Partneři sekce:

Hra světel a barev, stínů a šedi

Hra světel a barev, stínů a šedi

Neomed je plný působivých kontrastů. Na jedné straně železobetonová neprostupnost, na druhé splynutí s okolím prostřednictvím transparentních ploch fasády, na jedné straně monochromie betonu a plechu, na druhé barevné odstíny a kontrasty světel, na jedné straně racionalita dispozic, na druhé romantika světla.

Investor této vytříbené budovy, firma Neo­med, s. r. o., distribuuje na českém trhu farmaceutické produkty, kosmetické přípravky a zdravotnickou techniku. Firemní centrála spojuje tři navzájem provázané funkce: reprezentaci, administrativu a sklad. Neomed skloubil urbanisticky zajímavé zasazení budovy, konstrukčně nápadité pojetí a kvalitní architektonické detaily, tak jak je ostatně u autorského tandemu Daniela Polubědovová – Stanislav Fiala zvykem. Budova patří do vítězné pětice loňského ročníku soutěže Stavba roku. Podle poroty jde o „vynikající architektonické řešení s nápaditou volbou ryze stavebních materiálů podepřené skvělou úrovní stavebních prací“.

Sídlo Neomedu je zasazeno v průmyslové zóně Prahy 10 – Hostivaře, která je charakterizována vysokým stupněm uniformity. Netypické je již začlenění stavby do hliněného náspu, jenž vytváří zajímavé terénní panorama. Navážka hlíny zarostla postupem doby náletovými stromky a keři a vytvořila tak přirozený vegetační kryt. Obestavěný prostor kolem budovy obepíná betonový val, který vytváří dojem opevnění, jež definuje prostorově pozemek okolo budovy. Kontrast ohraničující zdi z betonu a portálu ze zeleně tónovaného laminátu vytváří v celkovém prostoru pohledově účinný vstupní prostor.

 

Konstrukční systém

Dvoupodlažní administrativní budova má jednoduchý obdélníkový půdorys, založený na řazení čtvercových modulů 8 × 8 m s přesahujícími konzolami železobetonové stropní desky 1,9 m. Tento konstrukční systém snižuje množství sloupů a umožňuje vytvoření flexibilní vnitřní dispozice. Podél východní a západní strany propojuje řadu místností střední chodba.

Konstrukční systém je tvořen železobetonovými (ŽB) monolitickými bezprůvlakovými stropními deskami (tloušťka 300 mm) podepřenými monolitickými ŽB sloupy o průměru 400 mm a stěnami (tloušťka 250 mm). Desky jsou podepřeny v rastru 8 × 8 m s přečnívajícími konzolami s vyložením 1 700 mm. Na tento skelet navazuje v jižní části (pouze v 1. NP) konstrukce ze stěn a stropní desky (železobetonová krabice). ŽB konstrukce jsou pojaty jako pohledový beton.

Objekt je založen na velkoplošných vrtaných pilotách 600 a 800 mm v kombinaci s mikropilotami a základovými ŽB pasy.

Obvodový plášť je lehký a montovaný. Tvoří ho velkoplošné prosklení se sloupkovou hliníkovou konstrukcí strukturálního typu bez vnějších viditelných lišt a pásová hliníková okna vložená mezi skládaný plášť s tepelnou izolací z minerálních vláken s vlnitým hliníkovým plechem s vodorovnými vlnami.

Nad objektem je jednoplášťová nevětraná střecha s minimálním spádem 3 % k vnitřnímu žlabu na východním a jižním rozhraní mezi „pevnou“ střechou a překonzolovanou částí s odvodem dešťových vod do venkovních svodů. Na spádovou vrstvu z polystyrenbetonu je položena parozábrana z asfaltového pásu, tepelná izolace z polystyrenových desek a přes textilní podložku je hydroizolace zatížená praným kačírkem.

