Ze stodoly rezidence

Ze stodoly rezidence

Když investoři koupili starý rodinný dům se stodolou, plánovali jeho rekonstrukci k bydlení, stodola byla jakýmsi bonusem navíc, nakonec se však ukázala jako nejdůležitější objekt. Samotný původní rodinný dům totiž nejenže neodpovídal dnešním požadavkům na bydlení, byl navíc v tak špatném stavu, že by jeho rekonstrukce byla neúměrně nákladná, a tedy neekonomická.

Architekti z ateliéru BLOK architekti navrhli proto změnu funkce tohoto objektu na zázemí pro rodinný dům (garáž, sklad, dílna) a v rezidentní bydlení přetvořit stodolu, která tak stala stavbou, odpovídající dnešním standardům bydlení a současně splňující přání představy investora.

Rustikální pohledová cihla v moderní stavbě

Ovšem nešlo o pouhou renovaci stávajícího objektu s dílčími úpravami. Došlo spíše k „převtělení“ staré stavby v novou. Architekti nechali stodolu rozebrat a v jejím původním půdorysu vystavěli nový dům, kopírující její objem i vzhled, samozřejmě s využitím získaného stavebního materiálu. Tak jako stodola, i tato stavba má hlavní – podélný trakt orientovaný delší stranou severojižním směrem. Obdélníkový půdorys domu je zastřešen sedlovou střechou, jejíž nosná část je tvořena dřevěným krovem.

Základními konstrukčními prvky jsou kamenné pískovcové pilíře, vyplněné izolací, prostor mezi nimi je vyzděn cihlami, na fasádní straně je cihelné zdivo částečně pohledové, ovšem některé plochy jsou překryty dřevěným obkladem, který má kromě praktické i dekorativní funkci. V interiéru je užit pískovec, dřevo, cihelné stěny jsou buď pohledové, nebo bíle omítnuté – ty slouží k prosvětlení interiéru.

Luxus elipsovitého schodiště

Dispozičně tvoří stavbu jedno nadzemní podlaží a podkroví, v uspořádání obou podlaží byla upřednostněna jednoduchost. Jako je dnes obvyklé a vlastně i přirozené, neboť je to praktičtější, denní „společenská“ zóna je situována do přízemí domu spolu s kuchyní, jídelnou a koupelnou s WC, část prostoru je využita jako ateliér majitele domu. V horním podlaží jsou ložnice a slouží také k relaxaci.

Dominantou interiéru je bezesporu schodiště elipsovitého tvaru, ukryté v cihlovém tubusu, propojující přízemí se střechou, z jejíhož pláště také vystupuje. Uzavřeno je velkým proskleným světlíkem a do interiéru vnáší atmosféru staré viktoriánské stavby. Světlík lze otevřít a stejně jako velké prosklené plochy ve stěnách tedy i on tvoří propojení s okolním světem.

Názor architektů

Dům je navržen tak, aby jak svou proporcí a objemem, tak použitými materiály nenásilně a přirozeně zapadl do okolního prostředí. Stavba svým vnějším vzhledem reaguje na původní materiály, použité při stavbě stodoly, jako je zastřešení břidlicovou taškou, ponechání pískovcových sloupů a obložení domu dřevěným obkladem.

Základní údaje:

Místo: Jičínsko
Investor: soukromý
Autoři návrhu: Ing. arch. Michaela Chvojková, Ing. Roman Jandera, Ing. arch. Radek Jiránek, BLOK architekti, www.blok.in
Studie: 2012
Projekt: 2013
Realizace: 2015
Zastavěná plocha domu: 130 m2
Plocha pozemku: 2570 m2

 

Foto: Jiří Ernest
Text: Daniela Bartošová