Domovní elektroinstalační materiál pro budoucnost (Profil společnosti ABB)

Domovní elektroinstalační materiál pro budoucnost (Profil společnosti ABB)

ABB je přední světovou firmou působící v oblasti energetiky a automatizace. Umožňuje zákazníkům ze sféry průmyslu a výroby a distribuce energie zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu jejich činností na životní prostředí. ABB má kolem 135 000 zaměstnanců přibližně ve 100 zemích světa. V České republice působí na osmi lokalitách a zaměstnává více než 3 000 lidí. Na otázky odpovídala Lucie Jandová, ředitelka PR a marketingové komunikace společnosti ABB ČR.

ABB je celosvětově známá firma, a to i mezi laiky. Kde a kdy vlastně vznikla? Co bylo původně v jejím sortimentu?
V roce 1988 sloučením společností ASEA a BBC vznikla švédsko-švýcarská nadnárodní korporace ABB se sídlem v Curychu ve Švýcarsku, poskytující technologie pro energetiku a automatizaci. Je potřeba však dodat, že obě tyto společnosti mají více než 120letou tradici na světovém trhu a obě od svého založení podnikaly na poli energetiky a průmyslové automatizace. S oběma jmény je spojená celá řada vynálezů a nových technologií jako například uvedení prvního průmyslového robota na trh, zhotovení první turbíny na výrobu elektrické energie spalováním plynu, vybudování prvního transformátoru na světě a prvního bezpřevodového pohonu na světě.

V České republice působí mezinárodní technologická a elektroinženýrská společnost ABB již od roku 1970. První společnost s názvem ABB zde však byla formálně založena až v roce 1992. Na český trh vstoupila v kompletním portfoliu produktů.

V České republice má ABB několik sídel. Jaké mají specializace?
Oblasti podnikání společnosti ABB jsou strukturovány do pěti hlavních divizí. V Brně jsou nejvíce zastoupeny prostřednictvím výrobních jednotek divize Výrobky pro energetiku a Výrobky nízkého napětí.

V Jablonci nad Nisou je výroba a R&D pro Výrobky nízkého napětí, konkrétně zaměřená na elektroinstalační materiál. V Ostravě je sil­né zastoupení dvou divizí Procesní automatizace a Automatizace výroby a pohony. Zde se nachází i Centrální evropské servisní středisko a Operační centrum, ve kterém více než 100 inženýrů řeší mezinárodní projekty v oblasti procesní automatizace. Regionální kanceláře divize Systémy pro energetiku máme v Teplicích a Plzni a probíhá zde i projektováním řídicích systémů pro energetiku. Regionální kancelář pro Procesní automatizace je v Mostě. Město Trutnov je sídlem divizí Systémy pro energetiku a Výrobky pro energetiku, nachází se zde centralizovaná výroba rozvaděčů pro Evropu. Sídlo společnosti je v Praze, kde máme zastoupené všechny divize.

Má ABB v České republice nějaké specifikum oproti jeho zastoupení v jiných (více než sto) zemích?
V České republice ABB vyniká v prodeji elektroinstalačního materiálu – téměř v každém domě v České republice se nacházejí výrobky pro nízké napětí z rozsáhlého portfolia ABB, tedy především řada vypínačů a zásuvek, elektronická zařízení pro moderní elektroinstalaci, například stmívače, časovače a termostaty. ABB je rovněž dodavatelem inteligentních systémů, elektroinstalace pro pohodlí a úspory energie v komerčních i rezidenčních budovách.

Jednou z výhod výrobních závodů ABB v Čes­ké republice je poměr mzdových nákladů a vy­soké produktivity. Například výrobní závod pro výrobky vysokého napětí v Brně je velmi významným celosvětovým výrobním střediskem pro primární vzduchem izolované rozva­děče v rámci skupiny ABB a zároveň největším výrobním závodem na přístrojové transformátory pro vysoké napětí na světě. Závod je jedničkou na českém trhu výrobků pro vysoké napětí a přes 90 procent produkce míří na export, což svědčí o vysoké kvalitě výrobků ABB z České republiky. Výrobní závod na systémy a výrobky nízkého napětí se sídlem v Brně vy­vážejí přes 70 procent své produkce hlavně do Německa, Švýcarska, Běloruska a na další trhy.

