Festival architektury 2024

Již 5. ročník se uskuteční paralelně se Stavebním veletrhem. Tato akce je určena jak široké veřejnosti, tak odborníkům v oblasti architektury a stavebnictví. Program navštíví každoročně 15–20 tisíc návštěvníků.

Festival se zaměří na širokou škálu témat. Kromě expozic a přednášek nabídnou interaktivní workshopy, diskuzní fóra a soutěžní hackathon pro mladé architekty a inženýry. Důraz bude kladen na udržitelnost, inovace a energetickou soběstačnost.

Hlavním cílem je podpořit výměnu znalostí a zkušeností mezi odborníky a veřejností, přiblížit aktuální trendy v architektuře, stavitelství a inspirovat k realizaci udržitelných a inovativních řešení v oblasti bydlení.