Revitalizace historické důlní budovy

Doly v Oignies byly v roce 1990 uzavřeny a místní obyvatelé i celé průmyslové dědictví tak bylo ponecháno na pospas postupnému úpadku. Projekt obnovy území poznamenaného desetiletími důlních prací začal v roce 2005 architektonickou soutěží. Vítězný projekt architekta Héraulta Arnoda je inspirován hudbou a zvuky. Odkazuje tak k památce masivního hluku, který kdysi toto průmyslové místo vydávalo.

Projekt klade důraz na kulturní vlastnosti lokality. Jeho součástí je zkultivování okolní krajiny, přestavba historické důlní budovy i výstavba budov nových. Autoři projektu navrhli do komplexu také experimentální architekturu nazvanou Métaphone, která je současně koncertní síní a městským hudebním nástrojem.

Znovuzrození tohoto emblematického místa je založeno na myšlence umělecké tvořivosti, ekonomického vývoje a kompoziční celistvosti.

Důlní budova s těžní věží
Důlní budova s těžní věží |

Multifunkční prostor

Původní důlní budovu doplnily šatny, sprchy a technické prostory. V hlavní hale byl zachován systém stropních háků, na které se dříve věšelo mokré a zaprášené oblečení horníků po jejich šichtě. Nejstarší část 70 metrů dlouhé budovy byla postavena v roce 1931, druhá v roce 1965.

Výstava dalších částí pokračovala až do sedmdesátých let. Ty se liší konstrukcí, jsou ale sjednoceny cihlovými fasádami a velkými okny. Dnes se v tomto komplexu nachází kanceláře, hudební a taneční prostory, zkušebny, přednáškové místnosti, nahrávací a televizní studio.

Hala nahrávacího studia
Hala nahrávacího studia |

Skryté objemy

Zavedení nových funkcí vyžadovalo také nové prostorové uspořádání a vytvoření řady malých, akusticky izolovaných prostor. Aby byla celistvost historických materiálů ochráněna, velké prostory jsou spíše „zařízeny“ než zcela rozčleněny a uplatňují princip „vnořených krabic“, které zachovávají pohled na stávající objemy, plochy stěn a střech.

Vestavěné konstrukce z leštěných hliníkových panelů odrážejí struktury kolem nich. Dialog vytvořený odrazem textur minulosti na současných površích symbolizuje posuny ve velkých společenských paradigmatech.

Komunikační prostory
Komunikační prostory |

Hygienická zeleň

Zásahy do původních staveb byly navrženy tak, aby podtrhovaly původní materiály a udržovaly atmosféru místa. Interiéry jsou koncipovány s ohledem na možnost budoucích změn. Industriální prvky, jako portálové jeřáby, kovové konstrukce, kladkostroje nebo cihlové zdi, byly zachovány a posíleny. Některé původní stěny a dlažby byly obnoveny.

Modrozelená barva stěn, takzvaná „hygienická zeleň“ běžně používaná v první polovině 20. století v průmyslových a zdravotnických zařízeních, byla obnovena. Budova byla sofistikovaným způsobem zateplena, aniž by bylo zasaženo do původního vzhledu obvodových zdí. Izolace byla použita především na střechu, ale i zde se podařilo původní konstrukce zachovat a nechat je viditelné.

V hlavním sále byly zachovány háky pro věšení hornických mundúrů a hygienická zeleň na stěnách
V hlavním sále byly zachovány háky pro věšení hornických mundúrů a hygienická zeleň na stěnách |
Revitalizace důlního komplexu 9-9 bis
Místo: Oignies, Francie
Architekt: Hérault Arnod
Klient: Hénin-Carvin
Projekt: 2005–2007
Realizace: 2018
Text: Lucie Hlavsová
Foto: André Morin, V2com

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 5/2018.