Realizace nástavby v Olomouci

Realizace nástavby v Olomouci

Na budově Střediska sociální prevence v Olomouci byla zbudována nástavba z ocelové konstrukce komplexním systémem Lindab Construline. Realizaci prováděla od ledna do května roku 2011 stavební firma Vymětal, s. r. o., z Litovle.

Středisko sociální prevence Olomouc je příspěvkovou organizací, která poskytuje sociální služby zaměřené na pomoc a podporu dětem, rodinám, manželským párům a dalším osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci.

konstrukce Lindabkonstrukce Lindab
LindabLindab

Úkolem architektonické kanceláře – Studia JKL – bylo navrhnout nástavbu jednoho podlaží budovy střediska, přičemž nebylo možné využít stávající střešní konstrukci objektu z důvodu její nevyhovující pevnosti.

LindabFermacell
LindabLindab

LindabJedním z nejdůležitějších kritérií pro realizaci nástavby byla rychlost realizace. Proto byla zvolena tenkostěnná ocelová konstrukce – systém Lindab Construline. Součástí dodávky tohoto systému byl jeho kompletní návrh, zajištění statického výpočtu a montážní dokumentace pro projektanta i montážní firmu. Firma Lindab poskytla i odborný dohled na průběh samotné montáže.

Nástavba má jednoduchý kompaktní tvar se sedlovou střechou s minimálním sklonem 5°. Je kompletně opláštěna plechovou krytinou Lindab Seamline v barvě stříbrné metalízy.

Výstavba nové ocelové konstrukce probíhala po částech za postupného odbourávání krovu. Na zemi montážníci připravovali jednotlivé stěnové rámy, které v okamžiku odstranění příslušné části krovu vyzdvihli na střechu a umístili na věnec obvodového zdiva a ihned doplnili konstrukcí střechy s bedněním a fólií. Tento krok se opakoval několikrát, vždy v takovém rozsahu, aby bylo možné konstrukci neprodleně zajistit proti dešti.

LindabNosná konstrukce byla na stěnách opláštěna deskami Fermacell, na které se namontoval rošt a bednění odvětrané fasády.

Na konstrukci byly dodány ocelové pozinkované profily typu RY/SKY 150 se štěrbinami pro obvodové stěny, profily typu C/U4 120 na vnitřní nosné stěny a C200 na konstrukci krovu. Pro opláštění a zastřešení byly dodány předfalcované pásy Lindab Seamline v barvě stříbrná metalíza s odvodněním Lindab Rainline ve stejné barevné i povrchové úpravě – HB Polyester a se zárukou 30 let na nepoškození povrchu. Komplet byl doplněn sněhovými zábranami a lávkami se zábradlím Lindab Safety.

Formát drážkové plechové krytiny na stěnách byl přizpůsoben šířkám oken tak, aby byla zajištěna co největší architektonická čistota pohledových stran fasády.

Na závěr proběhly klempířské práce, položení plechové krytiny Lindab Seamline na stěny a střechu s montáží sněhových zábran a lávky pro přístup ke komínům.

Nástavba Střediska sociální prevence Na Vozovce v Olomouci
Architekt: JKL studio – Ing. arch. Jiří Kováříček
Provedení: stavební firma Vymětal, s. r. o., Litovel
Dodavatel: Lindab, s. r. o.
Konstrukční systém: Lindab Construline

Více informací naleznete na www.lindabstrechy.cz

–>–>