V objektu převažují příčky ze sádrokartonových desek na nosné konstrukci z pozinkovaných profilů s vloženou akustickou izolací z minerálních vláken. Podle potřeby jsou příčky instalační. Čelní stěny kanceláří a zasedací místnosti ve 2. NP tvoří tvrzené čiré sklo (tloušťka 10 mm) potažené grafickou fólií. U stropu je sklo upevněno do hliníkové lišty, u podlahy je uloženo do silikonového tmelu a bodově zajištěno k podlaze. Vstupy do kanceláří jsou řešeny pomocí posuvných částí stěn dřevěné konstrukce s vnější úpravou deskami umakartu. V podzemní jižní části objektu jsou železobetonové nosné stěny doplněny příčkami z betonových cihel se spárami bez omítek.

Plášť budovy užívá dva charakteristické typy ploch. Prosklenou fasádu s okny v místech, kam přivádíme do budovy světlo, a plochu stříbrného předsazeného pláště z vodorovného profilovaného plechu, který pokračuje ve stejném charakteru na masivní plochu vrat do garáže a skladů. Tím získává fasáda klidnější, ucelenější charakter. Na jižním konci, kde se dům zavrtává do hromady hlíny, je ochráněn pohledovou železobetonovou stěnou, v níž je několik kruhových oken do podzemních místností. Na východní straně je tato železobetonová stěna protažena prakticky až ke vstupní bráně a tvoří tak opěrnou zeď, rozdělující úroveň náhorní plošiny parku a ke vstupu klesající rampy. Na fasádě a charakteru domu se výrazně podílí i třímetrový přesah střechy na jižní, východní a západní straně, vrhající dlouhý stín. Přesah zároveň ochraňuje vstupy do domu před deštěm a sněhem.

Vysokou, ve dvou vrstvách prosklenou vstupní stěnu ještě esteticky doplňuje velkoplošná grafika hlavního znaku firmy – medicínského kříže, vytvořeného obrysovou linkou ve dvou hlavních firemních barvách – červené a zelené. Tato grafika pak prostupuje celým domem i uvnitř a vytváří bezpečnostní i estetické linky na skleněných plochách.

V objektu jsou těžké plovoucí podlahy, betonová deska je uložena na izolaci proti kročejové hlučnosti a na ní jsou podle účelu místnosti buď lepené parkety (recepce, haly, chodby, kanceláře, zasedací místnost), leštěná břidlice (sociální zařízení) anebo strojně hlazená betonová podlaha s antracitovým vsypem (sklady, garáž, rozvodna, servery). Na terase před kuchyňkou v 1. NP a před zasedací místností a kanceláří majitele firmy je dřevěný rošt z tropické dřeviny.

 

Nápis jako gnómon

Důmyslná práce se světlem, která je charakteristická pro tvorbu ateliéru D3A, vrcholí v převislé střeše, na níž je umístěn název firmy. Působením světla se promítá jako stínový negativní otisk střídavě na fasádu a na asfalt před budovou. Obrysový nápis ze speciální fólie na východní straně převislé střechy působí jako gnómon, protože promítá na zem denní pohyb Slunce.

Vstupní prostory a hlavní jednoramenné schodiště jsou orientovány do jihovýchodního rohu. Prostor je otevřený přes obě podlaží, což návštěvníka lépe zorien­tuje při vstupu do budovy. Přijímací hala v přízemí propojuje recepci, několik přilehlých kanceláří, skladové prostory, kuchyňku pro zaměstnance a nezbytné hygienické zázemí (včetně WC pro invalidy). Za recepcí je přízemí protaženo do podzemí. Tato část obsahuje archiv, sklad, serverovnu a rozvodnu. Kotelna je umístěna co nejblíže k centru budovy pod schodiště. Ve 2. NP se nacházejí hlavní administrativní prostory firmy a management s přilehlou zasedací  místností s přímým výstupem na jižní ­terasu navazující na nový park.

