Židlochovická čtvrť Chytré Líchy se má stát vzorem pro ostatní

Takřka čtyřtisícové Židlochovice, nacházející se 18 kilometrů jižně od Brna, řešily podobný problém jako desítky menších měst v Česku. Vysoké ceny nemovitostí vyhánějí lidi z metropolí do okolních obcí, a na jejich vedení je tak vyvíjen vyšší tlak developerů, kteří zde chtějí stavět bytové nebo rodinné domy, a uspokojit tak poptávku.

Z opačné strany však nejedna radnice čelí i většímu či menšímu odporu starousedlíků, kterým není plánovaná výstavba po chuti.

Ve zmiňovaných Židlochovicích se však namísto klasické komerční výstavby rozhodli, že se stanou modelovým příkladem pro všechny ostatní obce v Česku. Na 3,3 hektarech v severní části města má vzniknout chytrý a udržitelný typ moderní výstavby, kde půjdou ruku v ruce ekolokogické a smart technologie s prvky sociálních inovací. Současně se zohlední i připomínky stávajících obyvatel v okolí.

Chytré Líchy - parkoviště
Chytré Líchy - mokřad
Chytré Líchy - plácek
Chytré Líchy - náves

Udržitelnost a environmentální hledisko

Na úplném počátku vznikl multioborový tým, složený například z architekta, urbanisty, dopravního specialisty nebo socioložky, který připravil návrh projektu nové čtvrti Chytré Líchy. O výjimečnosti celé iniciativy svědčí i skutečnost, že tento projekt se stal jediným ve střední a východní Evropě, který podpořila významná německá agentura Deutsche Bundesstiftung Umwelt, jež pomáhá projektům na ochranu životního prostředí.

Právě udržitelnost a environmentální aspekty plánované výstavby byly podle všech zúčastněných alfou a omegou veškerých počátečních úvah: „Je potřeba myslet dopředu a počítat například se změnou klimatu a s vysycháním krajiny. S využitím moderních řešení tak chceme například pracovat se zadržováním a využíváním dešťové vody v lokalitě,“ vysvětlil Jan Bárta z Centra pasivního domu, které je partnerem projektu.

Chytré Líchy - hřiště
Chytré Líchy – hřiště | Zdroj: Pelčák a partner architekti

Výběr architekta

Po studii proveditelnosti a technickém řešení projektu následovalo výběrové řízení na nejlepší urbanisticko-architektonickou studii, kterého se zúčastnilo pět předních tuzemských architektonických kanceláří – Kogaa studio, MS plan, ateliér Ing. arch. Dalibor Borák, Projektil Architekti a Pelčák a partner architekti. A právě návrh posledního jmenovaného se stal rozhodnutím sedmičlenné odborné komise tím nejlepším.

„Vítězný návrh počítá z velké části s trojdomy, přesněji s třemi bytovými jednotkami nad sebou, přičemž má každá vlastní vchod. Taková koncepce bude mít pozitivní přesah do sociální oblasti. Díky těsnému sousedství jednotlivých domů se může vytvářet ucelená komunita,“ nastínil důvody rozhodnutí architekt města Židlochovice Pavel Jura.

Modrozelená infrastruktura pak celým návrhem prostupuje ke spokojenosti iniciátorů projektu. Dominantním prvkem je páteřní ulice lemovaná stromy, zeleň se nachází i okolo všech bytových jednotek. Nezapomnělo se na zelené střechy, které výrazně zpomalí odtok vody a umožní její zpětný odpar do ovzduší. Čtvrť by měla co nejvíce srážkové vody využít k provozu nemovitostí, během přívalových dešťů ji naopak bezpečně odvést mimo pozemek.

Vítězný návrh počítá také s výrazným využitím fotovoltaiky. „Na střechách, včetně krytých parkovišť, by měly být umístěny fotovoltaické panely. Celá lokalita bude technicky připravena tak, aby zde v budoucnu mohly fungovat jak klasické energetické koncepty, tak inovativní energetická společenství, energetické komunity nebo další modely.

Čtvrť bude zároveň připravená na nástup elektromobility. Nabíjecí stanice budou umístěné u společných parkovacích ploch,“ uvedl koordinátor projektu Chytré Líchy a zakladatel Centra pasivního domu Jan Bárta.

Chytré Líchy - axonometrie
Chytré Líchy – axonometrie | Zdroj: Pelčák a partner architekti

Čtvrť bez aut

Do lokality by měla auta zajíždět co nejméně, počítá se s centrálními parkovišti na okrajích. To však mezi místními obyvateli vzbudilo velké diskuze. Panovaly obavy, že jim budou noví sousedé parkovat před domy. „V návaznosti na to bude oproti původnímu návrhu snížena bytová zástavba v Líchách, kapacity parkovišť na okraji ale zůstanou stejné.

K redukci zástavby jsme přistoupili i kvůli připomínkám současných obyvatel skrz omezení výhledu z jejich domovů. V území zároveň zůstane rezerva pro případné rozšíření parkovacích ploch, pokud by se ukázalo, že je to nutné,“ upřesnil starosta.

V lokalitě se počítá jak s rodinnými domy, tak se startovacími byty pro mladé či byty vhodné pro seniory. Vedení Židlochovic doufá, že se jim moderní výstavbou podaří přilákat i zástupce profesí, kterých se v obci nedostává – lékaři, učitelé a další odborníci.

Vítězný návrh dále počítá i s komunitním hubem, fitparkem, coworkingovými prostory, dětským hřištěm, sdílenými dílnami či komunitními zahrádkami. S výstavbou by se mělo začít už v roce 2022, lidé by zde mohli první Vánoce oslavit už v roce 2023.

CHYTRÉ LÍCHY

Zadavatel: Město Židlochovice
Autoři vítězného návrhu: Pelčák a partner architekti
Předpokládané zahájení výstavby: 2022

Daniel Zeman
Článek vyšel v časopisu ASB 6/2021.