Vstupní brána do Brna. V multifunkční čtvrti Brixx vznikne 500 bytů, kanceláře i kavárny

Přes 320 nových bytů a 80 ateliérů, k tomu více jak 90 ubytovacích jednotek pro studenty, kanceláře, zdravotnické zařízení, kavárny, služby a piazzetta s vysazenou zelení. Na jihozápadě Brna v oblasti Západní brány, na pomezí městských částí Bohunice a Starý Lískovec, vznikne kompletně nová rezidenční čtvrť, kterou postaví developerská společnost DOMOPLAN.

Svou nezaměnitelnou podobu vtisklo multifunkčnímu projektu renomované architektonické studio Pelčák a partner architekti. Developerský projekt Brixx vytvoří zcela nový městský blok, který nabídne vše potřebné – propojení rezidenčního bydlení, zábavy a komerčních služeb. Svým konceptem work & live naplňuje moderní standardy bydlení s důrazem na vlastní energetickou bezpečnost.

„Jedná se o náš dosud největší rezidenční, respektive multifunkční projekt. Je koncipován jako mnohem víc než pouze nový prostor pro bydlení. Chceme lidem zároveň nabídnout také nové pracovní příležitosti a možnosti k aktivnímu trávení volného času,“ přibližuje pojetí nového městského komplexu v Západní bráně zakladatel společnosti DOMOPLAN Tomáš Vavřík.

Hotovo bude do čtyř let

Práce na projektu začnou během první poloviny příštího roku, dokončeny by měly být v roce 2027. Nová čtvrť vyroste na pomezí Bohunic a Starého Lískovce, v blízkosti Fakultní nemocnice Brno a Univerzitního kampusu Bohunice.

„Podstatné pro nás je urbanistické hledisko. Chceme tímto přispět k dynamickému rozvoji této oblasti. Jsme zastánci přístupu, že by se města neměla rozšiřovat do periferií, ale naopak se zahušťovat. Brixx bude stát na místě, které je na dosah centru. Má skvělé dopravní napojení v podobě MHD dále do města a stejně tak i na dálnici. Jedná se navíc o dlouhodobě nevyužívanou a opuštěnou plochu,“ říká dále Tomáš Vavřík o dané lokalitě, kde v minulosti byla panelárna či autobazar.

Brixx
Brixx | Zdroj: DOMOPLAN

„Z hlediska urbanismu je podstatné kvalitní dopravní napojení a blízkost centra, čímž chce projekt podpořit větší využívání koloběžek, kol a dalších sdílených dopravních prostředků,“ říká o Brixxu první náměstek primátorky města Brna René Černý.

Brána do města Brna

S byty, kancelářemi, službami a bydlením pro studenty Areál se skládá ze vzájemně propojených bloků, které nabídnou 328 nových bytů s balkony či lodžiemi a 81 ateliérů. „Projekt je výjimečný svým tvarem, skládá se ze dvou výrazných bloků,“ uvádí hlavní architekt projektu profesor Petr Pelčák z Pelčák a partner architekti. Dominantu představuje výšková budova z bloku A, která svou velikostí doplňuje nemocniční budovu na protější straně ulice Jihlavská.

„Tyto dvě stavby vytváří motiv brány vyznačující vjezd do města Brna ze západní strany. Objekt vysoký dvacet pater nabízí krásné výhledy všemi směry. Výjimečnost této obytné věže je zdůrazněna také povrchy fasád, které jsou z pohledových cihel. Tím se od okolních staveb odlišuje,“ popisuje blíže profesor Petr Pelčák.

Většina bytů se bude nacházet v bloku A. Další budou také ve druhé části B, a to společně s kancelářskými prostory, které jsou dle konceptu work & live uzpůsobené v rámci jedenácti mezonetů. Vedle dalších prostor pro obchody či kavárny se v bloku A počítá se specializovaným zdravotnickým zařízením.

„Vzhledem k blízkosti univerzitního kampusu zamýšlíme vytvořit prostor o výměře tisíc metrů čtverečních, kde by byla klinika s vybranou specializací pro absolventy blízké lékařské fakulty, kteří začínají s praxí,“ popisuje záměr Josef Molnár, hlavní manažer projektů společnosti DOMOPLAN.

