City Cell v noci
Galerie(7)

Městská bunka jako reakce na klimatické změny

Partneři sekce:

KOGAA Na brněnském Malinovském náměstí byl po dobu od července do října 2018 umístěn objekt, jehož primárním úkolem je zkoumat možnosti a účinnost mechanismů, kterými se města mohou adaptovat na změnu klimatu.

City Cell Prototype vznikl jako reakce na aktuální hrozby, které jsou spojeny s probíhající klimatickou změnou a jejím dopadem na města. Těmito hrozbami je např. urban heat island (efekt městského tepelného ostrova), kdy dochází v důsledku vysokého zastoupení zpevněných ploch k akumulaci tepla v těchto materiálech.

Toto teplo je následně uvolňováno do prostředí, když se ochladí, a ani v noci tak obyvatelé měst neuniknou úmornému vedru. Dalším problémem současných měst je smysluplné nakládání se srážkovou vodou.

Prostor „altánu“
City Cell
Axonometrie City Cell Prototypu
City Cell v noci
Příčný řez
Půdorys
Podélný řez 1

Vědecký design

Výzkumná platforma NEXT Institute, která se odborně zabývá rolí různých mitigačních opatření proti klimatické změně, vytvořila koncept objektu, jejž architektonicky zpracovalo studio ­KOGAA. Tato tzv. City Cell je prototypem budovy opatřené novými technologiemi, které je vhodné adaptovat pro využití v současné infrastruktuře měst.

Prototyp je navržen přímo pro město Brno a vychází ze strategie Brno 2050, která plánuje mimo jiné výsadbu modrozelených ploch, jež by město ochlazovaly a zabraňovaly v plýtvání s dešťovou vodou.

Hlavní částí objektu je biofiltr, do kterého stéká dešťová voda ze střechy. Biofiltr za pomoci sedimentace a fytotechnologií osázených rostlin zbavuje dešťovou vodu nečistot a poté ji sbírá do nádrží, odkud ji pomocí kapkového závlahového systému přečerpává k zavěšeným rostlinám na vnějších stěnách prototypu.

City Cell
City Cell |

Biofiltr mimo jiné pomáhá zadržovat dešťovou vodu, která se poté odpařuje, a zlepšuje okolní mikroklima. Ke zlepšení mikroklimatu slouží také vertikální zeleň umístěná na konstrukci. V průběhu testování byla u všech použitých technologií sbírána data. Závěry, které výzkumný tým utvoří po jejich vyhodnocení, budou sloužit jako reference pro další uplatnění těchto technických řešení v trvalých infrastrukturních projektech.

Úsporná forma

Autorem architektonického návrhu je studio KOGAA. Forma objektu vychází z potřeby poskytnout stín a sbírat dešťovou vodu, aniž by rušila současnou podobu náměstí, na kterém se nachází.

Celý projekt klade důraz na minimální ekologickou stopu. Stavbu primárně tvoří předem vysušené dřevěné KVH profily, které nevyžadují dodatečnou impregnaci. Elektřinu pro osvětlení a pohon čerpadla dodávají solární panely na střeše, díky čemuž je celý prototyp energeticky soběstačný.

Nepřehlédněte: Klimatická kríza a budúcnosť miest

Dřevěný „altán“ se tak stal dočasnou ozdobou Malinovského náměstí, která do kontextu otevřené plochy u obchodního domu Centrum skvěle zapadla. Pravidelný rastr dřevěných profilů souzněl s rytmem skleněných oken obchodního domu, zároveň se ale jednalo o svébytný designový počin s dalším filozofickým přesahem.

Axonometrie City Cell Prototypu
Axonometrie City Cell Prototypu |
CITY CELL PROTOTYPE
Místo: Brno
Architekt: Tomáš Kozelský, Alexandra Georgescu, Viktor Odstrčilík, Jana Matyášová / KOGAA studio, s. r. o.
Investor: Next Institute
Realizace: 2018

TEXT: ANNA VRABCOVÁ
FOTO: BOYS PLAY NICE, KOGAA