytujeme i služby odborného technického poradenství a odborné školení.

Službou, která se u našich partnerů těší velké oblibě, je každoměsíční bezplatné zasílání firemního informačního časopisu Colemanoviny, ve kterém se specializujeme na technická a odborná témata, představujeme novinky z našeho sortimentu, ovšem našla si zde své místo také stránka se sudoku a kuriozitami.
 

Momentálně máte devět obchodních center v Čechách a na Moravě. Pokrytí celé Moravy navíc zajišťuje franchisingový partner WHA systém CZ, s. r. o. Na slovenský trh jste vstoupili díky dceřiné společnosti Coleman, s. r. o. Jaké aktivity plánujete dále?

Naším cílem je nabízet všechny služby a kompletní sortiment zboží, na který jsou u Colemanu zákazníci zvyklí, a to na všech místech, kde pracují na svých zakázkách. S tím souvisí i rozvoj naší sítě a probíhající expanze na dalších místech České republiky. Pro letošní rok jsme připravili hodně novinek v oblasti služeb a sortimentu. Namátkou bych zmínil naši firemní značku Norton, která zahrnuje podstřešní fólie a doplňky pro šikmé střechy, jejichž kvalitu a dlouhodobou životnost od letošního roku garantujeme 15letou zárukou.

V nabídce materiálů pro ploché střechy stále rozšiřujeme řadu kvalitních asfaltových pásů značky PASCAL a čerstvě jsme na trh uvedli novou značku pro PVC fólie – MERX.

Pro zákazníky – klempíře – jsme přichystali novou řadu výrobků BLIX, která vychází z již zaběhnuté Expresní klempířské služby 48 hodin. Jako specialitu našeho sortimentu bych uvedl montérky, které jsme navrhli a vyrábíme speciálně s ohledem na pohodlí a bezpečí pracovníků na střechách.

Od dubna letošního roku jsme také zajistili celoplošné pokrytí České a Slovenské republiky prostřednictvím našeho internetového obchodu.
 

Jak vaši klienti přijímají školení a semináře?

Správně udělat střechu vyžaduje nejen řemeslnou zručnost, ale také odborné vědomosti a znalost novinek z oblasti materiálů a správných postupů. Proto jsme v posledních letech teoretická školení rozšířili i o školení praktická. Pro tento účel jsme v rámci našeho ostravského obchodního centra vybudovali a vybavili školicí centrum.

Účast na teoretických školeních, která pořádáme v rámci našich obchodních center i na praktických školeních v Ostravě, je tradičně vysoká. Velmi dobře je hodnocen také seminář pro projektanty zaměřený na problematiku plochých střech, který každoročně pořádáme v rámci ostravské výstavy Střechy, pláště, izolace. Jeho úroveň reprezentuje i skutečnost, že je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Vzděláváte také své zaměstnance?

Mít vzdělané zaměstnance, kteří umějí zákazníkům pomoct a poradit, je základním předpokladem k tomu, abychom měli šanci uspět ve vyspělém tržním prostředí. Proto je základním kamenem firmy dobře propracovaný systém firemního vzdělávání. Každý zaměstnanec prochází pravidelně různými školeními – od šestitýdenního vstupního zaškolení přes pravidelná odborná produktová školení až po školení prodejních, manažerských nebo komunikačních dovedností.

Součástí nabídky vaší společnosti jsou také půjčovny speciálního profesionálního nářadí. Fungují?

Doba, kdy řemeslníkům na střechách stačilo jednoduché nářadí a zbytek museli dohánět svým umem, zručností a těžkou fyzickou prací, je dávno pryč. Um a zručnost zůstaly, ale těžkou fyzickou práci se snaží výrobci nářadí usnadnit tím, že každoročně uvádějí na trh řadu nových, stále dokonalejších a účinnějších druhů nářadí a nástrojů, které jsou ale také dražší a dražší. Proto jsme zřídili půjčovny nářadí v našich obchodních centrech. Služba se rázem stala velmi populární, a tak je logické, že do půjčoven začalo přibývat další nářadí a sortiment se rozrostl také o stavební výtahy nebo shozy suti.

Velmi oblíbeným vybavením půjčoven je třeba závěsné konzolové lešení FOX, které jsme vyvinuli speciálně pro práci na střechách a nabízíme je tedy jen my. O lešení je velký zájem především na stavbách, kde se pracuje v extrémních výškách, případně je nutné zajistit bezpečnost osob pohybujících se pod střechou po ulicích a chodnících ve velmi frekventovaných místech. Lešení nabízíme včetně montáže a poradenství.

Pokud zákazník řeší technický problém, jste schopni mu fundovaně poradit?

Poradenství je jednou ze základních služeb, které našim zákazníkům nabízíme, což také bylo hlavním důvodem vzniku Poradenského studia, které se specializuje na tuto oblast. Poradenské studio je vybaveno nejmodernější technikou a softwarem pro diagnostiku střech, naši specialisté mohou zákazníkovi navrhnout a spočítat optimální skladbu střešního pláště a také dohlédnout na jeho realizaci.

Zaměřujete se na určité skupiny klientů, třeba podle regionu nebo prodejny?

Spektrum našich klientů vychází z naší specializace. Hlavní část zákazníků tvoří řemeslníci a firmy z profese pokrývačů, klempířů, tesařů a izolatérů, ať už jsou kdekoli. U nás si určitě vybere každý, kdo se rozhodl, že se střechou jeho domu je potřeba něco udělat.

Podle čeho si vybíráte dodavatele materiálů?

Základním kritériem je pro nás kvalita. Proto nám dodavatel musí předložit garance, certifikáty a osvědčení, které tuto kvalitu deklarují. Potom následuje hodnocení dalších důležitých kritérií, jako je rychlost dodávek, technická a designová úroveň a samozřejmě také odpovídající cena.

Jak byste charakterizoval současný trh se stavebními materiály v České republice?

Myslím si, že trh se stavebnímy materiály je v České republice velmi vyspělý a v oblasti prodeje materiálů pro střechy dokonce předčil leckteré standardy v západních zemích. To je pro české obchodníky dobrá pří­ležitost pro expanzi na další trhy. Je rovněž zajímavé, že se trh orientuje směrem ke kva­litním materiálům. Zákazníci již vstřebali zku­šenost z posledních 15 let a dnes ke stavbě střechy přistupují mnohem odpovědněji.

Rozhovor připravila Ludmila Doudová
Foto: Coleman