Modrý ateliér postavený svépomocí

Modrý ateliér postavený svépomocí

„Z potřeby manifestovat naše architektonické cítění a z nutnosti zhmotnit desetiletou vyčerpávající praxi v Olomouci jsem se s kolegyní-manželkou rozhodl zahájit svépomocí stavbu ateliéru. S romantickou vidinou recyklace krásných kastlových oken, jež byly zachráněny ze zábřežské Masarykovy základní školy od hradeckého architekta Lysky, jsme před třemi lety započali stavbu. Je symbolické, že právě kvůli této akci jsme se vrátili zpátky do našeho domovského regionu.“ Lukáš Blažek

Modrý ateliér je situovaný na předměstí Olomouce, ve Chválkovicích. Novou budovu umístili autoři projektu do proluky mezi dvěma domy, z nichž jeden patří prarodičům architekta Lukáše Blažka. Díky štíhlosti ateliéru se podařilo proluku zachovat a pouze ji o něco zúžit.

Díky štíhlosti ateliéru se podařilo zachovat původní proluku.

 Díky štíhlosti ateliéru se podařilo zachovat původní proluku.

Prostor je v denní době veřejně přístupný, je zálivem ulice. Jako hlavní kompoziční princip svého nového pracoviště zvolili architekti vysoký řád původních kastlových oken ve dvou podlažích a pultovou střechu proměnného přesahu. Okna jsou orientována do tří stran, hlavní fasáda směřuje na sever. Vzniklo tak inspirativní prostředí, ve kterém mohou architekti odvádět kvalitní práci.

Prostor před ateliérem je veřejně přístupným zálivem ulice.

 Prostor před ateliérem je veřejně přístupným zálivem ulice.

Jako na parníku

Plochy fasády mimo okna jsou provedeny z cementotřískových desek tloušťky 10 mm, na roštu se zateplovací vatou. Proměnný přesah pultové střechy s valbami umožňuje konstantní detail okapu. „Přiznáváme konstrukci a materiál, krásu tektoniky stavebních postupů a zdobnost nejnutnějšího,“ říká Lukáš Hora.

Interiér 1. NP

 Interiér 1. NP

„Také recyklujeme. Okna ze základní umělecké školy v Zábřehu, parkety a tělesa ze Sochorových kasáren, zrcadlové nerezové plechy z našeho opuštěného ateliéru, židle z babiččina obýváku, světla ze šrotu. Nový nábytek je vyroben ze surové dřevotřísky. Strop zůstal po odbednění betonový. Plechové schodiště průchozí šířky 550 mm duní jako na parníku.“

Interiér 2. NP

 Interiér 2. NP

Neviditelný dům

Tmavá barva RAL 5013 „noční modrá“ byla zvolena jako zosobnění neviditelnosti stavení. Potřeba autorů vytvořit barevný dům je reakcí na černošedá klišé. Před dokončením byl objekt vymasko­ván a bez okenních křídel celý z exterié­ru i interiéru přestříkán finální vrstvou lesklého laku, jako by byl strojem. Velká okna zajišťují přímý kontakt s kvetoucími trvalkami podél hlavní fasády.

Pro­tější štít obrůstají popínavé rostliny, nově vysázené okrasné stromy na ulici navazují na stromy ve dvoře. Architekti se tak mohou při práci cítit dobře nejen díky vnitřnímu, ale i vnějšímu prostředí, které na to vnitřní přímo navazuje a vzájemně vytváří jeden esteticky symbiotický celek. Modrý ateliér je skromnou a přitom osobitou architekturou, ve kte­ré se každý den nová architektura rodí.

Barva „noční modrá“ byla zvolena jako zosobnění neviditelnosti domu.

 Barva „noční modrá“ byla zvolena jako zosobnění neviditelnosti domu.

Modrý ateliér

Místo: Olomouc-Chválkovice
Architekti: Eva a Lukáš Blažkovi, ječmen studio
Spolupráce: Vítězslav Petr, ječmen studio
Investor: ječmen studio
Projektant: ječmen studio
Generální dodavatel: ječmen studio
Projekt: 2014
Realizace: 2017

Situace a půdorys 1. NP

 Situace a půdorys 1. NP

 

TEXT: EVA A LUKÁŠ BLAŽKOVI, TEREZA JANIŠOVÁ, FOTO: PETR ŠMÍDEK

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 6/2017.