Bytový dům ze dřeva, Nová Tesla, Pardubice

Dřevo láká stále více developerů. V pardubickém brownfieldu z něj postaví bytový dům

Developerská společnost Linkcity Czech Republic z francouzské stavební skupiny Bouygues Construction představila svůj pilotní projekt bytového domu ze dřeva. Postaví jej v rámci rozsáhlé přestavby pardubického brownfieldu. Za návrhem stojí ateliér Prodesi/Domesi.

Dřevo je stavebním materiálem budoucnosti – je to obnovitelná surovina, která neustále dorůstá, a která má pasivní bilanci CO2 – v celém životním cyklu, od růstu až po zabudování do stavby, více CO2 pohltí, než vyprodukuje. Výstavba ze dřeva je navíc velmi rychlá, méně hlučná a bezprašná a představuje tak nižší zátěž pro okolí. Dřevostavby mají zdravé, příjemné a motivující vnitřní prostředí a pohledové dřevo v interiérech je oblíbeným prvkem.

Všechny tyto benefity si uvědomuje stále více investorů a developerů, kteří zároveň cítí zodpovědnost vůči budoucnosti naší planety a přicházejí s odpovídající reakcí. Kristýna Zavrtálková, generální ředitelka společnosti Linkcity, přibližuje motivaci developera k aktuálnímu stavebnímu trendu: „V Linkcity se zaměřujeme na projekty udržitelné výstavby, které spočívají zejména v revitalizaci nevyužitých městských brownfieldů. Použití dřeva ve stavebních konstrukcích je jednou z cest, jak posunout náš odpovědný přístup k výstavbě zase o krok dál,“ vysvětluje.

„Unikátní vlastnosti dřeva dokážou nabídnout zajímavé benefity našim zákazníkům a představují ideální nástroj ke snížení uhlíkové zátěže staveb vůči životnímu prostředí. Projekt Nová Tesla v Pardubicích reprezentuje celou řadu zelených řešení, proto rozhodnutí zařadit bytový dům ze dřeva do konceptu nové městské čtvrti nám dává smysl a je pomyslným vrcholem celého projektu. Zároveň jde o skvělou příležitost ověřit si zájem trhu o tento druh bydlení a správnost zvoleného konstrukčního řešení,“ dodává Zavrtálková.

Bytový dům ze dřeva, Nová Tesla, Pardubice
Bytový dům ze dřeva, Nová Tesla, Pardubice | Zdroj: Michal Sljusar

Vyhovuje normám i územnímu rozhodnutí

Vzhledem k tomu, že dřevo má svá technická specifika, oslovil developer ke spolupráci tým architektů, projektantů a dalších odborníků z Prodesi/Domesi. Hlavním úkolem bylo přijít s takovým řešením, aby odpovídalo technicky i konstrukčně, a aby vyhovělo všem platným normám bytového domu (například z hlediska požárních či akustických předpisů).

Po dohodě investora s architekty, vznikl zcela nový architektonický návrh, vycházející z dimenzí nastavených územním rozhodnutím a zároveň od začátku respektující potřebná specifika staveb ze dřeva. Finálním návrhem je tedy komfortní třípodlažní bytový dům ve tvaru obdélníku s plochou střechou a jedenácti bytovými jednotkami, který vychází z principu pravidelných konstrukčních rozponů o šířce 5,4 a 5,6 m.

Bytový dům ze dřeva, Nová Tesla, Pardubice
Bytový dům ze dřeva, Nová Tesla, Pardubice | Zdroj: Michal Sljusar

„Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní projekt, tak jsme na začátku věnovali velký čas a prostor úvodní analýze z různých úhlů pohledu. Promýšleli jsme důkladně vše od konstrukce, přes akustiku až po ekonomické parametry. Díky tomu jsme se společně s investorem navzájem obohatili o nové poznatky a posunuli o výrazný krok dopředu, kdy jsme si nyní zároveň ve zvolených řešeních maximálně jistí. Výsledkem je tak řešení, které je nyní aplikovatelné i na mnohem větší projekty v blízké budoucnosti,“ říká Zdeněk Konvalina – manažer technického řešení projektu z Prodesi/Domesi.

Dřevo jako nový beton

Jako klíčová se ukázala spolupráce developera, architektů a techniků již od počátku, kdy se mohli navzájem ovlivňovat a návrh optimalizovat. Podrobnou analýzou tým dospěl k výběru CLT (křížem lepeného dřeva) jako hlavního konstrukčního systému. CLT je pro své skvělé vlastnosti nazýváno „novým betonem“ a lze jednoznačně říci, že tyto dvě plošné konstrukce půjde v budoucnu u podobných projektů zaměnit, nebo vhodně kombinovat. Masivnost a high-tech zpracování konstrukce zároveň rozptýlí obavy každého, kdo by mohl mít pochybnosti o vhodnosti dřeva ke stavbě bytového domu.

Bytový dům ze dřeva, Nová Tesla, Pardubice
Bytový dům ze dřeva, Nová Tesla, Pardubice | Zdroj: Michal Sljusar

„Jako architekti jsme chtěli pracovat i s pohledovým dřevem. Nicméně jsme k tomu přistoupili s dlouholetou znalostí tohoto materiálu velmi racionálně tak, abychom mimo jiné nezvyšovali potřebu vyšší údržby pro koncové vlastníky,“ říká architekt Pavel Horák (Prodesi/Domesi). V interiéru architekti navrhli pohledové CLT stropy a v exteriéru pak dřevěný obklad zapuštěných nik lodžiových částí, které tak budou minimálně podléhat klimatickým vlivům a zároveň se dřevo propíše jako výrazný prvek na hlavní fasádě. Kontrastně ke dřevu návrh počítá se strukturovanou omítkou na vnějším plášti jako s jakousi „krustou“ chránící vnitřní dřevo před povětrností.

Zahájení stavby bytového domu ze dřeva v pardubické čtvrti Nová Tesla je naplánováno na začátek roku 2024.

BYTOVÝ DŮM, PARDUBICE
Architekt: Prodesi/Domesi
Autoři návrhu: Ing. arch. Pavel Horák, Ing. arch. Michael Šilar
Rok projektu: 2022
Developer: Linkcity Czech Republic
Zastavěná plocha: 322 m2
Užitná plocha: 763 m2

red