Freiburg
Galerie(6)

Město Freiburg ukazuje ekologický a participativní přístup k plánování čtvrtí

Partneři sekce:

Jak může vypadat spolupráce města a laboratoře zabývající se udržitelností měst? Představujeme čtvrti, které vznikly z této unikátní spolupráce, a jak do nich byla zapojena veřejnost.

Freiburg im Breisgau je městem v jihozápadním cípu Německa, poblíž francouzských hranic. Právě zde vznikla platforma pro zkoumání a vývoj udržitelného města Freiburg Future Lab, která jako partnerská organizace města pomáhá s dosažením jeho uhlíkové neutrality do roku 2050 v souladu s Pařížskou dohodou (první plán redukce CO2 v Německu vznikl již v roce 1985). Jedná se o uskupení inženýrů, architektů, projektantů a specialistů na komunikaci.

Freiburg
Freiburg
Freiburg
Freiburg
Freiburg
Freiburg

Jedním úkolem na cestě k omezování těchto emisí je přebudování starých čtvrtí, např. Weingarten West z 60. let; tyto renovace přispějí k tomu, aby se v nich snížila spotřeba energie na polovinu. Celková renovace byla řešena s místními obyvateli, kterých je na 7 000.

Sousedské vztahy a omezení emisí

Proběhly tak velké debaty, na kterých se mohli stávající obyvatelé rozhodnout, zda a ve které budově a na jakém patře této budovy by chtěli žít. Poté byli seskupeni ke stolům, aby mohli zjistit, s kým budou patro budovy obývat. Což napomohlo vytvoření dobrých sousedských vztahů v nově obnovené čtvrti.

Freiburg
Prioritou při výstavbě ekologických čtvrtí bylo využití solárních panelů na budovách, omezení kácení vzrostlých stromů a aktivní participace jak stavebních složek, tak obyvatel města na projektu. | Zdroj: © FWTM/Schoenen

K omezení emisí má pomoct i nově navržená ekologická čtvrť Dietenbach pro 15 000 obyvatel, která by se měla začít stavět v roce 2022. Bude se jednat o uhlíkově neutrální a energeticky pozitivní čtvrť, která bude schopna vytvořit více energie, než jí sama spotřebuje.

Přičemž Astrid Mayer, ředitelka Freiburg Future Lab, upozorňuje, že je důležité o pasivnosti a ekologičnosti budov přemýšlet ještě před jejich postavením – je to o mnoho snazší a levnější způsob než později upravovat staré nevyhovující stavby na energeticky pasivní standard. Zdůrazňuje také klíčovou úlohu města a úřadů, co se ekologické výstavby týče – město Freiburg tak neprodává své stavební pozemky velkým stavebním společnostem, ale zpravidla je samo město developerem a může tak kontrolovat stav budov i čtvrti v jejich okolí.

Freiburg
Apartmány ve čtvrti Vauban | Zdroj: © FWTM/Schoenen

Rovněž je městem stanoveno, že jeden komerční investor nemůže vlastnit více jak 40 bytů, což zamezuje anonymizaci bytového sektoru. Typické pro Freiburg je také to, že jsou budovy často stavěny asociací majitelů, čímž je zároveň kontrolována kvalita této výstavby.

Freiburg
Výstavba jedné ekologické čtvrti ve Freiburgu trvala okolo deseti let. | Zdroj: © FWTM/Schoenen

Zajímavé je také to, že cirka polovina budov nemá svá parkovací místa, obyvatelé tak svá auta parkují ve speciálních budovách k tomu určených a veřejný prostor je věnován zeleni.

4 ekologické čtvrti v jednom městě

Ve Freiburgu je možné v současnosti najít tři ekologické čtvrti – jsou jimi Rieselfeld, Vauban (čtvrť pro 6 000 obyvatel na území bývalých vojenských kasáren, vystavěna městem) a Gutleutmatten. Brzy, jak již bylo řečeno, k nim přibude čtvrtá oblast Dietenbach, pro kterou město po několik let odkupovalo pozemky od různých majitelů, protože chtělo čtvrť vystavět samo a nechtělo se vydat cestou vyvlastňování, která je v Německu možná za předpokladu, že existuje rozvojový plán konkrétní oblasti.

Freiburg
Polovina budov nemá svá parkovací místa, obyvatelé svá auta parkují ve speciálních budovách k tomu určených a veřejný prostor je věnován zeleni. | Zdroj: © FWTM/Schoenen

Pro všechny zmíněné čtvrti bylo typické podobné městské plánování – využití solárních panelů na budovách, omezení kácení vzrostlých stromů, město rovněž uspořádalo speciální rozvojová setkání všech zapojených subjektů (úřadu pro územní plánování, stavebního úřadu, správy nemovitostí i státní konzultační agentury) tak, aby byli všichni dostatečně informováni, čímž byla potlačena tendence konkurovat si a všichni tak získali jednotný cíl. Vznikla také asociace budoucích obyvatel čtvrti, která aktivně participovala na jejím vývoji. Výstavba jedné čtvrti trvala zhruba deset let.

Freiburg
„Energetický kopec“ Eichelbuck  | Zdroj: © FWTM/Schoenen

Nové domy zároveň kromě solárních panelů využívají i tepelných čerpadel a výměníků na zisk tepla z odpadní vody. Tyto domy jsou také velmi snadno vytopitelné a nespotřebují tak mnoho energie. Naopak energie, kterou dům vyrobí a nespotřebuje, je využívána k nabíjení elektromobilů, pro které jsou v místních garážích instalovány přípojky – jiná auta popravdě v domě není možné parkovat. Tento přístup je v Německu velmi oblíbený.

Freiburg
Freiburgské depo | Zdroj: © FWTM/Schoenen

O projektu mluvila ředitelka Freiburg Future Lab Astrid Mayer také v diskusi pro pražské Centrum architektury a městského plánování (CAMP). Záznam k dispozici zde (anglicky s českými titulky).

Kateřina Tobišková