Ekologická čtvrť ve Freiburgu
Galerie(8)

Ekologicky a participativně. Freiburg ukazuje, jak se dá plánovat čtvrť

Partneři sekce:

Freiburg im Breisgau je městem v jihozápadním cípu Německa, poblíž francouzských hranic. Právě zde vznikla platforma pro zkoumání a vývoj udržitelného města: Freiburg Future Lab, která jako partnerská organizace města pomáhá s dosažením jeho uhlíkové neutrality do roku 2050 v souladu s Pařížskou dohodou.

Jedná se o uskupení inženýrů, architektů, projektantů a specialistů na komunikaci, kteří spolupracují na transformaci směrem k udržitelnosti města.

Jedním úkolem na cestě k omezování emisí je přebudování starých čtvrtí, např. Weingarten West z 60. let. Tyto renovace přispějí k tomu, aby se v nich snížila spotřeba energie na polovinu. Celková renovace byla řešena s místními obyvateli, kterých je na 7000.

Ekologická čtvrť ve Freiburgu
Ekologická čtvrť ve Freiburgu
Ekologická čtvrť ve Freiburgu
Ekologická čtvrť ve Freiburgu
Ekologická čtvrť ve Freiburgu
Ekologická čtvrť ve Freiburgu
Ekologická čtvrť ve Freiburgu
Ekologická čtvrť ve Freiburgu

Sousedské vztahy a omezení emisí

Proběhly tak velké debaty, na kterých se mohli stávající obyvatelé rozhodnout, zda a ve které budově a na jakém patře této budovy by chtěli žít. Poté byli seskupeni ke stolům k diskuzi, aby mohli zjistit, s kým budou patro budovy obývat. Což napomohlo vytvoření dobrých sousedských vztahů v nově obnovené čtvrti.

K omezení emisí má pomoct i nově navržená ekologická čtvrť Dietenbach pro 15 000 obyvatel, která by se měla začít stavět v roce 2022. Bude se jednat o uhlíkově neutrální a energeticky pozitivní čtvrť, která bude schopna vytvořit více energie, než jí sama spotřebuje.

Ekologická čtvrť ve Freiburgu
Ekologická čtvrť ve Freiburgu | Zdroj: FWTM

Astrid Mayer, ředitelka Freiburg Future Lab, upozorňuje, že je důležité o pasivnosti a ekologičnosti budov přemýšlet ještě před jejich postavením – je to o mnoho snazší a levnější způsob než později upravovat staré nevyhovující stavby na energeticky pasivní standard.

Zdůrazňuje také klíčovou úlohu města a úřadů, co se ekologické výstavby týče – město Freiburg tak neprodává své stavební pozemky velkým stavebním společnostem, ale zpravidla je samo město developerem, a může tak kontrolovat stav budov i čtvrti v jejich okolí.

Městem je rovněž stanoveno, že jeden komerční investor nemůže vlastnit více než 40 bytů, což zamezuje anonymizaci bytového sektoru. Typické pro Freiburg je také to, že jsou budovy často stavěny asociací majitelů, čímž je zároveň kontrolována kvalita této výstavby.

Dále je zajímavé, že cirka polovina budov nemá svá parkovací místa, obyvatelé tak svá auta parkují ve speciálních budovách k tomu určených a veřejný prostor je věnován zeleni.

Ekologická čtvrť ve Freiburgu
Ekologická čtvrť ve Freiburgu | Zdroj: FWTM

Čtyři ekologické čtvrti v jednom městě

Ve Freiburgu je možné v současnosti najít tři ekologické čtvrti – jsou jimi Rieselfeld, Vauban (čtvrť pro 6000 obyvatel na území bývalých vojenských kasáren, vystavěna městem) a Gutleutmatten. Brzy, jak již bylo řečeno, k nim přibude čtvrtá oblast Dietenbach, pro kterou město po několik let odkupovalo pozemky od různých majitelů, protože chtělo čtvrť vystavět samo a nechtělo se vydat cestou vyvlastňování, která je v Německu možná za předpokladu, že existuje rozvojový plán konkrétní oblasti.

Pro všechny zmíněné čtvrti bylo typické podobné městské plánování – využití solárních panelů na budovách, omezení kácení vzrostlých stromů, město rovněž uspořádalo speciální rozvojová setkání všech zapojených subjektů (úřadu pro územní plánování, stavebního úřadu, správy nemovitostí i státní konzultační agentury) tak, aby byli všichni dostatečně informováni, čímž byla potlačena tendence konkurovat si, a všichni tak získali jednotný cíl. Vznikla také asociace budoucích obyvatel čtvrti, která aktivně participovala na jejím vývoji. Výstavba jedné čtvrti trvala zhruba 10 let.

Ekologická čtvrť ve Freiburgu
Ekologická čtvrť ve Freiburgu | Zdroj: FWTM

Nové domy zároveň kromě solárních panelů využívají i tepelná čerpadla a výměníky na zisk tepla z odpadní vody. Tyto domy jsou také velmi snadno vytopitelné, a nespotřebují tak mnoho energie. Naopak energie, kterou dům vyrobí a nespotřebuje, je využívána k nabíjení elektromobilů, pro které jsou v místních garážích instalovány přípojky – jiná auta popravdě v domě není možné parkovat. Tento přístup je v Německu velmi oblíbený.

Kateřina Tobišková