Regal House přináší do centrálního Londýna tolik potřebnou zeleň.

Architekt v měnícím se klimatu

Přestože mezinárodní úsilí omezit emise CO2 pokračují navzdory odstoupení USA od Pařížské dohody, i při dodržení závazků této smlouvy nebude pravděpodobně možné vyhnout se některým negativním následkům. Způsoby, jak se vyrovnat s očekávanými vlivy klimatické změny, jsou …
City Cell v noci

Městská bunka jako reakce na klimatické změny

KOGAA Na brněnském Malinovském náměstí byl po dobu od července do října 2018 umístěn objekt, jehož primárním úkolem je zkoumat možnosti a účinnost mechanismů, kterými se města mohou adaptovat na změnu klimatu.