A co pokud jde o význam ABB Česká republika v rámci regionu?
Výrobní závod na rozvodny s regionálním zaměřením v Trutnově je silná divize, která za uplynulých šest let ztrojnásobila objem prodaných výrobků i tržby. Do divize Systémy pro energetiku byla nově začleněna získaná společnost Polovodiče a divize oznámila získání jednoho z největších kontraktů za uplynulých deset let pro nový blok uhelné elektrárny o výkonu 135 MW, která patří společnosti Alpiq Kladno. Celková hodnota zakázky činí přibližně 470 milionů Kč.

Česká republika byla ustanovena za vedoucí zemi klastru, do nějž patří dále Maďarsko, Slovensko a Ukrajina. Tento přístup spojuje zdroje jednotlivých zemí a umožňuje nabízet zákazníkům na těchto trzích úplné portfolio. Velké inženýrské zdroje v České republice pomáhají dále rozvíjet ostatní trhy klastru. To ukazuje, že Česká republika představuje nejen atraktivní domácí trh, ale má také důležitou roli ve vývozní činnosti svých globálních výrobkových řad.

ABB Česká republika dokazuje svou důležitou roli na domácím trhu i úspěch ve vývozu globálních výrobkových řad. V roce 2011 společnost vykázala velmi dobré finanční výsledky a rekordní výši tržeb 11,1 miliardy Kč.

Společnost ABB se zabývá intenzivně i výzkumem a vývojem. Na co se v něm zaměřujete? Na jaký úspěch jste nejvíce pyšní?

ABB má celkově v České republice několik výzkumných a vývojových středisek. Silné oddělení výzkumu a vývoje má například náš pražský závod na výrobu polovodičů. To je důležité pro zajištění budoucího vývoje výrobkového portfolia a přístupu na měnící se trhy. Vedle výzkumných a vývojových činností má ABB také vynikající výsledky, pokud jde o kvalitu výrobků. Tu podporuje dobré interní porozumění procesu a technologiím, též díky výzkumné a vývojové skupině. Většina z členů skupiny má doktorský nebo magisterský titul v oboru elektrotechniky. Nové nápady se uskutečňují v úzké spolupráci s technologickým ústředím (CHTET) a švýcarským výrobním závodem na polovodiče (CHSEM). Skupina má dlouholeté zkušenost v oboru výkonových polovodičů a velmi příznivé složení ze zkušených pracovníků (s více než třiceti lety praxe v oboru) a mladých inženýrů. Skupina již přihlásila několik patentů.

Máte problém s hledáním kvalifikovaných zaměstnanců?
Máme v některých případech problém najít na trhu kvalifikované lidi s kombinací elektrotechnického vzdělání, praxí a jazykovou vybaveností, kteří by byli ochotni cestovat. Někdy je také obtížné obsazovat pozice vyžadující seniorní experty nebo úzkou specializaci, např. účetní s maďarštinou.

Dnes je celoevropským trendem snaha o snižování spotřeby energie a škodlivých emisí. Jak se to projevilo na vašich výrobcích a prodeji?
Technologie pro efektivní využívání energie mají 45procentní podíl na tržbách společnosti ABB. Ekonomická krize posílila tři trendy, které jsou pohonem poptávky po výrobcích a službách společnosti: boj proti změně klimatu, snaha o zvýšení energetické a průmyslové efektivity a síla rozvíjejících se trhů. Analýza o spotřebě energie v průmyslu ukazuje, že ročně lze efektivnějším využitím energie a produktivity pomocí nejvýkonnějších technologií, které jsou dnes na trhu dostupné, ušetřit až 180 miliard dolarů.

