Táborská kasárna

Táborská kasárna: Čtyřicet hektarů v Benešově se promění k nepoznání

Benešov připravuje změnu územního plánu, která umožní další rozvoj areálu bývalých Táborských kasáren. Zastupitelé by ji měli schvalovat v dubnu. V areálu někdejších kasáren je třeba ještě zbourat některé objekty, developeři by pak na tomto území mohli vybudovat byty. Má se tak dít podle územní studie od ateliéru UNIT architekti.

Pragovka

Urbanistická studie Pragovka: Opuštěné průmyslové haly vnímá jako středověké katedrály

Architektonická kancelář Pavel Hnilička Architects+Planners vytvořila urbanistickou studii Pragovka. Cílem dokumentu bylo nastínit možnou podobu plnohodnotné městské čtvrti na území brownfieldu po bývalé továrně Pragovka v Praze – Vysočanech. Řešené území má rozlohu celkem 22 hektarů a mělo by se stát domovem pro tisíce lidí, stejně jako místem práce a odpočinku.

Satelit

Nehospodárné a odlidštěné. Satelity představují problém, který je potřeba řešit

Satelitů kolem měst je čím dál více. Často jsou degradovány na noclehárny a jejich obyvatelé jsou kvůli chybějící hromadné dopravě nuceni jezdit za prací a za dalšími aktivitami téměř výhradně autem. To samozřejmě klade velké nároky na dopravní infrastrukturu. Existuje mnoho pozitivních způsobů, jak satelity polidštit. Nutnou podmínkou je zajistit v nich vyšší hustotu zalidnění a tím i lepší sociální vybavení.

Ostrava

Ostrava plánuje čtvrť pro 12 tisíc lidí. Nová městská třída propojí město s Dolními Vítkovicemi

Poté, co byla zpracována urbanistická studie propojení centra Ostravy s Dolní oblastí Vítkovic, byl veřejnosti představen plán proměny území v průběhu červnové debaty v ostravském Gongu. Příprava proměny brownfieldu Pod Žofinkou v novou čtvrť nyní postupuje do další fáze. Ostrava uzavře memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě propojení území Pod Žofinkou, Dolní oblasti Vítkovic a Černé louky.

Bytový dům Kostelní-Biskupská

Koncertní sál, věžák i nádraží. Ostrava připravuje zásadní projekty

Město Ostrava připravuje řadu strategických a významných projektů, které si kladou za cíl vytvořit nové čtvrti, umožnit bytovou výstavbu, zkvalitnit veřejný prostor a zviditelnit Ostravu na kulturní mapě Evropy. Podívejte se s námi, o jaké projekty jde a jaké ateliéry za nimi stojí.

Nové Dvory

Klíčových 50 hektarů pro rozvoj Prahy. Lokalita Nové Dvory má schválenou územní studii

Lokalita Nových Dvorů je klíčovým, téměř 50 hektarovým, územím pro rozvoj města. Nově byla dokončena a schválena územní studie, na jejímž základě zde vznikne nová čtvrť u budoucí stanice metra D Nové Dvory, a také místa pro rekreaci a sport. Lokalita se nachází na území především městské části Praha 4 a Praha 12.

Trojská kotlina

20 let od tisícileté vody. Praha chystá velké projekty podél Vltavy

Praha tento srpen vzpomíná na povodně, které zasáhly Prahu v roce 2002. S řekou je tak spojeno mnoho projektů, které mají protipovodňovou funkci a jedním z jejich cílů je ochránit město před velkou vodou. Kromě toho tyto projekty budou sloužit lidem k rekreaci – např. Trojská kotlina, Povltavská promenáda. Zásadní jsou i nová propojení, která usnadní Pražanům jejich cestování po městě.

Pražské stavební předpisy

Stromy v ulicích nebo zelené střechy. Novelizované Pražské stavební předpisy mají změnit město

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila znění věcné novelizace Pražských stavebních předpisů, které stanoví požadavky na stavby nebo pravidla pro vznik kvalitních veřejných prostranství. Novelizace nově navrhuje umožnit například snadnější obnovu a zřizování stromořadí v ulicích, a to především díky upraveným pravidlům pro umísťování technických sítí v podzemí.

Jiráskovo náměstí v Kolíně

Urbanistický projekt roku 2022: Titul si odnáší Jiráskovo náměstí v Kolíně

Ocenění v soutěži Urbanistický projekt roku 2022 si odneslo celkem 6 projektů ze 16 přihlášených urbanistických projektů z celé České republiky. Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s důležitostí územního plánování. Soutěž je vypsána na podporu realizace kvalitních územních i regulačních plánů, urbanistických studií i koncepčních řešení částí územních celků, měst, obcí i krajiny.

Metropolitní plán

Praha jako město krátkých vzdáleností? Nový Metropolitní plán navrhuje cestu

Metropolitní plán zavádí nová pravidla, jak snadněji navrhnout veřejnou vybavenost pro celou Prahu i její rozvíjející se čtvrti. Nově je možné umisťovat školy, školky nebo ordinace v již zastavěném nebo zastavitelném území téměř kamkoli, kde budou splněny další normy. Plán zároveň chrání existující služby, na sídlištích i komerční vybavenost. Cílem je podpořit vznik města krátkých vzdáleností.