Novostavba v památkové zóně

Novostavba v památkové zóně

Prolínání dvou světů, toho starého i nového. V historicky hodnotné části městské památkové zóny bývá nejen nutné, ale často i podnětné využívání již přítomných prvků, a přidávání prvků moderních. Koncept pracuje s místními faktory: slabými nebo silnými, vnějšími nebo vnitřními. Vnější problémy byly dány hlavně fyzickým umístěním stavby, vnitřní konkrétním stavebním programem.  

Bývalá samostatná osada Tejnka se nachází na trase poutní cesty mezi pražskou Loretou a klášterem v Hájku. V osmdesátých letech zde byla vyhlášena stavební uzávěra s tím, že celá čtvrť měla být odstraněna buldozéry. Dnes místní obyvatelé své domy opravují, a tak až na některé výjimky zůstává její ráz zachovaný. Čtvrť, která před sebou neměla žádnou budoucnost, pomalu začíná objevovat svou minulost.

Dům se nachází v klidné části obce Břevnov v Praze 6. Parcela je cca 228 m2 velká s příjezdovou komunikací na jižní straně. Původní objekt svou štítovou stěnou přímo hraničí s ulicí Nad Tejnkou, a tato jižní hranice byla lemovaná opornou zdí. Ta vyrovnávala rozdíl 1,8 m mezi vozovkou a sníženým přízemím domu a zahrady a bylo k ní přistaveno vstupní schodiště a kůlna s vnějším septikem. Oporná zeď včetně oplocení a objektu kůlny byla vlivem nadměrné dopravní zátěže nenapravitelně poškozená. Pod špatný technický stav se navíc podepsala vlhkost a plísně.

Původní dům byl postaven na počátku 19. století, další dostavba proběhla ve dvacátých letech 20. století navýšením budovy o další poschodí a krov. Osa hřebene je orientována severojižním směrem. Záměrem architektonického konceptu bylo vhodné a citlivé zasazení novostavby do charakteristické zóny s poměrně hustou formou zástavby s drobným měřítkem jednotlivých staveb. Výsledkem se stal homogenní třípodlažní objekt vestavěný dovnitř historického objektu, navýšení střechy, realizace přístavby podél ulice a snížení dvorní části včetně odizolování objektu proti vlhkosti.

Návrh řešení vychází ze dvou hmot, které tvoří dům. Starší část tvoří vstup, vnitřní komunikaci, sociální a technické zázemí, pokoje, kuchyň a jídelna, materiálově je tato hmota oddělena bílou omítkou. Novější hmota tvoří společenskou část – obývací místnost s možností parkování na střeše, jejím dominantním povrchem je pohledový beton s přiznaným povrchem po bednění z neohoblovaných dřevěných desek.

Téma masivního stavění pokračuje také v rámci historické části domu formou monolitického vestavění stěn, stropů a schodiště. Navazující jsou tímto podlahy – s provedením strojově hlazené betonové desky. Vstupní hala vede přímo do prostoru mezipodesty. Horní dvě podlaží obsahují pokoje a 2 koupelny, přízemí s jídelnou a kuchyní směřují do atria se zahradou. Všechny místnosti jsou přístupné z dlouhé chodby, která vede podél západní obvodové stěny.

Novostavba v památkové zóně - foto - Schindler_Seko_2

Autor: SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI s.r.o.
Lokalita: Nad Tejnkou, Břevnov, Praha, ČR
Realizace: 2013
Podlažní plocha: 301, 00 m2

TEXT: Katarína Vankušová
FOTO: archív SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI s.r.o.

Komentáře