asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Zelená mozaika pro cestovatele

15.07.2011
Procestovat Evropu je snem snad každého mladého člověka. Přespat pár dní v hostelu a pokračovat do další pulsující metropole „poznávat svět“. A má-li si vybrat, kde se ubytuje, dá přednost přátelskému prostředí v centru města s kulturním prostorem a spjatému s alternativním životním stylem. Takové ambice má nový pražský hotel Mosaic House, určený zvláště ekologicky smýšlejícím mladým hostům. Kromě toho, že je energeticky úsporný, je druhou budovou na světě využívající recyklaci a současně rekuperaci tepla z šedé odpadní vody.
Za fasádou domu z poloviny třicátých let minulého století, obloženou keramickými kachli, se překvapivě skrývá moderní nízkoenergetický hotel. Jeho realizace však nebyla snadná. Památkově chráněný objekt znamenal mnohá omezení, zároveň byl však pro projektanty výzvou.

Duch třicátých let
Původní funkcionalistickou budovu podle projektu architekta Oktáva Koutského dal v letech 1934 až 1935 postavit Jednotný svaz soukromých zaměstnanců jako svůj organizační dům. Ten poskytoval především kanceláře, ale také prostor pro setkávání a různé prezentace. Součástí rekonstrukce byla tedy i výrazná změna vnitřního uspořádání, aby co nejlépe vyhovovala požadavkům hotelového provozu. Architektka Tereza Koucká z ateliéru Tek Tek, která je autorkou návrhu dispozičního uspořádání a interiéru, vzpomíná, před jakým úkolem stála na počátku projektu: „Zadání od klienta bylo jasné – za minimální investice do interiéru chtěl proměnit stávající objekt na designový a multifunkční hotel. Komfortní, stylový, který by v sobě mísil historii Prahy a současnost a kde by se scházeli hosté i místní obyvatelé.“

hotel,ubytování,divadelní,sálTrendu naproti
Spolu s úmyslem vybudovat hotel v centru města bylo cílem investora vytvořit projekt, jenž by obstál v nelehkém období ekonomické krize, která doléhá i na cestovní ruch.

Švýcar Jürg Zwahlen, předseda představenstva společnosti Impact-Corti, která provedla rekonstrukci, vysvětluje, co bylo u zrodu projektu: „Původně byl plánován vznik dalšího hostelu pro mladé, který by doplnil řetězec pražských ubytovacích zařízení Bohemia Hotels. Ale s nástupem ekonomické krize se situace změnila, a aby bylo možné obstát v konkurenci, rozhodli jsme se projekt optimalizovat. Chtěli jsme přijít s něčím novým, více svěžím.“ Stejného názoru byl i Mathias Schwender, spoluvlastník hostelového řetězce a jeden z provozovatelů Mosaic House. Jak říká Tereza Koucká: „Multifunkční hostely s ubytováním v různých cenových kategoriích projektuji pro svého dlouhodobého klienta pana Mathiase Schwendera už zhruba šest let. Vždy vyžaduje ekologické řešení. Všechny hostely provozuje s touto filozofií a ochrana přírodního prostředí ho těší.“

V případě Mosaic House se tedy maximalizovalo využití ekologických technologií a do projektu byla implementována všechna řešení, která ho učinila co nejšetrnějším.

„Chtěli jsme jít naproti trendu. Ve světě vzniká čím dál více takzvaných zelených hotelů, jež upřednostňují lidé, kteří se snaží žít ekologicky šetrným způsobem. Počet takových klientů roste a provozování zeleného hotelu je výhoda i z hlediska nákladů,“ dodává Jürg Zwahlen.

sedačka,hotel,interiérŠetrná rekonstrukce
Dům měl být především co nejméně energeticky náročný, ale dosažení pasivního standardu bránil požadavek na zachování historické kachlové fasády. Nicméně se podařilo do projektu implementovat moderní úsporné technologie, které umožnily snížit energetickou náročnost na minimum při zachování historických prvků. Kromě fasády byla zachována a rekon­struována čtyři původní patra, páté uskočené mělo značně poškozenou fasádu a muselo být zbouráno a postaveno nově spolu s dalším, šestým patrem. Kachle ze zbouraného patra byly při demolici zachovány, aby se jimi mohly doplnit některé chybějící v nižších patrech.

„Nástavba byla obložená novým keramickým obkladem a nese všechny původní detaily, jako jsou parapety nebo zábradlí teras,“ říká hlavní manažerka projektu Miroslava Fišková a dodává: „Tato část však mohla být konstruována podle současných tepelnětechnických norem.“

Při rekonstrukci byla na nádvorním objektu původního divadelního sálu postavena také třípatrová nástavba s hotelovými pokoji.

