Vizualizace z Urbanistické studie Kyje – Hloubětín, UNIT Architekti 2021

Pražská developerská společnost začíná vypisovat první veřejné zakázky

Partneři sekce:

Pražská developerská společnost (PDS) vypisuje první z celkem 8 veřejných zakázek (6 výběrových řízení a 2 architektonické soutěže), které se týkají architektonického řešení projektů městského nájemního bydlení a související občanské vybavenosti.

Předmětem prvního výběrového řízení je mateřská škola s tělocvičnou a komunitním centrem v Sicherově ulici v Praze 14. Jde o první část budoucího nového centra čtvrti Na Hutích, která se rozroste o městské nájemní bydlení, kompletní občanskou vybavenost a náměstí s obchody a službami.

Investiční akci schválila Rada hl. m. Prahy a Investiční expertní výbor na doporučení PDS. Kritérii všech výběrových řízení pro chystanou městskou výstavbu jsou především kvalita návrhu budov a veřejného prostoru, dlouhodobá environmentální a ekonomická udržitelnost a efektivita využití daného pozemku. Nabídky dle zadání zveřejněného v Tender aréně je možné podávat do 10. ledna 2022.

Pražská developerská společnost

PDS byla založena k 1. červnu 2020 jako příspěvková organizace hl. m. Prahy. Jejím cílem je zhodnocení nemovitostních aktiv hl. m. Prahy a příprava projektů především městského nájemního bydlení. PDS bylo rozhodnutím Zastupitelstva hl. m. Prahy předáno k hospodaření cca 400 000 m2 pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, na nichž se počítá s výstavbou 6 000 – 8 000 bytů v horizontu až 10 let.

„Chceme, aby současná městská výstavba nabízela nejen příjemné a zdravé interiéry, ale aby svou architektonickou kvalitou vytvářela příjemné městské prostředí. Architektura budov ve veřejném zájmu – škol, knihoven, sportovních hal, komunitních center – a veřejného prostoru okolo nich zásadně ovlivňuje vztah lidí k danému místu. Jak se v něm cítí a jak ho berou za své. Jsem přesvědčen, že díky projektům PDS vytvoříme přátelské prostředí, kde se lidem bude dobře žít,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Kritérii jsou kvalita a udržitelnost

Vypisovaná výběrová řízení PDS se řídí zásadami odpovědného veřejného zadávání, k nimž patří Politika architektury a stavební kultury ČR (MMR, 2015), Davoská deklarace (2018) a Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu (IPR + PDS, 2020). Kritérii výběrových řešení pro chystanou municipální výstavbu jsou především kvalita návrhu budov a veřejného prostoru, dlouhodobá environmentální a ekonomická udržitelnost, hospodárnost a efektivita využití daného pozemku.

„Výstavba mateřské školky s tělocvičnou a komunitním centrem je velmi potřeba a je naší prioritou. Zároveň je klíčem k dalšímu rozvoji celé oblasti Na Hutích, kde město Praha připravuje nájemní bydlení. Plánujeme, že vedle školky s tělocvičnou, které postaví hlavní město, naše městská část vybuduje dětské hřiště se sáňkovacím kopcem. Věřím, že školku a všechna dětská sportoviště otevřeme co nejdříve,“ říká Radek Vondra, místostarosta městské části Praha 14.

Lokalita Na Hutích
Lokalita Na Hutích | Zdroj: Hynek Glos © PDS

Mateřská školka s tělocvičnou a komunitním centrem vyroste na pozemku podél ulice Sicherova o celkové ploše 3 500 m2, z níž by mělo být zastavěno celkem 1 000 m2. Vzhledem k tomu, že plánované využití pozemku je plně v souladu s platným územním plánem a má podporu všech zúčastněných, bude sdružena žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení. Zahájení výstavby se očekává – následně po obdržených všech povolení – v roce 2023.

„Vypsání tohoto výběrového řízení je důležitým krokem na cestě k rozvoji lokality Na Hutích. Další výběrová řízení a architektonické soutěže na naše další projekty budou brzy následovat. Zveřejňovat je budeme zejména v Tender aréně a na našich webových stránkách. Nastavujeme novou kvalitu standardů, komplexního zadávání, vyhodnocování a realizace zakázek v oblasti městské výstavby. Předložené návrhy a nabídky budou posuzovány a vyhodnocovány komplexně, se zvýšeným důrazem na rovnováhu všech projektových aspektů. Naše stavby budou sloužit desetiletí, a proto je důležité, aby měly architektonickou kvalitu, byly přátelské k lidem a životnímu prostředí, účelné a hospodárné,“ uzavírá Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti.

Projekt PDS Na Hutích, Praha 14

Městské pozemky v lokalitě Na Hutích v Praze – Kyjích mají rozlohu 58 000 m2 a počítá se zde s výstavbou nájemních bytů v různých typech domů, s občanskou vybaveností v podobě mateřské školy a centra maloobchodu a služeb. Součástí projektu je i vybudování veřejné infrastruktury, která spočívá v úpravách veřejných prostranství, dobudování dopravní a technické infrastruktury a přeložek inženýrských sítí. Projekt Na Hutích, který nabídne v závislosti na změně územního plánu 180 až 520 bytů, by měl být realizován v horizontu 5 až 10 let (do roku 2030).