Ultra-recyklovaný dům: Japonský pivovar

Ultra-recyklovaný dům: Japonský pivovar

Hiroshi Nakamura & NAP Na japonském ostrově Šikoku najdete jedno z nejekologičtěji „smýšlejících“ měst světa. Kamikatsu nyní dosahuje osmdesátiprocentní míry recyklace a jeho obyvatelé třídí odpad do čtyřiatřiceti kategorií. Kde jinde než v tomto ultra-ekologickém městě by mohl vzniknout ultra-recyklovaný dům?

Město Kamikatsu má za cíl dosáhnout nulového odpadu a stát se trvale udržitelnou ekologickou společností. Architekti z ateliréu Hiroshi Nakamura & NAP se ve svém návrhu tohoto kréda drželi a za svůj projekt nakonec získali cenu Udržitelná budova 2016 (WAN Sustainable Buildings Award 2016). Porota o vítězství „recyklovaného“ domu rozhodla jednohlasně.

Kamikatz Public House je soukromý podnik, jehož majitelé sympatizují s principy ekologického města. Ve svém návrhu vycházeli autoři projektu z kombinace dvou funkcí – koloniálu se smíšeným zbožím a malého domácího pivovaru. Architekti z ateliéru Hiroshi Nakamura & NAP se rozhodli, že do svého projektu přenesou principy Kamikatské komunity, moudrost a způsob života místních lidí. Přístup k recyklaci zhmotnili prostřednictvím nové architektury. Cílem autorů projektu bylo vytvořit místo, kde lidé pocítí hrdost a připomenou si výsledky svého ekologického snažení.

Kreativní pivovar

Prostor je pojatý ve znamení improvizace. Lustry z prázdných lahví, tapety ze starých novin, rekonstruovaný nábytek, nepoužívané zemědělské stroje místo regálů… Návštěvníci Kamikatz Public House budou žasnout nad obdivuhodně tvůrčím využitím odpadního materiálu. Objekt je nízkonákladový (jak jeho stavba, tak provoz), praktický a dobře reaguje na potřeby obyvatel města.

Malý pivovar se stal místním symbolem. Osm metrů vysoká prosklená stěna vznikla ze starých okenních křídel opuštěných domů. Zvýšený strop během léta účinně odvětrává teplý vzduch, zatímco dvojitá vrstva oken během zimy dostatečně izoluje. Díky stropnímu ventilátoru cirkuluje teplo z kotle, ve kterém se topí dřívím z nedalekého lesa.

Chytré pojetí architektury zde šetří energii a zdroje spolu se snižováním škodlivých emisí. Dům navržený podle místních ekologických zásad přispívá k postupnému zlepšování regionální ekonomiky, stejně jako cestovního ruchu.

Malý projekt, velká myšlenka

Aby architekti docílili kontinuity výroby a spotřeby, rozhodli se umístit jednotlivé funkce v lineárním chronologickém pořadí, od skladů surovin, přes pivovar, hospodu až po obchod. Kromě recyklovaného vybavení interiérů a „oknové“ stěny najdeme recyklované prvky také na fasádě ve formě lokálně vyráběných palubek z dřevního odpadu.

Ačkoli je Kamikatz Public House malým low-cost projektem, přispívá nemalou měrou k realizaci velké myšlenky. V budově je ukryté osobité kouzlo vyvolávající zvláštní, veskrze pozitivní emoce. Místní obyvatelé vnímají objekt jako ztělesnění vize města i svého každodenního života. V nové hospodě se každodenně setkávají a plně si zde uvědomují, že jejich snažení přináší nejen ekologický užitek, ale také zábavu a kreativitu.

Kamikatz Public House

Místo: Kamikatsu, Šikoku, Japonsko
Architekt: Hiroshi Nakamura & NAP
Realizace: 2016

JAPONSKO
TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ
FOTO: V2COM

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 6/2016.

RubrikyPrůmyslové objekty