Co je to vlastně chytrý dům a proč se vydat touto cestou?

Nástěnný ovladač inteligentního systému KNX od společnosti Hager

Každý, kdo rekonstruuje nebo staví nový dům či byt, bude v jeden okamžik postaven před otázku, zda mu stačí klasická „obyčejná“ elektroinstalace, nebo bude zvažovat tzv. chytrou elektroinstalaci. Hlavní úvahy, které by investora měly při úvahách o chytrém domě provázet, jsou: „Co mi to přinese? Kolik mě to bude stát?“ A možná taky: „Jak se nenapálit?“

Každý návrh začíná oslovením zkušeného projektanta nebo integrátora, za kterým pokud možno stojí i nějaké kvalitní reference. Po výběru vhodného dodavatele přichází seznámení s různými systémy, jejich výhodami a možnostmi.

V tomto bodě lze doporučit například systém KNX, který je celosvětovým standardem, což pro investora i integrátora představuje mnoho výhod.

Mezi ty hlavní patří fakt, že KNX produkty vyrábí mnoho výrobců na celém světě, což investorovi přináší možnost velmi širokého výběru z nepřeberného množství různých komponentů a jejich vzájemnou zaměnitelnost a propojitelnost.

Dalším plusem je jistota, že nebude problém s výměnou kteréhokoliv produktu i za 10 nebo více let nebo že odpadá riziko ukončení výroby, a tedy problém s dlouhodobou podporou, jako se to může stát v případě uzavřeného systému od jediné firmy, kde toto riziko nelze nikdy zcela vyloučit.

Možnosti jednotlivých řešení

Co se týká rekonstrukcí malých bytů a domů, kde samozřejmě investor nechce zbytečně sekat do zdí, přímo se nabízí bezdrátová varianta – tedy rádiový modul. Pomocí těchto modulů lze spínat i stmívat světla nebo třeba ovládat žaluzie či jiné technologie v bytě či domě.

Na trhu lze sehnat i reléové či tlačítkové moduly, bateriová tlačítka i tlačítka napájená pomocí solárního modulu, tedy bez potřeby výměny baterií. Pozadu nezůstávají ani pohybová čidla, hlavice k řízení topných soustav a mnoho dalších produktů, ze kterých je možné sestavit instalaci až do 255 prvků.

V praxi je ovšem daleko rozumnější volit trochu menší rozsah, a to do cca 30 prvků. Samozřejmě se využívají a běžně fungují instalace s cca 50–80 prvky, takže číslo 30 není nic jiného než praktické doporučení.

Oproti produktům některých konkurenčních výrobců, které na KNX protokolu nefungují, investor získá díky symbióze s KNX protokolem mnoho dalších funkcí, ať už jsou to možné scény, časové funkce, nebo možnost spárování každého produktu, až s 20 dalšími produkty. Včetně výhody propojitelnosti se sběrnicovými systémy KNX a Easy i v budoucnu.

Bezdrát, nebo sběrnice?

Ještě více možností než bezdrátová instalace nabízí sběrnicové řešení. Výhodou sběrnicových systémů je například širší nabídka produktů nebo integrovaná čidla teploty ve sběrnicových vypínačích a mnoho dalších výhod.

Tedy pokud je stavba teprve v počátcích nebo plánovaná rekonstrukce znamená větší stavební zásah, je na místě volit přednostně sběrnicovou variantu. Pak nebude problém využít dotykových panelů k ovládání, termostatů čí roomkontrolerů a dalších podobných TOP produktů.

To samozřejmě otevírá mnoho možností řízení, ať už se jedná o světla, topení, žaluzie, či jiné technologie. Také lze ušetřit pár vypínačů použitím světelných scén, které si může kdykoliv snadno změnit každý uživatel.

Velmi úsporná a oblíbená jsou takzvaná odchodová tlačítka, po jejichž stisku se zhasnou světla v celém domě, utlumí topení nebo chlazení, odpojí se nepoužívané zásuvky nebo se třeba zatáhnou žaluzie, aby se během nepřítomnosti byt zbytečně nepřehříval a po návratu se nemuselo draze chladit.

Žaluzie lze také řídit dle informací získaných meteostanicí, kdy jejich pohyb a naklopení mohou být řízeny i v závislosti na svitu a poloze slunce, foukání větru a podobně. Zrovna tak lze zavřít střešní okna, pokud meteostanice zjistí, že začalo pršet.

Veškeré ovládání systému nebo řízení procesů lze samozřejmě i nadále provádět ručně, a to pomocí vypínačů, dotykového panelu, tabletu, mobilu nebo PC, jak ze svého obýváku, tak i vzdáleně, například z práce nebo z pláže na dovolené.

Hlavním účelem tohoto řízení ovšem je, aby opakující se činnosti probíhaly automaticky a bez lidských zásahů a chyb. Zde inteligentní elektroinstalace začíná generovat skutečnou přidanou hodnotu ve formě úspor na topení či spotřebě elektřiny a především v komfortu ovládání domu.

Ovládání pomocí dotykového panelu Hager Domovea
Ovládání pomocí dotykového panelu Hager Domovea |

Dům roste spolu s potřebami svých obyvatel

Různých uživatelských potřeb je opravdu velmi mnoho, stejně jako možností, jak je lze řešit. V případě systémové instalace není problém změnit chování domu dle aktuálních potřeb obyvatel, a to bez jinak nezbytných stavebních úprav.

Například lze snadno vyměnit vypínač se dvěma tlačítky za vypínač se čtyřmi tlačítky v případech, kdy je třeba doprogramovat novou světelnou scénu nebo ovládat další světelný okruh na zahradě či otevírat vjezdovou bránu.

Dá se říci, že dům roste spolu s potřebami svých obyvatel a učí se nebo přizpůsobuje tak, jak postupně vznikají nové požadavky na pohodlné ovládání nebo funkce domu.

Často je přitom slyšet argument proti systémové instalaci, že obyvatelé nechtějí, aby jejich dům a případné změny na domě závisely na někom cizím. To je sice argument validní, ale z určitého úhlu pohledu ne zcela rozumný.

Každý má přece svého oblíbeného řemeslníka na elektro, vodu, plyn nebo třeba jen na opravy auta. Celá situace je pak prakticky stejná – uživatel se ocitne ve stejné pozici jisté závislosti na konkrétním člověku. U chytrých instalací je určitý rozdíl v tom, že

Od partnerů ASB

je integrátorovi třeba důvěřovat o trochu více, protože jde o určité okno do soukromí uživatele. Tato práva ale lze pomocí změny v uživatelském rozhraní silně omezit nebo dokonce úplně zakázat. Obě varianty mají své výhody i svá rizika.

Systém Hager
Firma Hager nabízí rovněž řešení v podobě systému Easy. Jde o trochu zjednodušenou verzi systému KNX, která nabízí sice mírně omezené funkce, ovšem za nižší cenu a s výhodou snadného programování. Každý, kdo se chce stát integrátorem, nebo jen uživatel, který si chce svůj dům sám nastavit a upravovat dle svých potřeb, snadno už po jednodenním kurzu dokáže dům naprogramovat. V případě Easy systému tedy odpadá dlouhé a drahé školení na software ETS nebo nutnost jeho zakoupení, což značně zjednodušuje i zlevňuje celou systémovou instalaci. Zároveň lze kdykoliv tento projekt nahrát do ETS5 a celý systém doplnit a doprogramovat s produkty KNX.
Foto: Hager

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 4/2019.

RubrikyInteligentní domy