Bude v Česku kde bydlet? Pomoci by měla nová koncepce bydlení MMR

Zdroj: Shutterstock

Ministerstvo pro místní rozvoj chce do konce března předložit vládě novou koncepci bydlení, která by měla pomoci ze stávající bytové krize. Má podpořit družstevní a nájemní bydlení, dále má podpořit institucionální a právní rámec sociálního bydlení a zlepšení jeho financování.

Dostupnost tuzemského bydlení je nedostatečná, jen v Praze chybí cca 20 tisíc bytů, v ostatních krajských městech je situace podobná. Jejich ceny se v hlavním městě vyšplhaly na průměrných 110 tisíc korun za m2, poptávka vysoko převyšuje nabídku.

Koncepce 2021+ slibuje investiční program pro družstevní bydlení

Představitelé veřejné správy, samosprávy, ale také zástupci odborné veřejnosti se na dnešním online Saint-Gobain Fóru shodli, že částečné zlepšení by mohla přinést aktuální Koncepce bydlení České republiky 2021+ z pera Ministerstva pro místní rozvoj (MMR, ) která slibuje investiční program pro oblast družstevního bydlení. Příležitost v renesanci družstev pak vidí i hlavní město, které chce pro výstavbu bytů nabídnout městské pozemky.

„Koncepce 2021+ bude vládě předložena v průběhu března. Její základní vizí je dostupné, stabilní a udržitelné bydlení. Chceme zejména co největší nárůst nájemního bydlení a představit také nový investiční program pro družstevní byty,“ uvedla Jana Hanzlíková, náměstkyně MMR pro řízení sekce bydlení a sociálního začleňování.

Dalším cílem je podle ní stabilní prostředí pro bydlení, kde je důraz kladen hlavně na legislativní prostředí a sběr dat včetně analýzy vývoje nájemného. Koncepce se má zaměřit rovněž na využívání moderních technologií ve stavebnictví. „Ty by měly přinést nejenom zrychlení bytové výstavby, ale také snížení uhlíkové stopy, snížení nároků na pracovní sílu či snížení energetické náročnosti,“ uvedla dále Hanzlíková.

Češi preferují vlastnické bydlení

Jak vyplývá z dat představených na Saint-Gobain Fóru, Češi preferují vlastnický typ bydlení ideálně v blízkosti svého zaměstnání. Za luxus nedojíždět za prací jsou schopni investovat částky dosahující řádově desítek milionů.

Dle Tomáše Kadeřábka, ředitele Asociace developerů ČR, však vysoká cena bytů není ovlivněna jen lokalitou, ale také požadavky na životní prostředí, a tedy užívání šetrných stavebních materiálů. „Lidé chtějí, aby bylo jejich bydlení zdravější, splňovalo požadavky na energetickou úspornost, akustiku a podobně,“ potvrzuje Miloš Hutník z divize Weber Skupiny Saint-Gobain.

Zvyšující se nároky Čechů na bydlení přitom stavebníci i developeři vnímají u všech forem. „Ne všichni lidé však dosáhnou na hypoteční úvěr na vlastní bydlení, nebo se chtějí zadlužit na celý život, ti pak volí bydlení nájemní,“ doplňuje Miloš Hutník.

Ve vlastním přesto žije až 70 % Čechů, zhruba 20 % v nájemním bytě a 10 % připadá na byty družstevní. Na západě je přitom trend přesně opačný. Odborníci odhadují, že zájem o nájemní i družstevní bydlení bude v ČR narůstat s tím, jak se celkově bude měnit vztah k bydlení.

Podle odhadů žije v Česku ve vlastním bytě nebo domě 70 procent lidí, pětina v nájemním bytě a zhruba desetina připadá na družstevní bydlení. „Na Západě je přitom trend přesně opačný. Odborníci odhadují, že zájem o nájemní i družstevní bydlení bude v Česku narůstat s tím, jak se celkově bude měnit vztah k bydlení,“ doplnil Miloš Hutník z divize Weber skupiny Saint-Gobain.

Družstevní bydlení může zpomalit nárůst cen nemovitostí

„Poprvé se klade důraz na opomíjené družstevní bydlení. Pozitivně hodnotíme plánovaný registr družstevních bytů, který poskytne přehled o tom, kdo již čerpal státní podporu na výstavbu, a nebude tak možné čerpat opakovaně. Každý občan by měl mít nárok na to, aby se jednou této podpory účastnil,“ řekl ředitel odboru Svazu českých a moravských bytových družstev Martin Hanák.

Podle Hanáka je v Česku v současnosti asi 700.000 družstevních bytů. Celkově je v ČR 4,37 milionu bytů, z toho 3,83 milionu trvale obydlených. Z těchto obydlených bytů připadá 2,16 milionu na bytové domy.

Podle generálního ředitele realitní společnosti Re/Max Jana Hrubého výrazná poptávka po pracovní síle v některých krajských městech zvyšuje také poptávku po nájemním bydlení, jehož obliba mírně roste.

„Rozhodli jsme se pro renesanci družstevního bydlení, která má v Československu dlouhou tradici. Už za první republiky byly poskytovány pozemky města nebo státu družstvům, a lidé si tak mohli levněji pořídit bydlení. Praha by poskytla pozemky a spoluzakládala s občany družstva, družstevní byty by pak byly až o 30 procent levnější než jiné byty běžně trhu. Mojí ambicí je, aby alespoň 500 takových bytů vzniklo každý rok,“ uvedla pražská radní Hana Kordová Marvanová.

Od partnerů ASB

Podle analytika Trinity Bank Lukáše Kovandy má být družstevní bydlení s podporou státu nebo města doplňkovou variantou. „Jako klíčové vidím uvolnit podmínky pro novou výstavbu. Družstevní bydlení není samospasné, přesto může částečně stlačit ceny nemovitostí, nebo alespoň zpomalit jejich nárůst. Ovšem nečekejme, že Praha bude nějak levná,“ dodal Kovanda.

Podle údajů developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group prodejní ceny nových bytů v Praze na konci loňského roku meziročně vzrostly o 2,2 procenta na 107.877 korun za metr čtvereční. Tempo růstu sice v poslední době klesá, od poloviny roku 2015 však novostavby v hlavním městě zdražily téměř dvojnásobně.

TEXT: red
ZDROJ: ČTK