Aby bylo možné dosáhnout nízkoenergetického standardu v historických částech budovy, bylo třeba všechny stěny izolovat minerální vatou. Historická uliční fasáda s původním keramickým obkladem však musela být na základě požadavků památkové péče zachována a pečlivě restaurována. Chybějící kachle byly nahrazeny těmi původními z pátého patra, některé byly opraveny pryskyřicí a šetrně restaurovány sochařem Vojtěchem Paříkem. Celá fasáda byla poté hydrofobizována, aby se zabránilo pronikání vody do konstrukce.

Mozaiky daly objektu jméno
Kromě kachlů, včetně toho se jménem autora stavby Oktáva Koutského, který je umístěn vedle hlavního vchodu, byly restaurovány mozaiky ve foyeru. „V sále jsou nástěnné mozaiky s motivem boha obchodu Merkura a bohyně umění, která v ruce drží model původní budovy,“ říká Miroslava Fišková a pokračuje: „Mozaika ve vstupní hale, která zobrazuje symboly práce, vzdělání, umění a moudrosti, však musela být na doporučení restaurátorů nahrazena kopií, neboť byla narušena po rekonstrukci z šedesátých let minulého století, kdy byla zakryta linoleem.“ Nástěnné mozaiky se naopak podařilo zachovat v původní podobě a byly pouze vyčištěny.

hotel,exteriérZelené technologie
Dispoziční řešení a historické prvky omezovala technická řešení běžná pro energeticky úsporné stavby. Autoři projektu se tak zaměřili na obvodový plášť budovy, úsporný systém přípravy teplé vody a recyklaci šedé odpadní vody, které se v hotelovém zařízení vyprodukuje velké množství.

Pasivní úspora energie je zajištěna omezením tepelných ztrát v zimě a zisků v létě. Kromě zateplení pláště budovy byla vyměněna původní špaletová okna za repliky s trojsklem s nadstandardními tepelnětechnickými vlastnostmi. Okna jsou osazena čidly, která v případě otevření zajišťují automatické vypnutí vytápění nebo chlazení. Na osluněných částech budovy byly instalovány žaluzie, které se automaticky přizpůsobují stavu vnějšího prostředí.

Na aktivních úsporách energie se podílí její zpětné získávání z technického provozu (například chlazení a vzduchotechniky) a z obnovitelných zdrojů, například s využitím solárních panelů. Pro dosažení optimální rovnováhy je veškerá technologie napojena na centrální systém měření, regulace a inteligentního řízení pokojů.

Hospodaření s vodou
Ekologickou mozaiku doplňuje také hospodárné zacházení s vodou, které má zároveň velký vliv na celkové provozní náklady, zvláště v případě hotelu takového rozsahu. Spotřebu vody příznivě ovlivňují speciální sprchové hlavice, které mísí vodu se vzduchem, a tak vytvářejí lehčí kapky a zároveň udržují množství protékající vody na konstantní nízké hladině.

Druhým způsobem snížení spotřeby je využití odpadní vody ze sprch a umyvadel. „Pitná voda se běžně využívá i tam, kde to není potřeba. Chtěli jsme se postavit proti této tradici a rozhodli se instalovat komplexní systém recyklace takzvané šedé odpadní vody. Jeho základem je dvojitý systém trubek – s pitnou a šedou vodou. V suterénu je nainstalované recyklační a rekuperační zařízení, které v třífázovém cyklu šedou odpadní vodu filtruje. Tato voda se pak užívá při splachování WC nebo pro úklid,“ popisuje Miroslava Fišková zařízení, které bylo v Česku instalováno v tomto případě poprvé.

Do projektu Mosaic House byla implementována také další technologická, tentokrát světová novinka – systém zpětného získávání tepla z odpadní šedé vody. Pražský hotel pro mladé se tak stal po budově studentských kolejí v německém Freiburgu druhým na světě s tímto systémem. Získávání energie probíhá přes výměníky tepla, kdy přitékající odpadní teplá voda ze sprch a umyvadel předehřívá vstupní studenou vodu. „Jako doplněk plánujeme spuštění webové aplikace, díky níž bude možné sledovat aktuální data energetických úspor z toho systému,“ prozrazuje manažerka projektu.

hotel,okná,dveře,interiérInteligentní systém regulace
V Mosaic House se podařilo propojit nové technologie s tradičními zdroji úspor energie tak, aby byly splněny moderní požadavky na inteligentní budovu, která se plně řídí svým uživatelem. Kromě toho jsou všechny tyto technologie napojeny na sofistikovaný systém měření a regulace, který řídí jejich efektivní souhru. Měří a vyhodnocuje výkon vzduchotechniky, vytápění a chlazení, monitoruje provoz, obsazenost hotelu a ovládá žaluzie a světla.

