Průmyslová dřevostavba

Průmyslová dřevostavba

Zatímco v severských zemích je dřevo jako jediný obnovitelný zdroj ve stavebnictví naprosto běžné, v našich končinách je stále v menšině – staví se zde pouhá 2 % dřevostaveb ročně z celkového počtu novostaveb. Požární předpisy existují všude, v České …
Základy domu

Základy domu

Celkové zatížení objektu se přenáší prostřednictvím nosných stěn a sloupů do základových konstrukcí. Úlohou základů je bezpečně přenést stálé i příležitostné zatížení do základové půdy. Aby byly základy navrženy spolehlivě a zabezpečily stabilitu stavby, je zapotřebí znát velikost …
Kotvení zařízení na plochých střechách

Kotvení zařízení na plochých střechách

Ploché střešní pláště jsou v současnosti často využívaným prvkem konstrukčního řešení staveb. Zejména v případě objektů větších rozměrů jsou vhodným kompromisem investičních nákladů, konstrukčních možností a architektonického vzhledu. Kvalita nejčastěji používaných povlakových krytin plochých střech je dnes již …