Inkubátor na Strahově: Spartakiádní stadion se promění v obrovské sídlo startupů

Cílem ambiciózního projektu je propojit podnikatelské a akademické prostředí v blízkém sousedství strahovských kolejí. Studenti ČVUT by tak měli mít příležitost pracovat s inovativními firmami a naopak podnikatelé z České republiky i zahraničí dostanou možnost oslovit nové talenty.    

Ve středu 2. listopadu  bylo na konferenci Prague Digital Council v pražském Lichtenštejnském paláci podepsáno memorandum o spolupráci mezi ČVUT a CzechInvestem, týkající se přeměny Strahovského stadionu na technologický hub.

Strahov Startup and Sandbox Stadium
Strahov Startup and Sandbox Stadium

O den později pak zájemci z řad účastníků konference společně s prorektorkou ČVUT Veronikou Kramaříkovou stadion osobně navštívili, aby se na místě seznámili s detaily plánované přeměny. Projekt si vyžádá investici ve výši 485 milionů eur, zhruba 11,9 miliardy korun.

„Jsem ráda, že jsme mohli projekt představit i evropským technologickým partnerům v rámci evropského předsednictví“, říká prorektorka ČVUT Veronika Kramaříková.

Projekt vítá i Petr Očko, náměstek ministerstva průmyslu, pověřený řízením CzechInvestu: „Doufáme, že takto velký projekt přitáhne jak startupy, tak nadnárodní technologické firmy nejen z České republiky a podpoří naše snahy dostat do České republiky další vysoce kvalifikované osoby a tím i investice.“

Budoucnost konkurenceschopnosti Evropy

Jedním z hlavních témat konference byla i evropská legislativa týkající se digitálních inovací. Zde bude mít důležitou roli právě i projekt přeměny Strahova, kde je cílem vytvořit několik regulatorních sandboxů na evropské úrovni. Sandbox je prostředí, které umožní vyzkoušet nová inovativní řešení ve spolupráci s regulátory.

Strahov Startup and Sandbox Stadium
Strahov Startup and Sandbox Stadium | Zdroj: ČVUT

Cílem zde není pouze testovat digitální inovace v reálných podmínkách, ale také umožnit zákonodárcům získat poznatky pro tvorbu regulace v budoucnosti. Technologický vývoj postupuje rychle kupředu, zatímco většina legislativy je vytvořena před desítkami let, kdy neexistovalo nic jako autonomní dopravní prostředky, telemedicína nebo virtuální realita. Pro budoucí konkurenceschopnost Evropy je nezbytné, aby právo nebylo blokátorem inovací. I proto tento projekt získal oficiální název Strahov Startup and Sandbox Stadium.

„Během měsíce jsme stihli s kolegy z naší sesterské firmy IndigiLabs představit projekt osobně na konferencích v Singapuru, Vídni, Kypru a Curychu a všude se jsme se setkali s příznivou odezvou“, říká Tomáš Pluhařík z DLTG fondu, který je známým příznivcem větší internacionalizace českého startup prostředí. Ve své firmě zaměstnává lidi z 15 různých zemí.

Už v září tohoto roku podepsali zástupci města memorandum o spolupráci se zástupci ČVUT, Studentské unie a budoucími partnery z řad podnikatelů, výrobcem 3D tiskáren Průša Research a venture studiem a investičním fondem DLTG. Jak ale tehdy zmínila prorektorka ČVUT Veronika Kramaříková, ještě je to běh na dlouhou trať. Nejdřív je potřeba zpracovat architektonické studie, vymyslet funkční právní rámec spolupráce, vybrat realizátora stavby a najít investory. A na tom se budou podílet všichni, kteří zakládající memorandum podepsali.

red