Hlavní brána poskytuje svou vyvýšenou polohou nadhled nad areálem. Rampa nás dovede do zpevněného nádvoří, které vytváří úhel mezi východní hranicí pozemku a delší stranou budovy. Podél nádvoří je souvislý pás parkovacích stání na plastových roštech porostlých trávou. Přímo z auta je možno vstoupit do prvního nadzemního podlaží, do přijímací haly, případně nakládat zboží přímo ze zásobovacích vrat hlavního skladu. Třímetrový převis střechy navíc umožňuje vstoupit do budovy suchou nohou. Směrem dovnitř sestupujeme dolů na vstupní nádvoří, míjíme železobetonovou fasádu, perforovanou „průduchy“, z nichž se line světlo na záhon vysoké šedé trávy. Tradiční dvojtrakt umožňuje co nejúčelnější funkční rozvržení: v přízemí jsou kromě recepce umístěny kanceláře, sociální zázemí a provozní část budovy (server, rozvodna, kotelna); ve druhém, reprezentativnějším podlaží sídlí management firmy, další kanceláře a zasedačka.

Oproti Sipralu a budově MUZO z dílny Stanislava Fialy je fasáda Neomedu členitější, postrádá lehkou průhlednost Sipralu i skleněnou věžičkou umocněnou vertikalitu sídla MUZO. Z ulice tvoří fasádu železobetonová opěrná zeď s vraty a zábradlím z průsvitného zeleného vlnitého laminátu. Ten se znovu objevuje na vstupním zádveří a na vnitřních skleněných příčkách. Na jižní a východní straně tvoří fasádu velkoplošné sklo, které umožňuje orientaci v interiéru budovy i zvenčí. Do určité míry můžeme za součást fasády považovat i velkoplošný nápis s firemním údajem, který se opticky prolíná do okolí budovy a sjednocuje ji pohledově s okolím. Zbývající plášť budovy tvoří hliníkový vlnitý plech, který odráží barevné proměny okolí. V této skladové části budovy jsou vrata ze stříbrných lamel, které fasádu lehce opticky čeří. Součástí fasády jsou i vysoká pásová okna z velkých tabulí skel s bočními černými větracími křídly. Okna do skladů překrývají mříže z pozinkovaného pororoštu. Celkově vytvářejí fasády symfonii barevných odstínů, světelné propustnosti a jemných stříbrných struktur plechů.

Název stavby: Neomed
Místo: Praha 10 – Hostivař
Ulice, číslo: Sodomkova 6
Charakteristika: novostavba
Investor: Neomed, s. r. o.
Architekt: ing. arch. Stanislav Fiala, ing. arch. Daniela Polubědovová
Projektant: D3A, spol. s r. o. / Fiala – Prouza – Zima
Design, návrh interiérů: D3A, spol. s r. o., ing. arch. Stanislav Fiala, ing. arch. Daniela Polubědovová
Generální dodavatel: Skanska CZ, a. s., divize Pozemní stavitelství
Dodavatel a subdodavatelé prací, technologií, ­materiálů a vnitřního vybavení:
Vatech EZ (silnoproud, slaboproud, ZTI, VZT), Baurepa (střešní plášť), Sipral (fasáda), TH-Systém (monolitická konstrukce), Interiér Adámek, Dřevovýroba Podzimek, CSI, Saman, Finaly, Spyron, Stimul, Erco, ES-System, Skanska DS, Skanska, Facilities Management CZ, Skanska CZ, Stavební servis, Vitra, Konsepti, Corint, Hasil, Darimex, Allegro, Stavební specializace, Intergips, Schuch, Obst, Pauk
Začátek realizace: 9/2004
Konec realizace: 7/2005
Funkce (původní, současná): reprezentační, skladovací, ­administrativní
Zajímavosti stavby: Podlaha v 1. NP je provedena z leštěného betonu antracitovým a otěruvzdorným vsypem.

Technické údaje
Zdivo: pohledový beton
Střešní krytina: fólie Firestone EPDM tloušťka1,2 mm
Omítky vnější, vnitřní: pohledový beton s povrchovou úpravou, nátěr Betoncryl
Dveře: Pozinkované zárubně a dveře HSE, Humpolec

Michal Janata
Fotografie: Filip Šlapal