Podílíte se na zviditelňování fenoménu Smart Grids. Myslíte, že je právě v něm budoucnost energetiky? Co v tomto ohledu ABB nabízí?
V tomto stále relativně novém průmyslovém odvětví inteligentních sítí (Smart Grids) je ABB jedním z průkopníků a v České republice se podílí na pilotním projektu s názvem Smart Region, který realizuje společnost ČEZ ve Vrchlabí a který v rámci programu GRID4EU finančně podporuje Evropská unie. V rámci rozsahu své nabídky zde společnost ABB dodává řešení pro vysoké i velmi vysoké napětí, včetně jednotek RTU (vzdálených koncových jednotek). Hovoříme-li o inteligentních sítích, je důležité zaměřit se na situaci na trhu. Hlavním motivem pro vývoj energetických systémů je potřeba uspokojit rostoucí poptávku po elektrické energii a zároveň snížit emise uhlíku, aby se předešlo nevratným změnám v životním prostředí planety. Toho všeho je třeba dosáhnout bez újmy na spolehlivosti dodávky elektřiny, na níž jsou světové ekonomiky stále závislejší. Mezi lety 2000 a 2007 celosvětová poptávka po elektrické energii rostla v průměru o 2,5 procenta ročně a tento trend pokračuje.

V čem spočívá výhoda Smart Grids?
Smart Grids v sobě kombinují několik věcí najednou. Tou první je samozřejmě inteligentní měření. Je třeba zjistit, kolik elektřiny a kde se odebírá, abychom odběr mohli snížit či upravit podle aktuální potřeby. Dále je to otázka samotného zařízení pro Smart Grids. Takže celá problematika je mnohem složitější, jednou ze základních myšlenek je, jak nějakým inteligentnějším způsobem dostat energii ke spotřebiteli. V případě větrných elektráren, které produkují elektřinu, jen když fouká vítr, nebo solárních, které vyrábějí, jen když svítí slunce, je zapotřebí tuto elektřinu někde ukládat a skladovat, dostat ji ke konečnému spotřebiteli.

S tím souvisí i často diskutované elektromobily – vy vyrábíte mnoho komponent, které s nimi souvisejí, například rychlonabíjecí stanice. O co jde?
ABB velmi podporuje také iniciativu E-mobility, která představuje řadu zajímavých příležitostí, například snížení emisí CO2. ABB Česká republika jako první na trhu představila rychlonabíjecí stanici pro automobily ABB Hermes 1.0, která již získala prestižní ocenění Zlatý Amper 2011.

V současnosti nabízíme tři druhy rychlonabíjecích stanic. Rychlonabíjecí stanice Terra 51 představuje nedělenou technologii a její výhodou je jednoduchá instalace, kompaktní rozměry a příznivá cena.
Druhý typ pod označením Terra 100.2 představuje dělenou technologii (vnitřní a vnější jednotka). Tato technologie je vhodná přede­vším tam, kde je málo místa a je možnost umís­tit výkonovou elektroniku (vnitřní jednotku) odděleně například do technické místnosti či jiných vhodných prostorů. Vnější jednotka má podobu štíhlého stojanu zhruba ve velikosti parkovacích hodin, jaké známe z našich ulic. Je opatřena dvěma nabíjecími konektory CHAdeMO a umožňuje dobíjet dvě vozidla současně. Tato stanice se nachází právě v no­vém sídle společnosti, budově QuBix v Praze 4, Štětkově ulici, strategicky v blízkosti začátku dálnice D1. Třetím druhem je Terra SC. Jde o rychlou nabíjecí stanici s jedním stejnosměrným výstupem, umožňující nabíjení za 30 až 120 minut, podle kapacity akumulátoru.

Chystáte v blízké budoucnosti nějaké zajímavé novinky?
Před několika dny jsme otevřeli nově zrekonstruovanou halu v Brně pro výrobu rozvaděčů vysokého napětí. Investice ve výši 180 milionů Kč zahrnovala nejen rekonstrukci, ale také nový koncept uspořádání výrobních a skladovacích prostor, doplnění výrobních a skladovacích technologií. Současná rozloha výroby rozvaděčů tak dosáhla téměř 17 tisíc metrů čtverečních a byla zvýšena o dalších pět tisíc. Během dvou let vytvořilo ABB v Brně více než sto nových pracovních míst.

V nejbližší době nás čeká slavnostní otevření nového centrálního evropského servisního střediska společnosti ABB pro servis motorů a generátorů a repase robotů v Ostravě.

Momentálně probíhá kompletní rekonstrukce výroby polovodičů v Praze, která patří pod ABB od roku 2010. Investice do výrobního závodu přinesou vyšší efektivnost a produktivitu, rozšíří výrobní kapacity a technologické možnosti, zlepší zdravotní a bezpečnostní standardy a posílí výzkum a vývoj R&D.

Rozhovor připravila Veronika Křelinová.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.