„Tento systém například monitoruje aktuální obsazenost pokojů, stav otevření oken nebo dveří a pak nastavuje optimální parametry vnitřního prostředí každého jednotlivého pokoje,“ prozrazuje Miroslava Fišková. „Za každým hostem automaticky zhasíná, resetuje zvolené prostředí na standardní ekologické podmínky, ale samozřejmě také umožňuje individuální nastavení podle přání hosta.“

hotel,obklad,keramický,dasádaPřírodní paleta v interiéru
Návrhem interiérů a úpravou dispozičního řešení byl pověřen ateliér Tek Tek, který vede architektka Tereza Koucká. „Výrazná většina financí z rozpočtu byla naplánována na stavební část a technologické vybavení stavby. Dlouho jsme se trápili, než jsme sladili naši představu interiéru s hotovým projektem stavební části,“ přibližuje počátky projektu a dodává: „Nakonec bohužel zůstaly základní dispozice pater jen s drobnými změnami. Ale podařilo se nám společně s investorem prosadit zvýšení budovy o jedno patro a získat skvělý výhled z terasy, aniž bychom narušili panorama města.“

Další změnou bylo využití suterénu pro umístění pokojů ve stylu dormitory neboli dormitář, tedy společné ložnice pro více osob. Architektka dále prozrazuje: „Nejvýraznějším krokem bylo znovuotevření přízemí a propojení všech jeho částí. Světlá výška byla zvednuta na maximum a sjednocena, zpřístupnila se zahrada ve dvoře. Protože je prostor výrazně členěn sloupy nosné konstrukce, propojili jsme jej průběžnou sedačkou dlouhou téměř sto metrů a pracovně nazvanou had, která prochází hlavními prostory restaurace, recepce a multifunkčního sálu s barem a tak je sjednocuje. Kde je třeba, například u okna do otevřené kuchyně, probíhá tento had i po stěnách a po stropě, aby nebránil průchodu.“

V interiérech pokojů převládá přírodní barevnost v tlumených odstínech. Nábytek je jednoduchý dřevěný, řešený na míru, doplněný svěžími detaily, jako jsou závěs na ramínka z přirozeně zvlněných větví či kresby přírodních motivů na stěnách. Zemitá barevnost převládá i ve veřejných prostorách v přízemí, kde interiér doplňuje atypický nábytek i doplňky, jako jsou lampy s ekologickou tematikou, vytvořené z pivních plechovek. Jejich autorem je sám majitel společnosti vlastnící budovu a mecenáš umění Ludwig Kuttner.

hotel,chlazení,solárni,panely hotel,interiér,vstupní,hala

hote,solárni,panely,voda,Zelený není jen nízkoenergetický
„Přívlastek zelený neznamená pro Mosaic House jen úsporu elektřiny, plynu a vody, ale také funkční doplnění zeleně na střeše budovy, v okolí budovy i v interiéru,“ říká Jürg Zwahlen. Při realizaci se totiž podařilo zachovat oba stávající vzrostlé stromy ve dvoře, přestože bylo povoleno jejich kácení. Původní nepřístupný prostor před budovou byl otevřen, doplněn další zelení a dvěma vzrostlými stromy. Osazeny byly také všechny ploché střechy objektu, celkem přibližně čtyřicet procent plochy pozemku. Výsledkem je pozitivní změna mikroklimatu a dodatečná izolace střech.

„Z ekologického řešení vyplynulo i umístění stromů s fontánou a lavičkami před hotelem a oživilo nejen budovu samu, ale je přínosem i pro její okolí. Náměstíčko vdechlo místu nový život,“ doplňuje na závěr architektka Tereza Koucká.

Mosaic House
Investor:   Hampshire Group (USA)
Projektový management:  IMPACT engineering
Projektant:   Kamil Dvořáček, Studio DD+
Architekt:   Tereza Koucká, Tek Tek
Náklady:  400 mil. Kč
Realizace:   2007–2010
Otevření:   29. 11. 2010

Kateřina Kotalová
FOTO: Cat Norman, Ludmila Foblova

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media