Další blok B s omítanými fasádami, který je rozdělen do čtyř a osmi podlažních pater, je uzpůsoben pro studentské bydlení. Kromě 92 ubytovacích jednotek bude disponovat kompletním zázemím v podobě vlastních kuchyněk, odpočíváren, klubovnou i restauračním zařízením. Na rozloze 1 400 metrů čtverečních se bude rozprostírat jedenáct coworkingových jednotek. Také zde budou v přízemní části prostory pro bistra, kavárny či další služby. Nad přízemní částí se bude v rámci vnitrobloku nacházet privátní zelený park pro rezidenty.

„Střechy obou bloků budou v co největší možné míře zelené. Připravujeme jak terasy, tak i komunitní zahrádky, kde si budou moci rezidenti pěstovat vlastní plodiny,“ doplňuje dále Josef Molnár využití jednotlivých budov v kombinaci s parkovou zelení. Živý prostor obohacující oblast Západní brány Propojovacím prvkem obou rezidenčních částí je veřejný prostor v podobě pěší zóny.

Brixx
Brixx | Zdroj: DOMOPLAN

Zeleň a místa k setkávání

Coby živá ulice bude sloužit jako prostor pro setkávání, čemuž přispívají také kavárny s dalšími provozovnami. Před blokem A se zase nachází piazzetta s vodními prvky a stromovou alejí, která zároveň plní funkci přirozeného oddělení městského komplexu od cesty a blízké křižovatky.

„Projekt je dostatečně velký a tímto má možnost si vytvořit svou vlastní kvalitu v podobě městského prostředí. Domy jsou polyfunkční a stejně jako například v centru města mají v přízemí obchody, provozy a gastro provozy. Vytváří tím živé prostředí, s kultivovanou zelení,“ popisuje profesor Petr Pelčák, čím projekt svou funkčností obohatí danou lokalitu Západní brány.

„Projekt je vůči svému okolí dobrým sousedem. Vytváří počátek uliční fronty Jihlavské, která se tak může proměnit ve skutečnou městskou ulici. Do oblasti zapadá také svým měřítkem a geometrickým řádem, neboť základní urbanistický rozvrh je shodný s širokým okolím,“ završuje profesor Petr Pelčák. Moderní bydlení, které odpovídá vysokým energetickým nárokům Celý komplex odpovídá standardům moderního bydlení také po stránce energetické bezpečnosti.

Vytápění bude zajištěno pomocí centrálního horkovodu, počítá se také s tepelnými čerpadly a fotovoltaikou. Energie vyrobená z obnovitelných zdrojů pokryje spotřebu ve společných prostorách na osvětlení, výtahy nebo podzemní garáže. Drtivá většina parkovacích míst je svedena právě do podzemí, společně s nadzemními jde celkem o 496 míst. Součástí budou také dobíjecí stanice pro elektromobily nebo elektrokola.

Několik desítek metrů stojí nově vybudovaná tramvajová zastávka Západní brána s novým napojením do centra města. Podobně jako u dalších rezidenčních projektů DOMOPLANu budou i v tomto případě domácnosti vybaveny energetickým smart managementem, který přispívá k větší udržitelnosti a energetické šetrnosti.

Od partnerů ASB

„Energetická soběstačnost se u celého komplexu pohybuje okolo 30 procent. Díky dalším prvkům v podobě dálkové regulace vzduchotechniky, chlazení či topení aj. se však může ještě dále navýšit,“ uvádí Josef Molnár s tím, že výraznou úsporu přinese také systém na opětovné využití šedých vod. Retenční nádrže na dešťovou vodu budou navíc obhospodařovávat parkovou zeleň ve veřejném prostoru.

Pro brněnskou developerskou společnost DOMOPLAN, která je společně s firmami Alglas nebo Thierra členem skupiny FIPOX, se bude jednat o doposud největší projekt. V moravské metropoli aktuálně staví například projekt Starý pivovar (v lokalitě Králova Pole), Bratislavská (v lokalitě Zábrdovice). Vedle toho v Jeseníkách buduje dva horský resort Lesní stráně a své působení rozšiřuje také do zahraničí, kde například u chorvatského Záhřebu plánuje obytnou čtvrť.

red