Jak vypadá ideální město? Kniha ukazuje principy a inspirativní realizace

SPACE10 p19 Photo Iwan Baan
Zdroj: Iwan Baan

V jakých městech chceme žít a o čem si myslíme, že je pro spokojený život důležité? Na tyto i další otázky odpovídá výzkumný projekt a nová kniha The Ideal City.

Proč se v dnešní bláznivé době zabývat právě městy, ze kterých se snažíme utéct do přírody, kde není problém udržovat sociální odstup a získat potřebné soukromí na přemýšlení, kterému se možná věnujeme víc než kdy dříve?

Protože pro velké množství lidí nesplňují města jejich základní potřeby a protože současná epidemie a home office z chaty v Krkonoších nebudou trvat věčně. To, co tu ale bude i za desítky let, pokud nic neuděláme, je klimatická krize. Právě města k ní ale přispívají značnou mírou.

Mluví se o ní hodně a často už jen tento samotný, donekonečna opakovaný výraz zní jako klišé. Ne všichni to tak ovšem vnímají a můžeme tak znovu pozorovat rozmach skupin, které poukazují na problémy klimatu, nerovnosti mezi lidmi, bytové krizi a nedostatku rovných příležitostí.

 Ideal City
V knize jsou shromážděny nejrůznější projekty z 53 měst a 30 zemí světa (od aplikací v telefonu po mrakodrapy), které spojuje snaha o zlepšení životní úrovně lidí i ochrany planety. | Zdroj: Niklas Adrian Vindelev

Právě projekty jako The Ideal City se snaží přinášet konkrétní podněty pro zlepšení, byť malých věcí v našich životech, domovech, čtvrtích i městech.

Výzkum a vize

Autoři tak vytvořili ideální město, vizi zelenějšího, zdravějšího, udržitelnějšího, inkluzivnějšího a bezpečnějšího města budoucnosti. Jenom takové město totiž podle autorů může zlepšit kvalitu našeho života, podporovat společenský život i příležitosti pro různé znevýhodněné skupiny obyvatel. Zároveň jsou taková města ekonomicky produktivnější a díky zájmu o ekologii také zodpovědnější.

 Ideal City
Projekty jako The Ideal City se snaží přinášet konkrétní podněty pro zlepšení i malých věcí v našich životech, domovech, čtvrtích i městech. | Zdroj: Niklas Adrian Vindelev

Ve spolupráci s vydavatelstvím Gestalten autoři zkoumali cesty, jak posunout města na další úroveň a vytvořit z nich společný domov pro všechny. Výsledkem této spolupráce je i kniha The Ideal City, která je momentálně v předprodeji.

V ní najdete nejrůznější projekty z 53 měst a 30 zemí světa (od aplikací v telefonu po mrakodrapy), které spojuje snaha o zlepšení životní úrovně lidí i ochrany planety. Jedná se vlastně o jakousi kuchařku, návod, jak lépe navrhovat, stavět, obývat a sdílet města.

 Ideal City
Autoři zkoumali cesty, jak posunout města na další úroveň a vytvořit z nich společný domov pro všechny. | Zdroj: Niklas Adrian Vindelev

V rámci ideálního města jsou představeny projekty městského designéra Jana Gehla, podnikatele v dopravě Robina Chase, architekta Bjarke Ingelse, interdisciplinárního designového studia Urban-Think Tank či alternativní policejní program, který vede komunita Kwanlin Dün First Nation v Kanadě.

SPACE10 BOOK The Ideal City Cover 1
The Ideal City| Zdroj: SPACE 10

Jedná se o práce různých obsahů, měřítek i kontextů, jejichž pomyslnou spojující červenou nití je zacílení na zlepšení života ve městech.

Pět principů

Univerzální přístup neexistuje a stejně tak neexistuje pouze jediný model ideálního města, je zde ale pět zásad, kterých bychom se měli držet:

 Ideal City
Práce na projektu a knize The Ideal City | Zdroj: Niklas Adrian Vindelev

Vynalézavost – takové město dokáže být ekologicky i ekonomicky udržitelné, podporuje kruhové principy (znovupoužití vody, materiálů, energie), používá odpad jako zdroj.

SPACE10
SPACE10 – BIG | Zdroj: Rasmus Hjortshoj

Přístupnost – je postaveno na rozmanitosti, inkluzi a rovnosti, bez ohledu na věk, pohlaví, náboženství, etnickou příslušnost či sexuální orientaci, zajišťuje spravedlivý přístup k zaměstnání, zdravotní péči, vzdělání, službám i obchodu, poskytuje dostupné bydlení a má transparentní správu.

SPACE10
SPACE10 – EVA Studio | Zdroj: Gianluca Stefani

Sdílení – podporuje pocit společenství, spolupráce, sociální interakce v rámci veřejných prostor a sdílených zařízení a tím podporuje také sdílení dovedností a budování sociálních vazeb.

Od partnerů ASB

SPACE10
SPACE10 – JAJA Architects  | Zdroj: Rasmus Hjortshoj

Bezpečí – takové město je bezpečné nejen v policejním slova smyslu (prevence kriminality, rehabilitace výtržníků), ale také dlouhodobě bezpečné ve smyslu odolnosti vůči změnám klimatu, povětrnostním vlivům a povodním, zajišťuje také přístup ke zdrojům a zdravému životnímu prostředí, čímž podporuje fyzickou i duševní pohodu.

SPACE10 p251 EFFEKT Architects
SPACE10 – EFFEKT Architects | Zdroj: EFFEKT Architects

Žádoucnost – obyvatelé jsou ve městě rádi, jelikož je navrženo v lidském měřítku a vše je pohodlně dostupné pěšky do 15 minut, město podporuje kulturu, zvědavost a touhu objevovat, rozvíjí veřejné prostory jako místa pro relaxaci i učení se.

SPACE10
The Ideal City je jakousi kuchařkou, návodem, jak lépe navrhovat, stavět, obývat a sdílet města. | Zdroj: Anne Sophie Rosenvinge
SPACE 10
Jedná se o designovou a výzkumnou laboratoř sídlící v Dánsku, která se soustředí na inovace v běžném životě. Spojuje odborníky a kreativce z celého světa a podporuje sdílení nápadů. SPACE10 je také technologem inovací nových produktů pod značkou IKEA, které si kladou za cíl zlepšovat každodenní život lidí.
Kateřina Tobišková