Chytrá čtvrť Špitálka

V říjnu loňského roku vyhlásilo město Brno mezinárodní ideovou soutěž, jejímž cílem bylo proměnit nevyužívanou plochu v okolí brněnské teplárny v novou chytrou městskou čtvrť. V soutěži uspěl návrh studia Aulík Fišer architekti, který vnáší do území hlavní rozvojové osy, od nichž se má odvíjet další výstavba.

„Soutěž byla velmi dobře připravená a splnila svůj cíl přinést řešení v podobě proměny nevyužívané části průmyslového areálu tepláren, kde by měla vyrůst živá městská čtvrť se smíšenou výstavbou.

Je to jeden z prvních kroků k oživení širšího území kolem ulic Špitálka, Křenová a Cejl a zároveň příklad toho, jak je možné využít další brownfieldy v centru města,“ řekla k výsledku soutěže primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Rozvojové osy

Návrh architektů studia Aulík Fišer byl porotou velmi kladně hodnocen i díky promyšlené rozvojové strategii. Architekti navrhli místo nejprve aktivizovat a vnést jej do mentální mapy města organizováním občasných kulturních a společenských akcí, které by do brownfieldu přivedly obyvatele Brna. Následovalo by vytvoření hlavních obchodních a zelených os, jež by iniciovalo další rozvoj lokality.

Přečtěte si také: Dům U Tomana

Úkolem soutěže také bylo nalézt nové propojení severu a jihu moravské metropole. Nová čtvrť se má stát domovem pro tři až čtyři tisíce obyvatel, přinést nové pracovní příležitosti a služby. To vše v těsné blízkosti historického centra. Vítězný návrh dokázal přesvědčit porotu, že se jedná o realistickou vizi, která může město obohatit.

„Návrh je ambiciózní, a přitom realistický. Autoři propojují okruh městských parků s nábřežím Svitavy. Parky tak tvoří základní osy, podél kterých je členěna výstavba. Zároveň tím vytváří řadu rozmanitých veřejných prostranství, ale také hustou síť stezek pro pěší a cyklisty. Citlivě pracují také s průmyslovými budovami, které bylo nutné ponechat z důvodu nenarušení provozu tepláren,“ shrnul ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Park s využitím mokřadních prvků
Park s využitím mokřadních prvků |

Mnohotvárný urbanismus

V kontextu různých forem okolní zástavby navrhují architekti využití různých typů městských struktur – bloků, řadových domů i speciálních „spirálových“ objektů vzniklých ve snaze zajistit obyvatelům zelené prostředí ze dvou různých směrů.

Industriální objekt teplárny by byl vzhledem k postupnému ukončování provozu oddělen od obytných čtvrtí městským parkem, zároveň by se ale stal nedílnou součástí této zelené plochy a vnesl by do nového prostoru specifického genia loci.

Nepřehlédněte: Nová mestská štvrť v areáli bývalých lodeníc v Gdansku

Chytrá čtvrť Špitálka
Místo: Brno
Architekt: Ing. arch. Jan Aulík, Ing. arch. Petra Skalická, Ing. arch. Miloš Linhart / Aulík Fišer architekti
Projekt: 2019
Text: Anna Vrabcová
Foto: KAM, Aulík Fišer

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 3/2019.