Opuštěná škola našla nový účel. Přemění se na Transformační centrum Ústeckého kraje

Z bývalé střední školy v Ústí nad Labem vznikne Transformační centrum Ústeckého kraje podle společného návrhu mh architects atelier a Andrea Ravagnani Architects, jenž zvítězil v mezinárodní architektonické soutěži. V návrhu architekti pražského ateliéru, kteří spolupracovali s kolegy v Itálii, zachovali původní tvar panelových objektů a na ně umístili zcela odlišné nástavby.

Předmětem soutěže bylo vybudování Transformačního centra Ústeckého kraje (TCÚK) v areálu bývalé střední školy na Staré ulici v Ústí nad Labem. Záměrem je zachovat a v nejvyšší možné míře využít pavilonový objekt bývalé školy a vhodnou dostavbou ho přizpůsobit požadavkům na sídlo TCÚK.

Vybudování TCÚK je strategickým projektem Ústeckého kraje v rámci Plánu spravedlivé územní transformace. Jedná se o nový pól rozvoje města s výbornou dopravní dostupností a blízkostí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Z urbanistického hlediska bylo cílem najít takové řešení, které by využilo moderních a udržitelných urbanistických hodnot a poskytlo tak vzorový příklad pozitivní transformace a revitalizace městského brownfieldu. Na základě výsledků soutěže, Ústecký kraj zadá zakázku na zpracování projektové dokumentace.

Nedoceněná panelová architektura

„Od začátku jsme se snažili pokorně přistupovat k lokalitě a architektuře. Lákalo nás pracovat s původní panelovou architekturou, která je v České republice nedoceněná. Právě na ní může prokázat transformaci, experimentovat, zamýšlet se nad způsobem, jak ji oživit,“ řekla Michaela Horáková z vítězného studia. „Nové kapacity vznikly na střechách původních objektů, pracovali jsme s novou fasádou v kontextu s původní, aby to ladilo,“ dodala.

Transformační centrum Ústeckého kraje
Transformační centrum Ústeckého kraje | Zdroj: mh architects atelier a Andrea Ravagnani Architects

Architekti respektovali půdorys, ale ostrá hranice mezi starým a novým je na fasádě. „To, co přidáváme, je lesklý kov,“ uvedl architekt Ondřej Brych. „Teď nás čeká hodně papírování a diskusí, ale i oslava, pracovali jsme na tom několik měsíců. Pak si bude muset sednout hodně lidí ke stolu, abychom se s vervou mohli pustit do díla,“ uvedla Horáková.

Druhou cenu získal tým pod vedením architekta Tomáše Hanuse a třetí cena patří ateliéru NEMEC&TALLER ARCHITEKTI. „Jsem velmi rád, že jsme pro tak důležitou stavbu přistoupili k architektonické soutěži. Ta je pro nás zárukou kvalitního a nápaditého návrhu citlivého k okolí, obzvlášť když se jedná o využití brownfieldu a ne stavbu na zelené louce,“ uvedl hejtman Jan Schiller (ANO). Do soutěže se přihlásilo 19 zájemců. Škola se nachází ve čtvrti Severní Terasa v sousedství panelového sídliště.

Transformační centrum Ústeckého kraje
Transformační centrum Ústeckého kraje | Zdroj: mh architects atelier a Andrea Ravagnani Architects

Hojná mezinárodní účast

K samotnému jednání poroty, které se se konalo 2. března 2023, uvádí její místopředsedkyně radní Iva Dvořáková: „Vážím si možnosti být součástí poroty, jejíž členové jsou skutečnými odborníky a zároveň měli lidské pochopení i pro nás laiky. Jednání poroty se vyznačovalo odborností, nezávislostí a spoluprací mezi členy. Tato porota zároveň ctila zásadu spravedlivého a objektivního výběru nejlepšího návrhu. Všichni členové poroty spolupracovali, jejich zapojení a nadšení se projevilo na kvalitě rozhodnutí.“

Soutěž hodnotila mezinárodní porota, kterou reprezentovali Gilma Teodora Gylytė z vilniuského ateliéru Do Architects a Lukáš Kordík ze slovenského studia GutGut. Místními porotci byla předsedkyně poroty, architektka Milada Hejdová, dále místopředsedkyně, radní Iva Dvořáková, radní pro majetek a investice Tomáš Rieger, dále architekt Martin Stára z pražského Studia Perspektiv, ústečtí architekti Pavel Plánička a Tomáš Petermann.

Transformační centrum Ústeckého kraje
Transformační centrum Ústeckého kraje | Zdroj: mh architects atelier a Andrea Ravagnani Architects

Předsedkyně poroty okomentovala průběh soutěže takto: „Architektonická soutěž na Transformační centrum Ústeckého kraje se těšila hojné účasti mezinárodních týmů, které prezentovaly různorodé přístupy k transformaci areálu, od velice radikálních až po konzervativnější zásahy. Oceňuji především dobrou spolupráci závislé a nezávislé části poroty, panovala jednoznačná shoda na prvním umístění. Vítězné návrhy přesvědčily porotu svou propracovaností, což naznačuje dobrou spolupráci v následujících fázích projektu. Soutěž svým aktuálním tématem transformace školského areálu navíc otvírá dveře dalším nápadům, jak pracovat s chátrajícími areály z druhé poloviny 20. století, které jsou nyní často opuštěné.“

Od partnerů ASB

Transformační centrum Ústeckého kraje
Transformační centrum Ústeckého kraje | Zdroj: mh architects atelier a Andrea Ravagnani Architects

Adekvátní náklady a efektivní rozvoj

Porota ve svém hodnocení vítězného návrhu uvedla: „Přesvědčivost návrhu je patrná na první pohled svým racionálním přístupem k architektonické transformaci stávajícího areálu. Čitelnost nových stavebních úprav, minimalizace zastavěnosti pozemku, snadná etapizace a adekvátnost investičních nákladů, to vše dohromady tvoří efektivní rozvojovou strategii. Respekt ke kvalitám původní architektonické estetiky je dán do kontrastu k nově navrženým objemům doplněným ke stávající struktuře.“

Všechny tři oceněné týmy kraj vyzve do jednacího řízení bez uveřejnění a v létě 2023 s jedním z nich uzavře smlouvu na projekční práce. Harmonogram je nastaven tak, aby centrum zahájilo provoz v prvních měsících roku 2027. Odhadované stavební náklady na rekonstrukci jsou 350 milionů korun bez DPH. Náklady kraj uhradí z evropského operačního programu Spravedlivá transformace. Centrum bude zajišťovat pro kraj datové služby, připravovat transformační projekty pro revitalizaci krajiny, energetiku a inovace.

red